Hra - nieŔo ako krÝżenec DOOMa a Diggera

Delphi & Pascal (Ŕeskß wiki)
P°ejÝt na: navigace, hledßnÝ
Kategˇria: KMP (Klub mladřch programßtorov)
x-files.pngAutor: Alexej Ostrouchov
Program: X-file_r.pas
S˙bor exe: X-file_r.exe
PotrebnÚ: X-files.pas

Hra - nieŔo ako krÝżenec DOOMa a Diggera. Celß urobenß v textovom reżime s dobrřmi a vtipnřmi nßpadmi.
{ X-FILES.PAS                            }
{ Author: Alexej Ostrouchov                     }
{ Date : 15.02.1997              http://www.trsek.com }
 
uses crt,dos;
var x,y,score,energy,i,xstrasidlo,strasidlo,kopia,key:integer;
   ch:char;
   f:text;
   s:string;
   Label 1;
   Label 2;
 
Procedure GameOver;
 Begin
 Clrscr;
  TextColor(4);
Gotoxy(1,10);Write(' ██▄▄██                  ▄▀▀██▀▄              ');
Gotoxy(1,11);Write(' █▀ █▀ █                 ██ ▀ ██             ');
Gotoxy(1,12);Write('██▄ ▀ ▀  ▄██▄█   ██  ██ █▀▀▀█  █ ▀   ▀ █ █   █ █▀▀▀█ █▀▀██ ');
Gotoxy(1,13);Write(' ██▀ ▄▄▄  █▀ █▀ █  ██ █▄█ █ █▀    ▀█    █▀ ▀█  █▀ █▀   █  █ ');
Gotoxy(1,14);Write('▄ ██  █ ▀ █   █  █ █ █ █▀▀   ██   ██ ▀ █ █  █▀▀  █▀███ ');
Gotoxy(1,15);Write(' ▀ █▄▄█▀█ ▀ ▀ ▀██▀ ▀▀      ██▀▀   ██▀▀█ █   ██   ██▀▀ █ ▀ █ ');
 Repeat Until KeyPressed;
 End;
 
 
Procedure Blood;
 Begin
   TextColor(1);
   Gotoxy(38,21);Write('█');
   Gotoxy(42,21);Write('█');
 
 End;
 
Procedure EnergyDPic1;
 Begin
 
 TextColor(2);
  Gotoxy(35,20);Write(' ▄▄▄▄▄▄▄');
  Gotoxy(35,21);Write(' █████████');
  Gotoxy(35,22);Write(' ████ ████');
  Gotoxy(35,23);Write(' █████████');
  Gotoxy(35,24);Write(' ██   ██');
  Gotoxy(35,25);Write(' ▀▀▀▀▀▀▀');
  Blood;
 
 End;
 
Procedure EnergyDPic2;
 Begin
 
  EnergyDPic1;
  TextColor(4);
   Gotoxy(40,25);Write('▀█▀');
 End;
 
Procedure EnergyDPic3;
 Begin
 
 EnergyDPic2;
  TextColor(4);
  Gotoxy(40,22);Write('▄█');
  Gotoxy(40,23);Write('█');
 
 End;
 
Procedure EnergyDPic4;
 Begin
 
 EnergyDPic3;
  TextColor(4);
  Gotoxy(39,23);Write('█');
  Gotoxy(39,24);Write('▀');
  Gotoxy(38,25);Write('██');
 
 End;
 
Procedure EnergyDPic5;
 Begin
 
 EnergyDPic4;
  TextColor(4);
  Gotoxy(37,24);Write('█');
  Gotoxy(37,22);Write('██');
  Gotoxy(37,23);Write('█');
  Gotoxy(42,23);Write('██');
  Gotoxy(43,24);Write('█');
 
 End;
 
Procedure Pich;
 Begin
 Write(chr(30));Write(chr(30));
 End;
 
Procedure PDPic1;
 Begin
 TextColor(2);
 Gotoxy(10,10);Write('▄▄▄██▀█');
 Gotoxy(10,11);Write('   ████');
 Gotoxy(10,12);Write('  ██████');
 Gotoxy(10,13);Write('   █████');
 Gotoxy(10,14);Write('▀▀▀▀▀▀██████');
 TextColor(7);
 Gotoxy(10,11);Write('');
 Gotoxy(10,13);Pich;Pich;Write(chr(30));
 End;
 
