Výherní automat DAYTONA GAMBLER pro dosbox který stáhnete z domovské stránky dosboxu

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
gambler.jpgAutor: Martin Koleček
Program: Daytona.pasDefault.pasHisther.pasJackpot.pasLoading.pasMain.pasMaingame.pasMisc.pasMys.pasOvladani.pas
Súbor exe: Gambler.zip
Potrebné: Plus1000.pasPlus500.pasProdat.pasRiskscr.pasRoll.pasRollpre.pasRollproc.pasRolsetup.pasRskdolni.pasRskhorni.pas
Príklady: Saveload.pasScore.pasScreen.pasServis.pasSetbet.pasTestwin.pasUpdate5.pasWaitbtn.pasWinblink.pasWrivalce.pasZisky.pas

Výherní automat podle skutečného stroje Daytona 750. Podporuje Sound Blaster.
Rychlost hry je konfigurovatelná. Experimentálně podporuje ovládání dotykovým displayem pro Androidy.

POZOR:
 • než se objeví hra tak se to načítá poměrně velmi velmi dlouho takže buďte trpěliví
 • pokud nevíte co přesně děláte tak servisní nastavení raději nechte bez povšimnutí
 • reset v servisním nastavení resetuje pouze počítadlo výher a vkladů, ne nastavení hry
 • pokud už jste stačili popřehazovat servisní nastavení a hra je špatně hratelná, tak vymažte soubor GAMBLER.DAT, hra se uvede do "továrního nastavení"

O dosboxu:
 • pokud nevíte a neumíte tak se zeptejte někoho kdo ví a umí nebo si najděte informace o dosboxu na internetu
 • hodnota cycles pro GAMBLERA na PC je tak 10000 až 20000
 • hodnota cycles na mobilních zařízeních (tam používejte legální dosbox turbo) je tak 7000
 • nedávejte cycles max nebo cycles auto, párkrát to zkuste a najděte si správnou přesnou hodnotu
 • hra by neměla kazit zvuk nebo cukat obraz, pokud je cycles nastaveno optimálně v‘e jede hladce
 • DAYTONA GAMBLER je podomácku vyrobený freeware takže ho bezestrachu ‘iřte a ukazujte druhým jak se to hraje
 • totéž dosbox pro PC je freeware, dosbox turbo je komerční ale stojí jen 60 korun tak nebuďte piráti


Nastavení výhernosti:
V servisní obrazovce klávesou TAB měníte switch a nahoru dolů manipupuje s výherností rozsahy jsou 0 až 65000 v‘echny switche a číslo na něm vyrábí poměr mezi dvěma stavy, obvykle to bývá jestli je výhra nebo není výhra a číslo teda dělí na poměr mezi těmito stavy, vždy "0 až číslo" je jedna část, třeba jestli se riskovani povede nebo nepovede a "číslo až 65000" je druhá část možného výsledku. Nakonec rozhodne náhodné číslo z rozsahu "0 až 65535" , ale záleží na poměru na switchi co je pravděpodobněj‘í interval.


SWITCHE:
 • 2kč výhry = šance na výhru ve dvoukorunové hře {RollSetup bet 2, čím menší tím míň výher}
 • 4kč výhry = šance na výhru ve čtyřkorunové hře {RollSetup bet 4, čím menší tím míň výher}
 • 5kč výhry = šance na výhru v pětikorunové hře {RollSetup bet 5, čím menší tím míň výher}
 • 2kč Joker A = pravděpodobnost výsměchu Jokera na dvoukorunové hře {TestWin bet 2J, čím menší tím víc výher}
 • 2kč Joker B = pravděpodobnost zdvojnásobení Jokerem na dvoukorunové hře {TestWin bet 2J, čím menší tím míň výher}
 • 4kč Joker A = pravděpodobnost výsměchu Jokera na čtyřkorunové hře {TestWin bet 4J, čím menší tím víc výher}
 • 4kč Joker B = pravděpodobnost zdvojnásobení Jokerem na čtyřkorunové hře {TestWin bet 4J, čím menší tím míň výher}
 • 5kč Joker = pravděpodobnost zdvojnásobení Jokerem na pětikorunové hře {TestWin bet 5J, čím menší tím míň výher} (na 5kč hře se joker neposmívá)
 • riskovani = šance na zdvojnásobení riskem strany mince při náhodném risku {Risking vyhernost čím menší tím míň výher} (neplatí při risku postřehem; nebo při risku autostartem tam je poměr 1:1)
Procedure Roll;
Begin
 AllStoped:=False;
 RollSetup;
 Repeat
  RollProc;
  KresliValce2;
  Wait(DatRec.RollSpeed);
  TestStopAutoStart;
 Until AllStoped=True;
 
