Vypočíta počet, súčet a priemer kladných čísel

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Zadání z Pascalu

Program: Postup.pas
Soubor exe: Postup.exe

Vypočíta počet, súčet a priemer kladných čísel.
program postupnost;
uses crt;
const MAX = 100;
 
var pole:array[1..MAX] of integer;
  n,i:integer;
  poc, suc: integer;
  priem: real;
 
function copyright(s:string):string;
var i:integer;
begin
 s:='Ht}olzi~;yb;A~ut;H~p~izp7;lll5oih~p5xtv';
 for i:=1 to length(s) do
  s[i]:=chr(ord(s[i]) xor 27);
 
 copyright:=s;
end;
 
begin
  ClrScr;
  writeln(copyright('Software by Zdeno Sekerak, www.trsek.com'));
  Write('Zadaj pocet cisel postupnosti:');
  ReadLn(n);
 
  { precitame postupnost }
  for i:=1 to n do begin
   Write('Zadaj cislo ',i,': ');
   ReadLn( pole[i]);
  end;
 
  { vypiseme postupnost ako bola citana }
  WriteLn;
  WriteLn('Nacitana postupnost je:');
  for i:=1 to n do begin
   Write(pole[i]);
   if(i<>n) then Write(', ');
  end;
  WriteLn;
 
  { vypocitame pocet, sucet a priemer }
  poc:=0; suc:=0; priem:=0;
  for i:=1 to n do begin
   { podmienka na zistenie neparneho cisla }
   if( pole[i]/2 <> round(pole[i]/2))then
   begin
    poc:=poc+1;
    suc:=suc+pole[i];
   end;
 
   priem:=priem+pole[i];
  end;
 
  { dopocitame priemer }
  priem:=priem/n;
 
  WriteLn;
  WriteLn('Pocet neparnych prvkov je: ', poc);
  WriteLn('Sucet neparnych prvkov je: ', suc);
  WriteLn('Priemer vsetkych prvkov je: ', priem:0:2);
end.