Zobrazovač HTML súborov napísaný v pascale

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)
htmlview.pngAutor: Ľuboš Saloky
Program: Htmlview.pas
Soubor exe: Htmlview.exe
Potřebné: Htmlview.zipEmul.txtHtmlview.iniKeyboard.pasMyska.pasSpracuj.pasSprdekl.pasTest.htmTest2.htmZobraz.pasZobrdekl.pas

Zobrazovač HTML súborov napísaný v pascale.
{ spracuj.pas                            }
{ Trieda Spracuj pre program htmlview.                }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                        }
{ Datum:02.02.2008               http://www.trsek.com }
 
constructor TSpracuj.Init;
begin
 VelkostBuffera:=10;
end;
 
procedure TSpracuj.PridajRiadok;
begin
 GetMem(AktRiadok^.Text,Length(s)+1);
 Move(s,AktRiadok^.Text^,Length(s)+1);
 New(AktRiadok^.Dalsi);
 AktRiadok:=AktRiadok^.Dalsi;
 AktRiadok^.Dalsi:=nil;
end;
 
procedure TSpracuj.Dokument;
var VelkostSuboru:Longint;
begin
 PoziciaBuffra:=1;
 Assign(f,NazovSub);
 Reset(f,1);
 VelkostSuboru:=FileSize(f);
 while not EOF(f) do
 begin
  if( VelkostSuboru > VelkostBuffera )then
    BlockRead(f,Buffer,VelkostBuffera)
  else
    BlockRead(f,Buffer,VelkostSuboru);
  Dekoduj;
  VelkostSuboru:=VelkostSuboru-VelkostBuffera;
 end;
 Close(f);
end;
 
destructor TSpracuj.Koniec;
begin
end;
 
Procedure TSpracuj.Parameter;
Begin
if Paramcount=1 then
  if (Pos('.',paramstr(1))=0) and (length(paramstr(1))<8) then
   NazovSub:=paramstr(1)+'htm';
end;
 
Function TSpracuj.Blbost(CH:char):boolean;
Begin
 if (ch=#13) or (ch=#10) or (ch=#0) then
  Blbost :=true
 else
  Blbost :=False;
End;
 
Procedure TSpracuj.vypisb;
Var i:integer;
Begin
 For i:= 0 to VelkostBuffera-1 do
  Write(Buffer[i]);
end;
 
procedure TSpracuj.Dekoduj;
var Znak:char;
	TAG:String;
{	Pozicia:integer;}
begin
 Pozicia:=0;
 s:='';
 Znak:=Buffer[Pozicia];
 while (Znak <> #0) AND (Pozicia < VelkostBuffera) do begin
 
 if Znak<>'<' then begin
   if Blbost(Znak) then
    write
   else
    s:=s+Znak; {podla vlastnosti TAG ho umiestni na miesto}
 end
 else begin {zisti aky TAG to je}
   if s<>'' then
    PridajRiadok;
   s:='';
   TAG:='';
 
   repeat
   Inc(Pozicia);
   Znak:=Buffer[Pozicia];
   if Blbost(Znak) then
     write     {}
   else
     TAG:=TAG+Znak; {TAG bude 				...>}
   until (Znak = #0) or (Znak = #13) or (Pozicia >= VelkostBuffera) or (Znak = '>') ;
 end;
 if (Znak <> #0) then begin
   Inc(Pozicia);
   Znak:=Buffer[Pozicia];
 end;
 end;
end;