Program vykreslí tabuľku

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
tabulka.pngAutor: ghostix
Program: Tabulka.pas
Súbor exe: Tabulka.exe
Potrebné: Egavga.bgi

Program vykreslí tabuľku. Užívateľ zadá počet riadkov, stĺpcov.
{ TABULKA.PAS                 Copyright (c) ghostix }
{ Program vykresli tabulku. Uzivatel zada pocet riadkov, stlpcov.  }
{                                  }
{ Author: Ghostix                          }
{ Date : 06.12.2007              http://www.trsek.com }
 
program tabulka;
uses graph;
var i,r,s,j,gd,gm:integer;
 
procedure grafika;
 begin
 gd:=detect;
 initgraph(gd,gm,'');
 end;
 
procedure nacitanie;
 begin
 writeln('Zadajte pocet riadku');
 readln(r);
 writeln('Zadajte pocet stlpcov');
 readln(s);
 end;
 
procedure vypis;
 begin
 rectangle(0,0,getmaxx,getmaxy);
 for i:=1 to r do
  begin
  line(0,getmaxy div r*i,getmaxx,getmaxy div r*i);
 for j:=1 to s do
  begin
  line(getmaxx div s*j,0,getmaxx div s*j,getmaxy);
  end;
  end;
end;
 
begin
grafika;
nacitanie;
cleardevice;
vypis;
readln;
closegraph;
end.