Program vykonáva prevod medzi rímskym a arabským číslom

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Zadání z Pascalu

Program: Riman.pas
Soubor exe: Riman.exe

Program vykonáva prevod medzi rímskym a arabským číslom. Obsahuje autodetekciu o ktoré číslo sa jedná.
{ RIMAN.PAS         Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Program vykonava prevod medzi rimskymi a arabskymi cislami.    }
{                                  }
{ Datum:11.06.2005                         }
 
program rimske_cisla;
 
const
 MAX_C = 7;
 RC: array[1..MAX_C] of char = ('I','V','X','L','C','D','M');
 AC: array[1..MAX_C] of integer = (1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 );
 
var cis:string;
 
 
{ zisti arabsky ekvivalent k rimskenu cislu }
function Arab(ch:char):integer;
var i:integer;
begin
 for i:=1 to MAX_C do
   if( RC[i] = UpCase(ch) )then
     Arab := AC[i];
end;
 
 
{ prevedie retazec na cislo word }
function ToWord(s:string):word;
var v:word;
  err:integer;
begin
 Val(s,v,err);
 ToWord:=v;
end;
 
 
{ vykona prevod z rimskeho na arabske cislo }
function RimToArab(s:string):word;
var v:word;
  a,p:word;
  i:integer;
begin
 p:=0; { posledne spracovany znak }
 v:=0; { vysledok }
 
 for i:=length(s) downto 1 do
 begin
  a:=Arab(s[i]);
 
  { posledne spracovany znak urci ci +/- }
  if(a<p)then
    v:=v-a
  else
  begin
    v:=v+a;
    p:=a;
  end;
 end;
 
 { vysledok }
 RimToArab:=v;
end;
 
 
{ aka je prva cisfa cisla }
function FirstCif(c:word):byte;
begin
 while(c>10) do
  c:= c div 10;
 
 FirstCif:=c;
end;
 
 
{ vykona prevod z rimskeho na arabske cislo }
function ArabToRim(c:word):string;
var v:string;
  p:word;
  i:integer;
begin
 v:='';
 
 for i:=MAX_C downto 1 do
 begin
  p:=AC[i];
 
  { pre obycajne cisla }
  while(c>=p) do
  begin
   v:=v+RC[i];
   c:=c-p;
  end;
 
  { specialita pre 4 }
  if(( FirstCif(c)=4 ) and ( c>AC[i-1]))then begin
   v:=v+RC[i-1]+RC[i];
   c:=c+AC[i-1]-p;
  end;
 
  { specialita pre 9 }
  if(( FirstCif(c)=9 ) and ( c>AC[i-1]))then begin
   v:=v+RC[i-2]+RC[i];
   c:=c+AC[i-2]-p;
  end;
 
 end;
 
 { vysledok }
 ArabToRim:=v;
end;
 
 
begin
 WriteLn('Program vykonava prevod medzi rimskymi a arabskymi cislami.');
 Write ('Zadaj rimske/arabske cislo:');
 ReadLn (cis);
 
 { zistim ci je to arabske cislo }
 if(cis[1] in ['0'..'9'])then
   WriteLn('Rimske cislo je:', ArabToRim(ToWord(cis)) )
 else
   WriteLn('Arabske cislo je:', RimToArab(cis));
 
 ReadLn;
end.