Zobrazovač HTML súborov napísaný v pascale

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)
htmlview.pngAutor: Ľuboš Saloky
Program: Htmlview.pas
Soubor exe: Htmlview.exe
Potřebné: Htmlview.zipEmul.txtHtmlview.iniKeyboard.pasMyska.pasSpracuj.pasSprdekl.pasTest.htmTest2.htmZobraz.pasZobrdekl.pas

Zobrazovač HTML súborov napísaný v pascale.
{ zobrdekl.pas                            }
{ Definicia triedy Zobraz pre program htmlview.           }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                        }
{ Datum:02.02.2008               http://www.trsek.com }
 
{ ----- deklaracia objektu Zobraz ----- }
type TZobraz=object
   public
    constructor Init;
    procedure Dokument;
    destructor Koniec;
    procedure Chyba(Kod:byte);
   private
    LHRX,LHRY:word;  { suradnice laveho horneho rohu obrazovky v dokumente }
    VSeg,TempCX:word;
    KurzX,KurzY:byte; { pozicia textoveho kurzora }
    MysX,MysY:word;  { pozicia kurzora mysi }
    Tlacidla:byte;  { mysi }
    i,j:integer;
    Mena:string[33];
    Titul1:string[9];
    Titul2:array[1..2] of string[6];
    Titul3:array[1..2] of string[6];
    EndInfo:array[1..2] of string[48];
    ChybHlas:array[1..2] of string[13];
    DMenu:array[1..2,1..10] of string[6];
    ChybPopis:array[1..2,1..3] of string[40];
    procedure ZmazObrazovku;
    procedure PrepisObrazovku;
    procedure PrepisPoziciuKurzora;
    procedure UmiestniText(x,y:word;Adresa:pointer);
    procedure Ramcek(PosX,PosY,Sirka,Vyska:word;Atribut:byte); {min. 5 x 3!}
{ ----- systemove procedury ----- }
    procedure ZapniTextovyKurzor;
    procedure VypniTextovyKurzor;
    procedure UmiestniTextovyKurzor;
    function CitajZnak:char;
    function JeZnak:boolean;
    procedure CakajNaVOI;
{ caka na odstranenie }
    procedure EmulujPridajRiadok;
   end;