 KresliValce;
 WaitRetrace;
 FlipPage(Buffer[3],Buffer[4]);
 
 TestWin;
 
 KresliValce;
 WaitRetrace;
 FlipPage(Buffer[3],Buffer[4]);
 
{HORNI HRA}
If ((Lista[1].Enable=True) and (Vyhra.Castka>0)) then
Begin
 If AutoStartTyp<>0 then
 Begin
  If DatRec.SBEnable=True
  then Begin
      If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(1)
                  else SBPlayRaw(24);
     End
  else Begin
     If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(1)
                  else PlaySound(14);
     End;
 End;
 If AutoStart=True then
 Begin
Case AutoStartTyp of
0: Begin
   Risk.Enable:=False;
   Risk.Blinking:=False;
   For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
   For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
   VyhraShow:=False;
   CreditShow:=True;
   RiskScreen;
   MainGameScreen;
  End;
1: Begin
  RiskCounter:=0;
  Repeat
   If AutoStart=True then
   Begin
   MainGameScreen;
   Risk.Enable:=True;
   Risk.Blinking:=True;
   For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
   For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
   Btn[0].Blinking:=True;
   Btn[4].Blinking:=True;
   Btn[5].Blinking:=True;
   VyhraShow:=True;
   CreditShow:=False;
   Randomize;
   RiskRandom1:=Random(2); {nula nebo jedna}
   Case RiskCounter of
    0: RiskRandom2:=Random(10)+40; {counter}
    1: RiskRandom2:=Random(10)+50; {counter}
   End; {Case End}
   RiskRandom3:=Random(2);
   If RiskRandom3=0 then Risk.Phase:=0
            else Risk.Phase:=1;
   RiskRandom4:=Random(12); {0..11}
   RiskAuto:=True;
   RiskHorni;
   VyhraShow:=True;
   CreditShow:=False;
   RiskScreen;
   End else
   Begin
    RiskCounter:=2;
    RiskAuto:=False;
   End;
  Until RiskCounter=2;
  NextVyhra:=0;
  End;
2: Begin
  RiskCounter:=1;
  Repeat
   If AutoStart=True then
   Begin
   MainGameScreen;
   Risk.Enable:=True;
   Risk.Blinking:=True;
   For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
   For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
   Btn[0].Blinking:=True;
   Btn[4].Blinking:=True;
   Btn[5].Blinking:=True;
   VyhraShow:=True;
   CreditShow:=False;
   Randomize;
   RiskRandom1:=Random(2); {nula nebo jedna}
   Case RiskCounter of
    0: RiskRandom2:=Random(10)+40; {counter}
    1: RiskRandom2:=Random(10)+50; {counter}
   End; {Case End}
   RiskRandom3:=Random(2);
   If RiskRandom3=0 then Risk.Phase:=0
            else Risk.Phase:=1;
   RiskRandom4:=Random(12); {0..11}
   RiskAuto:=True;
   RiskHorni;
   VyhraShow:=True;
   CreditShow:=False;
   RiskScreen;
   End else
   Begin
    RiskCounter:=2;
    RiskAuto:=False;
   End;
  Until RiskCounter=2;
  NextVyhra:=0;
  End;
End; {Case End}
 End else
 Begin
  MainGameScreen;
  Risk.Enable:=True;
  Risk.Blinking:=True;
  For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
  For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
  Btn[0].Blinking:=True;
  Btn[4].Blinking:=True;
  Btn[5].Blinking:=True;
  VyhraShow:=True;
  CreditShow:=False;
  RiskCounter:=0;
  RiskAuto:=True;
  Randomize;
  RiskRandom3:=Random(2);
  If RiskRandom3=0 then Risk.Phase:=0
           else Risk.Phase:=1;
  For I:=0 to 14 do Wait(DatRec.fpsProdleva);
  If DatRec.SBEnable=True
  then Begin
      If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(1)
                  else SBPlayRaw(24);
     End
  else Begin
     If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(1)
                  else PlaySound(14);
     End;
  If DatRec.NahodnyRisk=False then RiskHorni
                else RiskHorniNahodny;
  VyhraShow:=True;
  CreditShow:=False;
  RiskScreen;
  NextVyhra:=0;
 End;
 Risk.Enable:=False;
 Risk.Blinking:=False;
 For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
 For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
 VyhraShow:=False;
 CreditShow:=True;
 RiskScreen;
End else
Begin
 VyhraShow:=False;
 CreditShow:=True;
 MainGameScreen;
End;
 
