Jsi vrchním radcem panovnika ve starovekém Egypte Ramesse II

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)
pyramidam.pngAutor: Masopust (Empty Head)
Program: Pyramida.pasEndturnu.pasOknaunit.pasShow_pcx.pasSoftware.pasUnivgraf.pas
Soubor exe: Pyramida.exe
Potřebné: Pyramida.pcxEndturnu.tpuOknaunit.tpuSoftware.tpuShow_pcx.tpuUnivgraf.tpu

Jsi vrchním radcem panovnika ve starovekém Egypte Ramesse II. Panovník tě poveril stavbou jeho pyramídy. Můžeš si vybrat 1 z 8 provincií, které budeš vládnout. Na stavbu pyramídy máš jen 20 let.
{ software.pas             Copyright (c) Petr Masopust }
{ Unit pre hru pyramida.pas                     }
{                                  }
{ Datum:03.09.2018               http://www.trsek.com }
unit software;
interface
 
function getwinver:word;
function getvolkov:boolean;
 
implementation
 
function getwinver:word;
var a:word;
begin
 asm
  mov ax,4680h
  int 2fh
  cmp ax,0
  jz @n2
  mov ah,16h
  xor al,al
  int 2fh
  cmp al,0
  jz @winoff
  cmp al,80h
  jnz @winon
 @winoff:
  xor ax,ax
  jmp @konec
 @winon:
  cmp al,1
  jnz @n1
  mov al,2
  jmp @konec
 @n1:
  cmp al,0ffh
  jnz @konec
  mov al,2
  jmp @konec
 @n2:
  mov al,3
  xor ah,ah
 @konec:
  xchg al,ah
  mov a,ax
 end;
 getwinver:=a;
end;
 
function getvolkov:boolean;
var a:byte;
begin
 asm
  mov ah,2bh
  xor al,al
  mov cx,'VC'
  mov dx,'OM'
  int 21h
  mov a,al
 end;
 if a = $ff then getvolkov:=false
 else getvolkov:=true;
end;
end.