Procedure Ns;
 Begin
 Nosound;
 End;
 
Procedure PDPic2;
 Begin
 TextColor(2);
 Gotoxy(10,10);Write('▄▄▄██▀█');
 Gotoxy(10,11);Write('   ████');
 Gotoxy(10,12);Write('   ██████');
 Gotoxy(10,13);Write('▀▀▀▀▀█████');
 Gotoxy(10,14);Write('   █████');
 TextColor(4);
 Gotoxy(10,11);Write('');
 Gotoxy(10,12);Write('');
 End;
 
Procedure PriseraDeath;
 Begin
 Clrscr;
 PDPic1;Delay(600);
 Sound(30);Delay(100);Ns;
 PDPic2;Delay(500);
 PDPic1;
  TextColor(4);
 Gotoxy(10,11);Write('');
 Gotoxy(10,13);Write('');
 Gotoxy(12,12);Write(' ');
  Delay(1000);
  PDPic1;
  TextColor(4);
 Gotoxy(10,11);Write('');
 Gotoxy(10,12);Write('   ');
 Gotoxy(10,13);Write('');
 Gotoxy(12,12);Write(' ');
  Delay(400);
  Delay(3000);
  GameOver;
 
 End;
 
Procedure Door;
 Begin
 TextColor(3);
 Gotoxy(20,13);Write('▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓');
 Gotoxy(20,14);Write('▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓');
 Gotoxy(20,15);Write('▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓');
 Gotoxy(20,16);Write('▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓');
 Gotoxy(20,17);Write('▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓');
 Gotoxy(20,18);Write('▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓');
 Gotoxy(20,19);Write('▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓');
End;
 
Procedure DoorDeath;
 Begin
 Clrscr;
  Door;
   TextColor(2);
   Gotoxy(9,14);Write(' ▄▄▄▄▄▄▄');
   Gotoxy(9,15);Write('█████████');
   Gotoxy(9,16);Write('████ ████');
   Gotoxy(9,17);Write('█████████');
   Gotoxy(9,18);Write('██   ██');
   Gotoxy(9,19);Write(' ▀▀▀▀▀▀▀');
    TextColor(1);
    Gotoxy(11,15);Write('█');
    Gotoxy(15,15);Write('█');
    Delay(800);
    TextColor(14);
     Gotoxy(1,16);Write('───────────────────');
 
  repeat until keypressed;
 End;
 
 Procedure Liv;
 Begin
 Write(chr(4));
 Sound(90);Delay(200);Nosound;
 End;
 
Procedure En;
 Begin
 TextColor(4);
  Write(chr(4));
 End;
 
 
 
Procedure Zac;
 Begin
 TextColor(1);
  Gotoxy(25,10);Write(chr(65));Write(' ');Write(chr(71));Write(chr(65));Write(chr(77));
  Gotoxy(30,10);Write(chr(69));Write(' ');Write(chr(66));Write(chr(89));
  Gotoxy(17,12 );Write(chr(65));Write(chr(76));Write(chr(69));Write(chr(88));Write(chr(69));Write(chr(74));
  Gotoxy(29,12);Write(chr(79));Write(chr(83));Write(chr(84));Write(chr(82));Write(chr(79));Write(chr(85));
  Gotoxy(35,12);Write(chr(67));Write(chr(72));Write(chr(79));Write(chr(86));
 
End;
Procedure Demo;
 Begin
  TextColor(4);
  Writeln('');
  Writeln('');
  Writeln('');
  Writeln('');
  Writeln('');
  Writeln('');
  Writeln('');
  Writeln('');
  Writeln('          █▀▄▄█▀██    ▄ ▄██▀▄▄   ▀██▄▀  ');
  Writeln('          █▀ ▀ ▀     █▀ ▀    ▀█ █ █  ');
  Writeln('          █▀██▀      ██▀▄█▀   ▄██  ▀  ');
  Writeln('          ██      █   █▄   ▀ █    ');
  Writeln('          ██▀▀▄█▀█▄   ▄▀▀█▀█ ▀    █▀▀▄█▀  ');
  Writeln('           ▀  ▀             █  ');
TextColor(1);
  Writeln('               Software present');
 End;
 
