Program, ktorý do tretieho súboru spojí text z dvoch súborov

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Zadání z Pascalu

Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Spojenie_suborov.pas
Soubor exe: Spojenie_suborov.exe
Potřebné: Vstup1.txtVstup2.txt

Program, ktorý do tretieho súboru spojí text z dvoch súborov.
{ SPOJENIE_SUBOROV.PAS              Copyright (c) Pheo }
{ Program ktorý do tretieho súboru spojí text z dvoch súborov.   }
{                                  }
{ Datum:06.04.2005               http://www.trsek.com }
 
program spojenie_suborov;
var c : char;
  s1, s2, s3 : text;
begin
 assign(s1,'vstup1.txt'); reset(s1);
 assign(s2,'vstup2.txt'); reset(s2);
 assign(s3,'vystup.txt'); rewrite(s3);
 
 while not(eof(s1)) do 
 begin
      while not(eoln(s1)) do begin read(s1,c);  write(s3,c);  end;
      readln(s1);
      writeln(s3);
 end;
 close(s1);
 
 while not(eof(s2)) do 
 begin
      while not(eoln(s2)) do begin read(s2,c); write(s3,c);  end;
      readln(s2);
      writeln(s3);
 end;
 close(s2);
 close(s3);
 
 writeln('Spojene vstup1.txt + vstup2.txt do vystup.txt.'); readln;
 ReadLn;
end.