Zobrazovač HTML súborov napísaný v pascale

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)
htmlview.pngAutor: Ľuboš Saloky
Program: Htmlview.pas
Soubor exe: Htmlview.exe
Potřebné: Htmlview.zipEmul.txtHtmlview.iniKeyboard.pasMyska.pasSpracuj.pasSprdekl.pasTest.htmTest2.htmZobraz.pasZobrdekl.pas

Zobrazovač HTML súborov napísaný v pascale.
{ myska.pas                             }
{ Unit myska pre program htmlview.                  }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                        }
{ Datum:02.02.2008               http://www.trsek.com }
 
{$G+}
unit Myska;
                INTERFACE
const Lave:byte=1;
   Prave:byte=2;
   Stredne:byte=4; {len pre PC AT}
procedure StavMysi(var JeInstalovany:boolean;var PocetTlacidiel:byte);
function JeMys:boolean; { jednoduchsia verzia Stav-u Mysi }
procedure ZapniKurzorMysi;
procedure VypniKurzorMysi;
procedure OknoKurzora(x1,x2,y1,y2:word);
procedure ZistiPoziciu(var x,y:word;var Tlacidla:byte);
procedure NastavKurzor(x,y:word);
procedure CakajNaPustenie;
               IMPLEMENTATION
procedure StavMysi(var JeInstalovany:boolean;var PocetTlacidiel:byte);
var pom1,pom2:integer;
begin
 asm
  mov ax,0
  int 33h
  mov pom1,ax
  mov pom2,bx
 end;
 if pom1=0 then JeInstalovany:=False
 else JeInstalovany:=True;
 case pom2 of
  -1:PocetTlacidiel:=0;
   0:PocetTlacidiel:=2; {MS AT}
   3:PocetTlacidiel:=3; {PC AT}
 end;
end;
function JeMys:boolean;assembler;
asm
  xor ax,ax
  int 33h
end;
procedure ZapniKurzorMysi;assembler;
asm
  mov ax,1
  int 33h
end;
procedure VypniKurzorMysi;assembler;
asm
  mov ax,2
  int 33h
end;
procedure OknoKurzora(x1,x2,y1,y2:word);assembler;
asm
  mov ax,7
  mov cx,x1
  mov dx,x2
  int 33h
  mov ax,8
  mov cx,y1
  mov dx,y2
  int 33h
end;
procedure ZistiPoziciu(var x,y:word;var Tlacidla:byte);
var px,py:word;Ptlacidla:byte;
begin
 asm
  mov ax,3
  int $33
  mov px,cx
  mov py,dx
  mov pTlacidla,bl
 end;
 x:=px;y:=py;tlacidla:=ptlacidla;
end;
procedure NastavKurzor(x,y:word);assembler;
asm
  mov ax,4
  mov cx,x
  mov dx,y
  int 33h
end;
procedure CakajNaPustenie;assembler;
asm
@Cakaj: mov ax,3
  int 33h
  cmp bx,0
  jne @Cakaj
end;
BEGIN
END.