Procedure Demo2;
 Begin
 TextColor(4);
  Writeln('');
  Writeln('');
  Writeln('');
  Writeln('');
  Writeln('');
  Writeln('');
  Writeln('');
  Writeln('');
  Writeln('                              ');
  Writeln('    █▄    ▄█                      ');
  Writeln('    ▀ █   ▀█     █▀▄▄█▀█  █           ');
  Writeln('     █▀▄  █▀█     █▄ ▀   █  █▀▄▄█   ██▄▄  ');
  Writeln('     ▀██▄▀ ▄  ▀▀▀  ▀ ██▄▄  █ █   █▀ ▀  █  ▀ ');
  Writeln('     █▀ █▄       █  ▀ █ █   █▀   ▄ ▀▀█▄  ');
  Writeln('     █▀  ▀█      █▀   █ ▀▀▀▀ ▀ █▄█▄ ▀█▄▄█  ');
  Writeln('    █                           ');
 End;
 
Procedure We;
 Begin
   TextColor(2);
  Gotoxy(23,19);Write(' ▄▄▄▄▄▄▄');
  Gotoxy(23,20);Write('█████████');
  Gotoxy(23,21);Write('████ ████');
  Gotoxy(23,22);Write('█████████');
  Gotoxy(23,23);Write('██   ██');
  Gotoxy(23,24);Write(' ▀▀▀▀▀▀▀');
  TextColor(1);
  Gotoxy(25,20);Write('█');
  Gotoxy(29,20);Write('█');
 End;
 
Procedure DeathTeh;
 Begin
 Clrscr;
  TextColor(15);
  Gotoxy(20,10);Write('███████████████');
  Gotoxy(20,11);Write('███████████████');
  Gotoxy(20,12);Write('███████████████');
  Gotoxy(20,13);Write('███████████████');
  Gotoxy(20,14);Write('███████████████');
  Gotoxy(20,15);Write('███████████████');
  Gotoxy(20,16);Write('███████████████');
  We;
   Delay(300);
   Clrscr;
   TextColor(15);
   Gotoxy(20,12);Write('███████████████');
   Gotoxy(20,13);Write('███████████████');
   Gotoxy(20,14);Write('███████████████');
   Gotoxy(20,15);Write('███████████████');
   Gotoxy(20,16);Write('███████████████');
   Gotoxy(20,17);Write('███████████████');
   Gotoxy(20,18);Write('███████████████');
    Delay(200);
    Clrscr;
    TextColor(15);
     Gotoxy(20,15);Write('███████████████');
     Gotoxy(20,16);Write('███████████████');
     Gotoxy(20,17);Write('███████████████');
     Gotoxy(20,18);Write('███████████████');
     Gotoxy(20,19);Write('███████████████');
     Gotoxy(20,20);Write('███████████████');
     Gotoxy(20,21);Write('███████████████');
       TextColor(4);
Gotoxy(12,20);Write('▀█▄  ');
Gotoxy(12,21);Write('█ ▀ ▀');
Gotoxy(12,22);Write(' █ ▀▀ ');
 
Gotoxy(36,20);Write('█▄');
Gotoxy(36,21);Write(' ▄ ▀');
Gotoxy(36,22);Write('█  █▀');
TextColor(2);
       Gotoxy(23,22);Write('█████████');
       Gotoxy(23,23);Write('██   ██');
       Gotoxy(23,24);Write(' ▀▀▀▀▀▀▀');
 
     Sound(40);Delay(200);ns;
     Delay(500);
     Clrscr;
 
    TextColor(15);
    Gotoxy(20,16);Write('███████████████');
    Gotoxy(20,17);Write('███████████████');
    Gotoxy(20,18);Write('███████████████');
    Gotoxy(20,19);Write('███████████████');
    Gotoxy(20,20);Write('███████████████');
    Gotoxy(20,21);Write('███████████████');
    Gotoxy(20,22);Write('███████████████');
       TextColor(4);
Gotoxy(12,21);Write(' ▄  ');
Gotoxy(12,22);Write(' ▄ ▀ ▀');
Gotoxy(12,23);Write('█ █ ▀▀ ');
 
Gotoxy(36,21);Write('▄█ ');
Gotoxy(36,22);Write(' █ ▀');
Gotoxy(36,23);Write('█  ▀▀');
TextColor(2);
       Gotoxy(23,24);Write(' ▀▀▀▀▀▀▀');
 
