Program ktorý može byť skompilovaný oboma druhmi kompilátorov Pascalu a po spustení vypíše ANO, ak bol skompilovany kompilátorom s vnoreným zátvorkovanim a NIE, ak bol skompilovaný kompilátorom s nevnoreným zátvorkovaním

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)

Program: Z_pismenkovej_ulice.pas
Potřebné: Dom.txt

Program ktorý može byť skompilovaný oboma druhmi kompilátorov Pascalu a po spustení vypíše ANO, ak bol skompilovany kompilátorom s vnoreným zátvorkovanim a NIE, ak bol skompilovaný kompilátorom s nevnoreným zátvorkovaním.

Na vstupe je daný počet poschodí a počet okien na jednom poschodí domu na Písmenkovej ulici. Ďalej je daný počet okien, kde nikto nie je doma a zoznam týchto okien. Každé okno je dané dvojicou a,b, kde a je poschodie a b číslo okna na poschodí zľava. Ďalej je dané okno, kde to nevydržali a zasvietili. Odsimulujte na obrazovke jeden zo sposobov, ako sa možu rozsvecovať ostatné okná.
{ ==============                               }
{ KSP 15. rocnik  z1515: Z pismenkovej ulice    Copyright (c) Jan Mojzis }
{ ==============                               }
{ Zadanie:                                  }
{ Napiste program, kt. moze byt skompilovany oboma druhmi kompilatorov Pascalu}
{ a po spusteni vypise ANO, ak bol skompilovany kompilatorom s vnorenym    }
{ zatvorkovanim a NIE, ak bol skomp. kompilatorom s nevnorenym zatvorkovanim }
{ ----------------------------------------------------------------------------}
{ Na vstupe je dany pocet poschodi a pocet okien na jednom poschodi domu na  }
{ Pismenkovej ulici. Dalej je dany pocet okien, kde nikto nie je doma a zoznam}
{ tychto okien. Kazde okno je dane dvojicou a,b, kde a je poschodie a b cislo }
{ okna na poschodi zlava. Dalej je dane okno, kde to nevydrzali a zasvietili. }
{ Odsimulujte na obrazovke jeden zo sposobov, ako sa mozu rozsvecovat ostatne }
{ okna.                                    }
{ POZNAMKA:                                  }
{     CRT_EFD nie je sucastou tohto riesenia. Kniznicu CRT_EFD pre pracu s}
{     konzolovymi vypismi mozete stiahnut napriklad na:          }
{     http://www.stano.wz.sk/index.php?id=8                }
{                                       }
{ Author: (c) 2007 Jan Mojzis                         }
{ Date : 06.07.2008                   http://www.trsek.com }
 
program z_pismenkovej_ulice;
uses crt;
var
 f : file;
 p_posch : integer;
 p_okn_posch : integer;
 p_nikto : integer;
 c_begin : integer;
 okno,poschodie : integer;
 i,i2 : integer;
 vetvacislo : byte = 0;
 dom : array [1..100,1..100] of byte;
 
procedure PUSTISAVPRAVO(x,y : Integer); forward;
procedure PUSTISAVLAVO( x, y : integer); forward;
procedure PUSTISAHORE(x,y : Integer); forward;
procedure PUSTISADOLE( x, y : integer); forward;
 
procedure skontroluj (x,y : integer); { pocitac ide len jednym }
begin                 { smerom za cas }
{   PUSTISAHORE(x, y);   }    { mozme ale menit kade zacne ist }
{   PUSTISADOLE( x, y);   }    { ale zmenit musime kazdu rek. vetvu }
      PUSTISAVLAVO( x, y);    { lebo kazda sa snazi ist najprv preddef }
{   PUSTISAVPRAVO( x, y);  }    { smerom (u mna dolava a hore, potom doprava a dole) }
end;
 
 procedure PUSTISAVPRAVO(x,y : Integer); { rekurzivna vetva vpravo }
 begin
 vetvacislo:=vetvacislo+1;
   if (x > -1) and (y > -1) and
     (x <= p_okn_posch) and (y <= p_posch) then begin
   if (dom[x,y] = byte('-')) {and (matica [Coll,Roww] = #0)} then begin
      dom[x,y]:=byte('*'); gotoxy(x,y); write('*');
     readln;
     gotoxy(p_okn_posch+2, 6); write('Vetva # ',vetvacislo, ' ');
      PUSTISAVLAVO(x-1, y);
      PUSTISAVPRAVO(x+1, y);
      PUSTISAHORE( x, y-1);
      PUSTISADOLE( x, y+1);
      end;
      end;
   vetvacislo:=vetvacislo-1;
 end;
 