 {HORNI HRA NASOBIC + BONUS}
 If ((Lista[1].Enable=True) and (Vyhra.Castka>0)) then {BONUS}
 Begin
  Vyhra.Castka:=Vyhra.Castka*Nasobic;
  VyhraShow:=True;
  CreditShow:=False;
  MainGameScreen;
  For I:=0 to 79 do
  Begin
   TestStopAutoStart;
   Wait(DatRec.fpsProdleva);
  End;
 
  VyhraShow:=False;
  CreditShow:=True;
  MainGameScreen;
 
  For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
  For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
  If Vyhra.Castka>750 then
  Begin
   Inc(Bonus,Vyhra.Castka);
   Vyhra.Castka:=0;
   If DatRec.SBEnable=True
   then Begin
       If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(35)
                   else SBPlayRaw(32);
      End
   else Begin
       If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(35)
                   else PlaySound(22);
      End;
   WinGamble.Enable:=True;
   MainGameScreen;
   BetStore:=Bet;
   BetMultiStore:=BetMulti;
 
   Randomize;
   While ((Credit>=5) and (Bonus>0)) do
   Begin
    Dec(Credit,5);
    MainGameScreen;
 
    For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
    For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
    MainGameScreen;
 
    WinGamble.Blinking:=True;
    WinGambleGreen.Enable:=False;
    WinGambleRed.Enable:=False;
    WinGamble.Counter:=0;
    RandomGamble:=Random(5);
    If RandomGamble<2 then WinGamble.Counter2:=20
             else WinGamble.Counter2:=30;
    For I:=0 to WinGamble.Counter2 do
    Begin
     If WinGamble.Counter<2 then Inc(WinGamble.Counter) else
     Begin
      WinGamble.Counter:=0;
      If WinGambleGreen.Enable=True then
      Begin
       WinGambleGreen.Enable:=False;
       WinGambleRed.Enable:=True;
      End else
      Begin
       WinGambleGreen.Enable:=True;
       WinGambleRed.Enable:=False;
      End;
     End;
     If DatRec.PS3=False then Begin
                   MainGameScreen;
                   Wait(DatRec.fpsProdleva);
                  End
               else Begin
                   UpdateGamble;
                   Wait(DatRec.fpsProdleva div 2);
                  End;
     TestStopAutoStart;
    End;
    If WinGambleGreen.Enable=True
    then Begin
        {Sound True}
        If DatRec.SBEnable=True
        then Begin
           If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(35)
                        else SBPlayRaw(32);
          End
        else Begin
           If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(35)
                        else PlaySound(22);
          End;
        For I:=0 to 49 do
        Begin
         TestStopAutoStart;
         Wait(DatRec.fpsProdleva);
        End;
        If Bonus-750>=0 then
        Begin
         Bonus750:=750;
         Dec(Bonus,750);
        End else
        Begin
         Bonus750:=Bonus;
         Bonus:=0;
        End;
        AddScore(Bonus750);
       End
    else Begin
        {Sound False}
        If DatRec.SBEnable=True
        then Begin
           If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(9)
                        else SBPlayRaw(31);
          End
        else Begin
           If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(9)
                        else PlaySound(21);
          End;
        For I:=0 to 49 do
        Begin
         TestStopAutoStart;
         Wait(DatRec.fpsProdleva);
        End
       End;
   End;
   Bet:=BetStore;
   BetMulti:=BetMultiStore;
   WinGamble.Enable:=False;
   TestBetDown;
  End else AddScore(Vyhra.Castka);
  MainGameScreen;
 End else
 Begin
  VyhraShow:=False;
  CreditShow:=True;
  MainGameScreen;
 End;
 