      Delay(700);
     Clrscr;
 
    TextColor(15);
    Gotoxy(20,18);Write('███████████████');
    Gotoxy(20,19);Write('███████████████');
    Gotoxy(20,20);Write('███████████████');
    Gotoxy(20,21);Write('███████████████');
    Gotoxy(20,22);Write('███████████████');
    Gotoxy(20,23);Write('███████████████');
    Gotoxy(20,24);Write('███████████████');
       TextColor(4);
Gotoxy(12,21);Write(' ▄  ▀');
Gotoxy(12,23);Write('██▄█▄ ▀ ');
 
Gotoxy(36,22);Write(' █ ▄');
Gotoxy(36,24);Write('█▄▄▄▄▄ ▀▀');
 
 Delay(700);
Gotoxy(12,23);Write('██▄█▄ ▄ ');
 
Gotoxy(36,24);Write('█▄▄▄█▄ ▄▄');
GameOver;
 
 End;
 
Procedure PichD;
 Begin
 TextColor (4);
  y:=y+1;
  Sound(20);Delay(200);Nosound;
  Repeat
   Gotoxy(x,y);Write(chr(2));
  Until KeyPressed;
 End;
 
Procedure SoundD;
 Begin
 Sound(20); Delay(500);Ns;Delay(100);
 Sound(200); Delay(500);Ns;Delay(100);
 Sound(300); Delay(500);Ns;Delay(100);
 Sound(20); Delay(500);Ns;Delay(100);
 Sound(300); Delay(500);Ns;Delay(100);
 Sound(300); Delay(500);Ns;Delay(100);
 Sound(20); Delay(500);Ns;Delay(100);
 Sound(300); Delay(500);Ns;Delay(100);
 End;
 
 
Procedure Her;
 Begin
 TextColor(14);
  Write(chr(3));
 End;
 
Procedure El;
 Begin
 TextColor(14+Blink);
 Write('█');
 End;
 
Procedure Elev;
 Begin
 TextColor(6);
  Write(chr(18));
 End;
 
Procedure Med;
 Begin
 Write(' ');
 End;
 
Procedure Prep;
 Begin
 Clrscr;
  For i:=1 to 20 do Writeln(chr(2));
 End;
 
Procedure C;
 Begin
 TextColor(1);
  Write('█');
 End;
 
 BEGIN { Zaciatok Programu }
 
 Clrscr;
 TextColor(14);
 Writeln('1. Starts sound on');
 Writeln('2. Starts sound off');
 Writeln('3. Nostart');
 readln(s);
 
  If (s='3') Then Goto 1;
  If (s='1') Then Begin
   Clrscr;
   Demo;
   SoundD;
   Clrscr;
   Demo2;
   SoundD;
   Clrscr;
   Zac;
   SoundD;
   Goto 1;
  End;
 
  If (s='2') Then Begin
  Clrscr;
  Demo;
  Delay(2000);
  Clrscr;
  Demo2;
  Delay(2000);
  Goto 1;
  End;
 
1: ClrScr;
 
 
  EnergyDPic1;
 
  TextBackGround(0);
  TextColor(14);
  Gotoxy(15,23);Write('HEARDS');
                     { Hearts print }
  Gotoxy(18,3);Her;Her;
  Gotoxy(30,5);Her;Her;
 
                { Heards print end }
           { Cesty Print }
   TextColor(1);
    Gotoxy(1,4);Write('███████████████████████████ ████████');
    Gotoxy(27,6);C;C;C;C;C;
    Gotoxy(40,7);C;C;C;C;C;C;C;
    Gotoxy(40,6);C;
    Gotoxy(44,8);C;
    Gotoxy(30,9);C;C;C;C;C;C;C;C;C;C;C;C;C;C;C;
    Gotoxy(10,8);C;C;C;C;C;C;C;C;C;C;C;C;C;C;C;C;C;C;C;C;C;
 
           { Cesty Print End }
           { Pichlace Print }
   TextColor(7);
    Gotoxy(4,4);Write(chr(30));Write(chr(30));
 
    Gotoxy(37,4);Pich;Pich;
 
    TextColor(7);
    Gotoxy(31,8);Write('');
 
           { Pichlace Print end }
 
 strasidlo:=1;
 score:=0; energy:=100;
  x:=2; y:=3;
  key:=0;
 
