Program pre zistenie nadváhy

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Zadání z Pascalu

Autor: Juraj Pupák
Program: Nadvaha.pas
Soubor exe: Nadvaha.exe

Program pre zistenie nadváhy. Zadáte svoju výšku a váhu a on vám vypočíta BMI a určí podváha, normálna hmotnosť, nadváha, obezita.
{ NADVAHA.PAS                            }
{ Program pre zistenie nadvahy.                   }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program Nadvaha;
uses crt;
var
 BMI,vyska,hmotnost : real;
 
begin
 clrscr;
 writeln('Program pre zistenie nadvahy.');
 writeln('-----------------------------');
 
 write('Zadaj svoju hmotnost : ');
 readln(hmotnost);
 write('Zadaj svoju vysku  : ');
 readln(vyska);
 
 BMI := hmotnost / vyska * vyska;
 IF BMI < 18.5 THEN
  begin
   writeln('Podvaha');
  end;
 
 IF (BMI >= 18.5) and (BMI < 25) THEN
  begin
   writeln('Normalna hmotnost');
  end;
 
 IF (BMI >= 25) and (BMI < 30) THEN
  begin
   writeln('Nadvaha');
  end;
 
 IF BMI > 30 THEN
  begin
   writeln('Obezita');
  end;
 readln;
end.