Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
unit pohyb;
 
{$mode objfpc}{$H+}
 
interface
 
const P=1; L=2; H=3; D=4;
 
type TAIpole=array[1..50,1..100] of longint;
 
procedure AIvypln(y,x:longint;var AIpole:TAIpole;typ:longint); //typ - pre vyssie urovne AI
function AIzisti(y,x:longint;AIpole:TAIpole):longint;
 
implementation
 
procedure AIvypln(y,x:longint;var AIpole:TAIpole;typ:longint);
var Ri,Rj:longint;
begin
if (x mod 2)=0 then
for Ri:=1 to x do
 begin
 if Ri=1 then
 begin
 for Rj:=1 to y do
  begin
  if Rj=y then AIpole[Ri,Rj]:=D
  else AIpole[Ri,Rj]:=P;
  end;
 end
 else if Ri=2 then
 begin
 for Rj:=1 to y do
  begin
  if Rj=1 then AIpole[Ri,Rj]:=H
  else if Rj=y then AIpole[Ri,Rj]:=D
  else if (Rj mod 2)=0 then AIpole[Ri,Rj]:=D
  else AIpole[Ri,Rj]:=L;
  end;
 end
 else if Ri=x then
 begin
 for Rj:=1 to y do
  begin
  if (Rj mod 2)=0 then AIpole[Ri,Rj]:=L
  else AIpole[Ri,Rj]:=H;
  end;
 end
 else
 begin
 for Rj:=1 to y do
  begin
  if (Rj mod 2)=0 then AIpole[Ri,Rj]:=D
  else AIpole[Ri,Rj]:=H;
  end;
 end;
 end
else
 begin
 for Ri:=1 to x do
 for Rj:=1 to y do AIpole[Ri,Rj]:=P;
 end;
end;
 
function AIzisti(y,x:longint;AIpole:TAIpole):longint;
begin
if AIpole[x,y]=H then AIzisti:=72
else if AIpole[x,y]=L then AIzisti:=75
else if AIpole[x,y]=P then AIzisti:=77
else if AIpole[x,y]=D then AIzisti:=80;
end;
 
end.