 procedure PUSTISAVLAVO(x,y : Integer); { rekurzivna vetva vlavo }
 begin
 vetvacislo:=vetvacislo+1;
   if (x > -1) and (y > -1) and
     (x <= p_okn_posch) and (y <= p_posch) then begin
   if (dom[x,y] = byte('-')) {and (matica [Coll,Roww] = #0)} then begin
      dom[x,y]:=byte('*'); gotoxy(x,y); write('*');
     readln;
     gotoxy(p_okn_posch+2, 6); write('Vetva # ',vetvacislo, ' ');
      PUSTISAVLAVO(x-1, y);
      PUSTISAVPRAVO(x+1, y);
      PUSTISAHORE( x, y-1);
      PUSTISADOLE( x, y+1);
      end;
      end;
   vetvacislo:=vetvacislo-1;
 end;
 procedure PUSTISAHORE(x,y : Integer); { rekurzivna vetva hore }
 begin
 vetvacislo:=vetvacislo+1;
   if (x > -1) and (y > -1) and
     (x <= p_okn_posch) and (y <= p_posch) then begin
   if (dom[x,y] = byte('-')) {and (matica [Coll,Roww] = #0)} then begin
      dom[x,y]:=byte('*'); gotoxy(x,y); write('*');
     readln;
     gotoxy(p_okn_posch+2, 6); write('Vetva # ',vetvacislo, ' ');
      PUSTISAVLAVO( x-1, y);
      PUSTISAVPRAVO( x+1, y);
      PUSTISAHORE( x, y-1);
      PUSTISADOLE( x, y+1);
   end;
    end;
   vetvacislo:=vetvacislo-1;
  end;
 {---------------------------------------------}
 procedure PUSTISADOLE(x,y : Integer);  { rekurzivna vetva dole }
 begin
 vetvacislo:=vetvacislo+1;
   if (x > -1) and (y > -1) and
     (x <= p_okn_posch) and (y <= p_posch) then begin
   if (dom[x,y] = byte('-')) {and (matica [Coll,Roww] = #0)} then begin
      dom[x,y]:=byte('*'); gotoxy(x,y); write('*');
     readln;
     gotoxy(p_okn_posch+2, 6); write('Vetva # ',vetvacislo, ' ');
      PUSTISAVLAVO( x-1, y);
      PUSTISAVPRAVO( x+1, y);
      PUSTISAHORE( x, y-1);
      PUSTISADOLE( x, y+1);
   end;
   end;
   vetvacislo:=vetvacislo-1;
 end;
 
 
begin
assign(f, 'dom.txt');
reset(f);
read(f,p_posch);
read(f,p_okn_posch);
read(f,p_nikto);
gotoxy(p_okn_posch+2, 1); write('Rozsvetcovanie domov podla Janka');
gotoxy(p_okn_posch+2, 2); write('Dom ma : ', p_posch, ' poschodi a ', p_okn_posch, ' okien na kazdom poschodi');
gotoxy(p_okn_posch+2, 3); write('doma niesu v ', p_nikto, ' bytoch (0)');
{setlength(dom,(p_posch*p_okn_posch)+1); }
okno:=1;
poschodie:=1;
for i := 1 to p_okn_posch do begin
  for i2 := 1 to p_posch do begin
   dom[i,i2]:=byte('-'); gotoxy(i,i2); write('-');
  end;
end;
  if (p_nikto <> 0) then
    for i := 1 to p_nikto do begin
     read(f,poschodie); { kde niesu doma }
     read(f,okno);
     dom[okno,poschodie]:=byte('0');
     gotoxy(okno,poschodie); write('0');
    end;
read(f,poschodie);  { kde zacali svietit }
read(f,okno);
gotoxy(p_okn_posch+2, 4); write('Svietit zacali ako prvy na ', poschodie, ' p. v ',p_okn_posch, ' okne.');
gotoxy(p_okn_posch+2, 5); write('Drzte [ENTER]');
closefile(f);
skontroluj (okno,poschodie);
readln;
end.