V programe užívateľ zadá 2 čísla a program nájde odpoveď

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Program: Div_mod.pas
Súbor exe: Div_mod.exe

V programe užívateľ zadá 2 čísla a program nájde odpoveď.
{ DIV_MOD.PAS                            }
{ In this program user enters 2 numbers and program finds the    }
{ answer with the reminder.                     }
{                                  }
{ Author: Unknown                          }
{ Datum: 20.01.2009              http://www.trsek.com }
 
program Div_and_Mod;
 
uses crt;
 
var
n1,n2,ans,ans2:integer;
 
begin
 clrscr;
 writeln ('enter 2 numbers to be divided by each other');
 writeln;
 writeln;
 readln (n1,n2);
 ans := n1 div n2;
 ans2 := n1 mod n2;
 writeln;
 writeln;
 if (ans2 = 0)
 then
 begin
 writeln ('The answer is ',ans);
 end
 else
 begin
  writeln ('The answer is ',ans,' remainder ',ans2);
 end;
 readkey;
end.