 REPEAT
 
 
 
  ch:=readkey;
  TextColor(3);
   Gotoxy(28,24);Write(energy,'% ');
  TextColor(14);
   Gotoxy(27,23);Write('ENERGY');
                   { Keys }
 
 
 
 
 
                  { Srasidlo Function }
  {1}
   If strasidlo = 1 Then Begin
 
       TextColor(2);
    Xstrasidlo:=Random(8);Gotoxy(32,8);Write('      ');
    Gotoxy(xstrasidlo+32,8);Write(chr(12));
 
       End;
 
    If strasidlo = 0 Then Begin
 
        TextColor(2);
    Xstrasidlo:=Random(8);Gotoxy(32,8);Write('      ');
    Gotoxy(xstrasidlo+32,8);Write(' ');
 
     End;
 
If (strasidlo = 1) and (y=8) and (x>=32) and (x<=37) Then
  Begin
  PriseraDeath;
  Delay(200);
  GameOver;
  Goto 1;
 End;
 
   If (strasidlo = 0) and (y=8) and (x=32) or (y=8) and (x=38) Then Begin
    TextColor(0);Gotoxy(74,1);Write('d');
   End;
 
 
 
                { Strasidlo Function end }
 
   TextColor(3);
   Gotoxy(20,7);Write('▓');
 
    If (key = 0) and (y=7) and (x=20) Then x:=x+1;
    If (key = 0) and (y=7) and (x<19) and (x>17) Then DoorDeath;
 
 
                { Strasidlo Death }
 
 
 
    If (energy > 80) and (energy < 101) Then EnergyDPic1;
    If (energy > 60) and (energy < 80) Then EnergyDPic2;
    If (energy > 40) and (energy < 60) Then EnergyDPic3;
    If (energy > 20) and (energy < 40) Then EnergyDPic4;
    If (energy > 1 ) and (energy < 20) Then EnergyDPic5;
 
                      { Tlacitko }
   TextColor(1);
    Gotoxy(25,3);Write('_');
    If (y=3) and (x=25) Then Begin
    DeathTeh;
    Goto 1;
   End;
 
    TextColor(1);
     Gotoxy(36,3);Write('_');
     If (y=3) and (x=36) Then strasidlo:= 0;
 
              { Strasidlo }
 
 
              { Strasidlo end }
                      { Tlacitko End }
 
    TextColor(1);
     Gotoxy(36,3);Write('_');
     If (y=3) and (x=36) Then strasidlo:= 0;
 
              { Strasidlo }
 
 
              { Strasidlo end }
                      { Tlacitko End }
  If energy < 0 Then Begin
 