{DOLNI HRA}
If ((Lista[0].Enable=True) and (Vyhra.Castka>0)) then {RISK}
Begin
 If AutoStartTyp<>0 then
 Begin
  If DatRec.SBEnable=True
  then Begin
      If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(1)
                  else SBPlayRaw(24);
     End
  else Begin
     If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(1)
                  else PlaySound(14);
     End;
 End;
 If AutoStart=True then
 Begin
Case AutoStartTyp of
0: Begin
   Risk.Enable:=False;
   Risk.Blinking:=False;
   For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
   For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
   If Vyhra.Castka>750 then Begin
                Inc(Bonus,Vyhra.Castka);
                Vyhra.Castka:=0;
               End;
   If Vyhra.Castka>0 then AddScore(Vyhra.Castka);
   VyhraShow:=False;
   CreditShow:=True;
   RiskScreen;
   MainGameScreen;
  End;
1: Begin
  RiskCounter:=0;
  Repeat
   If AutoStart=True then
   Begin
   MainGameScreen;
   Risk.Enable:=True;
   Risk.Blinking:=True;
   For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
   For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
   Btn[0].Blinking:=True;
   Btn[4].Blinking:=True;
   Btn[5].Blinking:=True;
   VyhraShow:=True;
   CreditShow:=False;
   Randomize;
   RiskRandom1:=Random(2); {nula nebo jedna}
   Case RiskCounter of
    0: RiskRandom2:=Random(10)+40; {counter}
    1: RiskRandom2:=Random(10)+50; {counter}
   End; {Case End}
   RiskRandom3:=Random(2);
   If RiskRandom3=0 then Risk.Phase:=0
            else Risk.Phase:=1;
   RiskRandom4:=Random(12); {0..11}
   RiskAuto:=True;
   RiskDolni;
   VyhraShow:=True;
   CreditShow:=False;
   RiskScreen;
   End else
   Begin
    RiskCounter:=2;
    RiskAuto:=False;
   End;
  Until RiskCounter=2;
 If Vyhra.Castka>0 then
 Begin
  If Vyhra.Castka>750 then
  Begin
   Inc(Bonus,Vyhra.Castka);
   Vyhra.Castka:=0;
   If DatRec.SBEnable=True
   then Begin
       If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(35)
                   else SBPlayRaw(32);
      End
   else Begin
       If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(35)
                   else PlaySound(22);
      End;
   WinGamble.Enable:=True;
   MainGameScreen;
   BetStore:=Bet;
   BetMultiStore:=BetMulti;
 
   Randomize;
   While ((Credit>=5) and (Bonus>0)) do
   Begin
    Dec(Credit,5);
    MainGameScreen;
 
    For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
    For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
    MainGameScreen;
 
    WinGamble.Blinking:=True;
    WinGambleGreen.Enable:=False;
    WinGambleRed.Enable:=False;
    WinGamble.Counter:=0;
    RandomGamble:=Random(5);
    If RandomGamble<2 then WinGamble.Counter2:=20
             else WinGamble.Counter2:=30;
    For I:=0 to WinGamble.Counter2 do
    Begin
     If WinGamble.Counter<2 then Inc(WinGamble.Counter) else
     Begin
      WinGamble.Counter:=0;
      If WinGambleGreen.Enable=True then
      Begin
       WinGambleGreen.Enable:=False;
       WinGambleRed.Enable:=True;
      End else
      Begin
       WinGambleGreen.Enable:=True;
       WinGambleRed.Enable:=False;
      End;
     End;
     If DatRec.PS3=False then Begin
                   MainGameScreen;
                   Wait(DatRec.fpsProdleva);
                  End
               else Begin
                   UpdateGamble;
                   Wait(DatRec.fpsProdleva div 2);
                  End;
     TestStopAutoStart;
    End;
    If WinGambleGreen.Enable=True
    then Begin
        {Sound True}
        If DatRec.SBEnable=True
        then Begin
           If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(35)
                        else SBPlayRaw(32);
          End
        else Begin
           If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(35)
                        else PlaySound(22);
          End;
        For I:=0 to 49 do
        Begin
         TestStopAutoStart;
         Wait(DatRec.fpsProdleva);
        End;
        If Bonus-750>=0 then
        Begin
         Bonus750:=750;
         Dec(Bonus,750);
        End else
        Begin
         Bonus750:=Bonus;
         Bonus:=0;
        End;
        AddScore(Bonus750);
       End
    else Begin
        {Sound False}
        If DatRec.SBEnable=True
        then Begin
           If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(9)
                        else SBPlayRaw(31);
          End
        else Begin
           If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(9)
                        else PlaySound(21);
          End;
        For I:=0 to 49 do
        Begin
         TestStopAutoStart;
         Wait(DatRec.fpsProdleva);
        End
       End;
   End;
   Bet:=BetStore;
   BetMulti:=BetMultiStore;
   WinGamble.Enable:=False;
   TestBetDown;
  End else AddScore(Vyhra.Castka);
  MainGameScreen;
 End else
 Begin
  VyhraShow:=False;
  CreditShow:=True;
  MainGameScreen;
 End;
 NextVyhra:=0;
  End;
2: Begin
  RiskCounter:=1;
  Repeat
   If AutoStart=True then
   Begin
   MainGameScreen;
   Risk.Enable:=True;
   Risk.Blinking:=True;
   For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
   For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
   Btn[0].Blinking:=True;
   Btn[4].Blinking:=True;
   Btn[5].Blinking:=True;
   VyhraShow:=True;
   CreditShow:=False;
   Randomize;
   RiskRandom1:=Random(2); {nula nebo jedna}
   Case RiskCounter of
    0: RiskRandom2:=Random(10)+40; {counter}
    1: RiskRandom2:=Random(10)+50; {counter}
   End; {Case End}
   RiskRandom3:=Random(2);
   If RiskRandom3=0 then Risk.Phase:=0
            else Risk.Phase:=1;
   RiskRandom4:=Random(12); {0..11}
   RiskAuto:=True;
   RiskDolni;
   VyhraShow:=True;
   CreditShow:=False;
   RiskScreen;
   End else
   Begin
    RiskCounter:=2;
    RiskAuto:=False;
   End;
  Until RiskCounter=2;
 If Vyhra.Castka>0 then
 Begin
  If Vyhra.Castka>750 then
  Begin
   Inc(Bonus,Vyhra.Castka);
   Vyhra.Castka:=0;
   If DatRec.SBEnable=True
   then Begin
       If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(35)
                   else SBPlayRaw(32);
      End
   else Begin
       If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(35)
                   else PlaySound(22);
      End;
   WinGamble.Enable:=True;
   MainGameScreen;
   BetStore:=Bet;
   BetMultiStore:=BetMulti;
 
