Určí najmenšie, najväčšie číslo zo zadanej postupnosti

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Zadání z Pascalu

Autor: Juraj Pupák
Program: Postupno.pas
Soubor exe: Postupno.exe

Určí najmenšie, najväčšie číslo zo zadanej postupnosti.
{ POSTUPNO.PAS                           }
{ Urci najmensie, najvacsie cislo zo zadanej postupnosti.      }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program PostupnostCisel;
uses crt;
var
 Pole : Array [0..10000] of integer;
 number : integer;
 index : integer;
 max_number : integer;
 min_number : integer;
 
begin
 clrscr;
 index := 0;
 
 writeln('Urci najmensie, najvacsie cislo zo zadanej postupnosti (0-koniec).');
 writeln('------------------------------------------------------------------');
 
 Repeat
 write('Zadaj cislo: ');
 readln(number);
 Pole[index] := number;
 index := index + 1;
 Until number = 0;
 
 index := 0;
 max_number := Pole[index];
 
 Repeat
 IF Pole[index] > max_number THEN
   begin
    max_number := Pole[index];
   end;
 index := index + 1;
 Until Pole[index] = 0;
 
 writeln('Najvacsie cislo je : ',max_number);
 index := 0;
 min_number := Pole[index];
 
 Repeat
 IF Pole[index] < min_number THEN
   begin
    min_number := Pole[index];
   end;
 index := index + 1;
 Until Pole[index] = 0;
 
 writeln('Najmensie cislo je : ',min_number);
 readln;
end.