  ClrScr;
   TextColor(2);
    Gotoxy(23,10);Write(' ▄▄▄▄▄▄▄');
    Gotoxy(23,11);Write('█████████');
    Gotoxy(23,12);Write('████ ████');
    Gotoxy(23,13);Write('█████████');
    Gotoxy(23,14);Write('██   ██');
    Gotoxy(23,15);Write(' ▀▀▀▀▀▀▀');
    TextColor(1);
    Gotoxy(25,11);Write('█');
    Gotoxy(29,11);Write('█');
    Delay(800);
    Clrscr;
   TextColor(4);
    Gotoxy(20,10);Write('█ /────────\');
    Gotoxy(20,11);Write('▄ █│    ██');
    Gotoxy(20,12);Write(' ▄█▄█  █ │▄▀');
    Gotoxy(20,13);Write(' █│█    █');
    Gotoxy(20,14);Write(' ▄│▀   ▀│█ █');
    Gotoxy(20,15);Write('█ \─█▀█▄───/ ▀');
   TextColor(7);
    Gotoxy(25,11);Write('▄  ▄');
    Gotoxy(27,13);Write('▀▀');
    Gotoxy(25,14);Write('||||||');
    Sound(40);Delay(200);Ns;Delay(100);
     Clrscr;
     TextColor(4);
      Gotoxy(20,10);Write('  /────────\');
      Gotoxy(20,11);Write('  │    █');
      Gotoxy(20,12);Write('█ ▄   █ │▄');
      Gotoxy(20,13);Write('▀ █│█ █  █ █ ▀');
      Gotoxy(20,14);Write(' ▀ │▀    ▀│ ');
      Gotoxy(20,15);Write(' █ \───█▄───/ █ █');
     TextColor(7);
      Gotoxy(25,11);Write('▄  ▄');
      Gotoxy(27,13);Write('▀▀');
      Gotoxy(25,14);Write('||||||');
       Delay(300);
       Clrscr;
       TextColor(4);
       Gotoxy(18,10);Write('   /────────\');
       Gotoxy(18,11);Write('   │    │');
       Gotoxy(18,12);Write('   │    │▄');
       Gotoxy(18,13);Write('  █│█   ███ ');
       Gotoxy(18,14);Write('   │▀    ▀│ ▀');
       Gotoxy(18,15);Write('█▄▄▄ \───██▄───/ ▄▄▄▄█');
       TextColor(7);
       Gotoxy(25,11);Write('▄  ▄');
       Gotoxy(27,13);Write('▀▀');
       Gotoxy(25,14);Write('||||||');
        Delay(300);
        Clrscr;
        TextColor(4);
         Gotoxy(18,10);Write('   /────────\');
         Gotoxy(18,11);Write('   │    │');
         Gotoxy(18,12);Write('   │    │ ');
         Gotoxy(18,13);Write('   │    │ ');
         Gotoxy(18,14);Write('   │    │ ▄');
         Gotoxy(18,15);Write('██▄▄ \█▄██▄───/█▄▄▄▄█');
        TextColor(7);
         Gotoxy(25,11);Write('▄  ▄');
         Gotoxy(27,13);Write('▀▀');
         Gotoxy(25,14);Write('||||||');
          Delay(300);
          Clrscr;
          TextColor(4);
          Gotoxy(18,10);Write('       ');
          Gotoxy(18,11);Write(' │ /│ │ │─\  │');
          Gotoxy(18,12);Write('   │    ││ ');
          Gotoxy(18,13);Write('  ─ │  │  │ ');
          Gotoxy(18,14);Write('   │    ─ ▄');
          Gotoxy(18,15);Write('██▄▄ \█▄██▄───/█▄▄▄▄█');
          TextColor(7);
          Gotoxy(25,12);Write('▄  ▀');
          Gotoxy(27,14);Write('▀█');
          Gotoxy(25,14);Write('|||| ');
          Gotoxy(29,15);Write('-|');
           Delay(300);
           Clrscr;
           TextColor(4);
           Gotoxy(18,10);Write('        ');
           Gotoxy(18,11);Write('    │   ');
           Gotoxy(18,12);Write(' │ - │  - │\  ');
           Gotoxy(18,13);Write(' / ─ ││  │ ││- ');
           Gotoxy(18,14);Write('   │    ─ ▄');
           Gotoxy(18,15);Write('██▄▄ \█▄██▄───/█▄▄▄▄█');
           TextColor(7);
           Gotoxy(25,13);Write('▄  ▀');
           Gotoxy(27,15);Write('▀█');
           Gotoxy(25,15);Write('---- ');
           Gotoxy(29,15);Write('--');
            Delay(300);
            Clrscr;
            TextColor(4);
            Gotoxy(18,14);Write(' - │ - │ --  ě -▄');
            Gotoxy(18,15);Write('██▄▄ \█▄██▄─││/█▄▄▄▄█');
            TextColor(7);
            Gotoxy(25,15);Write('▄  ▀');
            Gotoxy(27,15);Write('▀█');
            Gotoxy(25,15);Write('---- ');
            Gotoxy(29,15);Write('--');
            Delay(1000);
             GameOver;
              Goto 1;
 
 
    End;
 
 
                 TextColor(2);
  Gotoxy(x,y);Write(' ');
  If (ch='K') Then x:=x-1;Sound(60);Delay(10);Nosound;
  If (ch='M') Then x:=x+1;Sound(60);Delay(10);Nosound;
  If (ch='I') Then Begin
   y:=y-1;Gotoxy(x,y);Write('');Delay(200);Gotoxy(x,y);Write(' ');
   x:=x+3;Gotoxy(x,y);Write('');Delay(200);Gotoxy(x,y);Write(' ');
   y:=y+1;Gotoxy(x,y);Write('');Delay(200);Gotoxy(x,y);Write(' ');
   Sound(400);Delay(10);Nosound;
   End;
  If (ch='G') Then Begin
   y:=y-1;Gotoxy(x,y);Write('');Delay(200);Gotoxy(x,y);Write(' ');
   x:=x-3;Gotoxy(x,y);Write('');Delay(200);Gotoxy(x,y);Write(' ');
   y:=y+1;Gotoxy(x,y);Write('');Delay(200);Gotoxy(x,y);Write(' ');
   Sound(400);Delay(10);Nosound;
   End;
 