   Randomize;
   While ((Credit>=5) and (Bonus>0)) do
   Begin
    Dec(Credit,5);
    MainGameScreen;
 
    For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
    For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
    MainGameScreen;
 
    WinGamble.Blinking:=True;
    WinGambleGreen.Enable:=False;
    WinGambleRed.Enable:=False;
    WinGamble.Counter:=0;
    RandomGamble:=Random(5);
    If RandomGamble<2 then WinGamble.Counter2:=20
             else WinGamble.Counter2:=30;
    For I:=0 to WinGamble.Counter2 do
    Begin
     If WinGamble.Counter<2 then Inc(WinGamble.Counter) else
     Begin
      WinGamble.Counter:=0;
      If WinGambleGreen.Enable=True then
      Begin
       WinGambleGreen.Enable:=False;
       WinGambleRed.Enable:=True;
      End else
      Begin
       WinGambleGreen.Enable:=True;
       WinGambleRed.Enable:=False;
      End;
     End;
     If DatRec.PS3=False then Begin
                   MainGameScreen;
                   Wait(DatRec.fpsProdleva);
                  End
               else Begin
                   UpdateGamble;
                   Wait(DatRec.fpsProdleva div 2);
                  End;
     TestStopAutoStart;
    End;
    If WinGambleGreen.Enable=True
    then Begin
        {Sound True}
        If DatRec.SBEnable=True
        then Begin
           If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(35)
                        else SBPlayRaw(32);
          End
        else Begin
           If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(35)
                        else PlaySound(22);
          End;
        For I:=0 to 49 do
        Begin
         TestStopAutoStart;
         Wait(DatRec.fpsProdleva);
        End;
        If Bonus-750>=0 then
        Begin
         Bonus750:=750;
         Dec(Bonus,750);
        End else
        Begin
         Bonus750:=Bonus;
         Bonus:=0;
        End;
        AddScore(Bonus750);
       End
    else Begin
        {Sound False}
        If DatRec.SBEnable=True
        then Begin
           If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(9)
                        else SBPlayRaw(31);
          End
        else Begin
           If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(9)
                        else PlaySound(21);
          End;
        For I:=0 to 49 do
        Begin
         TestStopAutoStart;
         Wait(DatRec.fpsProdleva);
        End
       End;
   End;
   Bet:=BetStore;
   BetMulti:=BetMultiStore;
   WinGamble.Enable:=False;
   TestBetDown;
  End else AddScore(Vyhra.Castka);
  MainGameScreen;
 End else
 Begin
  VyhraShow:=False;
  CreditShow:=True;
  MainGameScreen;
 End;
 NextVyhra:=0;
  End;
End; {Case End}
 End else
 Begin
  MainGameScreen;
  Risk.Enable:=True;
  Risk.Blinking:=True;
  For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
  For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
  Btn[0].Blinking:=True;
  Btn[4].Blinking:=True;
  Btn[5].Blinking:=True;
  VyhraShow:=True;
  CreditShow:=False;
  RiskCounter:=0;
  RiskAuto:=True;
  Randomize;
  RiskRandom3:=Random(2);
  If RiskRandom3=0 then Risk.Phase:=0
           else Risk.Phase:=1;
  For I:=0 to 14 do Wait(DatRec.fpsProdleva);
  If DatRec.SBEnable=True
  then Begin
      If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(1)
                  else SBPlayRaw(24);
     End
  else Begin
     If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(1)
                  else PlaySound(14);
     End;
  If DatRec.NahodnyRisk=False then RiskDolni
                else RiskDolniNahodny;
  VyhraShow:=True;
  CreditShow:=False;
  RiskScreen;
  NextVyhra:=0;
 End;
 Risk.Enable:=False;
 Risk.Blinking:=False;
 RiskScreen;
 For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
 For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
 If Vyhra.Castka>0 then
 Begin
  If Vyhra.Castka>750 then
  Begin
   Inc(Bonus,Vyhra.Castka);
   Vyhra.Castka:=0;
   If DatRec.SBEnable=True
   then Begin
       If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(35)
                   else SBPlayRaw(32);
      End
   else Begin
       If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(35)
                   else PlaySound(22);
      End;
   WinGamble.Enable:=True;
   MainGameScreen;
   BetStore:=Bet;
   BetMultiStore:=BetMulti;
 
