Geometrické programy v Pascalu

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [aktuální]  [11-20]  [21-30]  [31-36]

Pořadí:1
Program: 3dpriam.pas

Zistí či body A,B,C leľia na jednej priamke a nájde parametrické rovnice priamok A-B, A-C, B-C.



Pořadí:2
Program: Poilinp.pasPoilinu.pas
Soubor exe: Poilinp.exePoilinu.tpu
Potřebné: Angeom02.tpuUninout.tpuEgavga.bgi
Vývojak: Poilin.docAmater.txt
Příklady: Angeom02.pasUninout.pas

Pre programovú jednotku (unit) AnGeom02 (algebraická geometria) vytvorte funkciu Distance_LP, ktorá pre zadaný bod a priamku vypočíta vzdialenosť bodu od priamky.

FUNCTION Distance_LP(Line1:TLine; bodA:TPoint): Real;



Pořadí:3
bezier-bspline.pngAutor: Neznámy (ozvi sa mi)
Program: Bezier-bspline.pas
Soubor exe: Bezier-bspline.exe

Program na vyskreslovanie a porovnanie bezierovych a b-spline kriviek na zaklade uzivatelskeho vstupu.



Pořadí:4
Program: Bod_pria.pas

Zistí či bod leľí na priamke. Vstupom sú koeficienty priamky a koeficienty bodu.



Pořadí:5
Program: Bodtroj.pas

Program spomedzi zadaných bodov určí 3 tak aby v rovine utvorili trojuholník s čo najväč‘ím obsahom.



Pořadí:6
wall.pngAutor: Aleš Kucik
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Dungeon.pas
Soubor exe: Dungeon.exe
Potřebné: Wall.pcx

Demonštrační program na téma 3D DUNGEON
  • tento program by měl jednoduše nastíniť techniku, jak vykreslit nejaký 3D pohled
  • nedostatkem je špatná orientace v takovem dungeonu, protože se můžete otočit jen po 90 stupních
  • další nedostatek mnou použité metódy zobrazení objevíte, když se postavíte proti zdi rohu tak, že byste měli částečne po strane videt do chodby, po stranách se neobjevi zdi (a nebo jen kousek), i když by měly treba pokračovat. Ale tento nedostatek by měl jít odstranit.
Vysvetlivky: zdi jsou deleny na Z, A, B, C (od největší po nejmenší) postupne s poloviční délkou strany než predešlá napr. BSwall znamená - B Side wall - postranní zed velikosti B



Pořadí:7
Program: Graf2d.pas
Soubor exe: Graf2d.exe
Potřebné: Egavga.bgi

Zobrazí 2D graf prezentovaný nasledovnými funkciami. x = 6*(4+sin(t)+3*cos(t)-0.7*sin(2*t)+0.8*cos(15*t)+0.3*abs(cos(30*t)))*cos(t)-15
y = 6*(6+sin(t)+3*cos(t)-0.9*sin(2*t)+0.3*cos(15*t)+0.3*abs(cos(30*t)))*sin(t)
X, Y sú definované v FuncX(), FuncY().



Pořadí:8
Program: Grafmove.pas
Soubor exe: Grafmove.exe
Potřebné: Egavga.bgiAritmet.pas

Program vykreslí graf funkcie zadanej z klávesnice v 3D priestore pričom dovolí tento graf otáča» v roznych osiach súmernosti (X,Y,Z), prípadne zvaąčova» zmenąova» mierku zobrazenia. Vykreslovaciu funkciu si program vyľiada z klávesnice.



Pořadí:9
Program: Hranol.pas
Vývojak: Hranol.gif

Výpočet objemu a povrchu pravidelného ąes»bokého hranola.



Pořadí:10
kocka.pngProgram: Kocka.pas
Soubor exe: Kocka.exe

Vypočíta obvod kocky a objem kocky.
Pre výpočet obvodu platí vz»ah 3·4·a.
Pre výpočet povrchu platí vz»ah 6·a².
Pre výpočet objemu platí vz»ah a³.

Pričom:
- a je strana kocky


Stránky: [aktuální]  [11-20]  [21-30]  [31-36]