    TextColor(14);
  If (ch=' ') Then Begin
   For i:= x to x+3 do Write('─');
   Sound(200);Delay(100);Ns;
   Gotoxy(x,y);
   For i:= x to x+4 do Write(' ');
    End;
 
   TextColor(2);
  Gotoxy(x,y);Write(chr(2));
                 { Prepadliska }
          If (y=3) and (x=28) Then Begin
           y:=y+2; Gotoxy(28,3);Med;
            Sound(300);Delay(250);Ns;
 
          End;
 
           If (y=5) and (x=33) and (y=5) and (x=37) Then Begin
            y:=y+3;
            Gotoxy(33,5);Write('  ');
 
           End;
 
            If (y=5) and (x>=32) and (x<=35) Then Begin
                y:=y+3;
             Gotoxy(31,5);Write('  ');
            End;
 
            If (y=5) and (x<=27) and (x>25) Then Begin
             y:=y+2;
             Gotoxy(25,5);Write('  ');
            End;
 
                    { Prepadliska end }
 
             { Elektrina Print }
     TextColor(14);
      Gotoxy(12,3);El;El;
           { Elektrina Print end }
 
           { Elektrina Function }
     If (y=3) and (x=12) or (x=13) Then Begin
      energy:=energy-11;
 
      End;
 
             { Elektrina Function end }
                    { Elevator print }
   Gotoxy(35,3);Elev;
   Gotoxy(46,6);Elev;
   Gotoxy(41,6);En;
 
   If (y=6) and (x=41) Then Energy:=100;
 
            { Pichlace Function }
  If (y=3) and (x=4) or (y=3) and (x=5) Then Begin
   TextColor(4);
   Gotoxy(4,3);Write(' ');
   Gotoxy(4,4);Pich;
   PichD;
   Goto 1;
  End;
 
   If (y=3) and (x=37) or (y=3) and (x=38) Then Begin
     TextColor(4);
     Gotoxy(37,4);Med;
     Gotoxy(38,4);Write(chr(30));
      PichD;
    Goto 1;
    End;
 
     If ((y=3) and (x=39)) or ((y=3) and (x=40)) Then Begin
      TextColor(4);
       Gotoxy(39,4);Med;
       Gotoxy(38,4);Pich;
       PichD;
      Goto 1;
      End;
 
      If (y=8) and (x=31) Then Begin
       TextColor(4);
       Gotoxy(x,y);Write(chr(2));
       Repeat Until Keypressed;
       Goto 1;
      End;
 
            { Pichlace Function end }
              { Heards Finction }
     If (y=3) and (x=18) Then Begin Gotoxy(15,24);Her; End;
     If (y=3) and (x=19) Then Begin Gotoxy(16,24);Her; End;
     If (y=5) and (x=30) Then Begin Gotoxy(17,24);Her; End;
     If (y=5) and (x=31) Then Begin Gotoxy(18,24);Her; End;
               { Hearts Function End }
             { El. Function }
 
      If (y=3) and (x=35) Then Begin
      x:=x+9;
      y:=y+3;
        Sound(100);Delay(100);
     Sound(200);Delay(100);
    Sound(300);Delay(150);
           Sound(100);Delay(100);
     Sound(200);Delay(100);
    Sound(300);Delay(150);
 
     Ns;
 
      End;
 
    If (y=6) and (x=46) Then Begin
     y:=y-3;
     x:=x-12;
          Sound(100);Delay(100);
     Sound(200);Delay(100);
    Sound(300);Delay(150);
          Sound(100);Delay(100);
     Sound(200);Delay(100);
    Sound(300);Delay(150);
 
    Ns;
    End;
               { El.Function end }
 
                 { Steny }
     If (y=6) and (x=41) Then x:=x+1;
     If (y=8) and (x=43) Then x:=x-1;
 
               { Steny end }
 UNTIL (ch=#27);
 
 
 END.