   Randomize;
   While ((Credit>=5) and (Bonus>0)) do
   Begin
    Dec(Credit,5);
    MainGameScreen;
 
    For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
    For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
    MainGameScreen;
 
    WinGamble.Blinking:=True;
    WinGambleGreen.Enable:=False;
    WinGambleRed.Enable:=False;
    WinGamble.Counter:=0;
    RandomGamble:=Random(5);
    If RandomGamble<2 then WinGamble.Counter2:=20
             else WinGamble.Counter2:=30;
    For I:=0 to WinGamble.Counter2 do
    Begin
     If WinGamble.Counter<2 then Inc(WinGamble.Counter) else
     Begin
      WinGamble.Counter:=0;
      If WinGambleGreen.Enable=True then
      Begin
       WinGambleGreen.Enable:=False;
       WinGambleRed.Enable:=True;
      End else
      Begin
       WinGambleGreen.Enable:=True;
       WinGambleRed.Enable:=False;
      End;
     End;
     If DatRec.PS3=False then Begin
                   MainGameScreen;
                   Wait(DatRec.fpsProdleva);
                  End
               else Begin
                   UpdateGamble;
                   Wait(DatRec.fpsProdleva div 2);
                  End;
     TestStopAutoStart;
    End;
    If WinGambleGreen.Enable=True
    then Begin
        {Sound True}
        If DatRec.SBEnable=True
        then Begin
           If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(35)
                        else SBPlayRaw(32);
          End
        else Begin
           If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(35)
                        else PlaySound(22);
          End;
        For I:=0 to 49 do
        Begin
         TestStopAutoStart;
         Wait(DatRec.fpsProdleva);
        End;
        If Bonus-750>=0 then
        Begin
         Bonus750:=750;
         Dec(Bonus,750);
        End else
        Begin
         Bonus750:=Bonus;
         Bonus:=0;
        End;
        AddScore(Bonus750);
       End
    else Begin
        {Sound False}
        If DatRec.SBEnable=True
        then Begin
           If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(9)
                        else SBPlayRaw(31);
          End
        else Begin
           If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(9)
                        else PlaySound(21);
          End;
        For I:=0 to 49 do
        Begin
         TestStopAutoStart;
         Wait(DatRec.fpsProdleva);
        End
       End;
   End;
   Bet:=BetStore;
   BetMulti:=BetMultiStore;
   WinGamble.Enable:=False;
   TestBetDown;
  End else AddScore(Vyhra.Castka);
  MainGameScreen;
 End else
 Begin
  VyhraShow:=False;
  CreditShow:=True;
  MainGameScreen;
 End;
End else
Begin
 VyhraShow:=False;
 CreditShow:=True;
 MainGameScreen;
End;
 
End;