Program rieši problém generovania testov prostredníctvom Boolovskej diferencie

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Programy zos C, C++

Program: Prac_ndf.cBooldif.zip
Subor exe: Booldif.exe
Mušiš mac: Adresar.cColor.cDerivac.cError.cFunkcie.cHelp.cKey.cLine_edi.cMain.cMenu.cObsluha.cOkno.cPrac_ndf.cSlovnik.cSlov_fon.cStatist.cUtil.cVideo.cVystupy.cAdresar.hColor.hDefine.hError.hFunkcie.hGlob.hKey.hLine_edi.hMbooldif.hMenu.hOkno.hSlov_fon.hUtil.hVideo.h
Ukažka: Example.zipBin_10_o.ndfBin_10_o.ndfBin_1and.ndfBin_2rad.ndfBin_3rad.ndfBin_4rad.ndfHard.ndfI_reg_lo.ndfReg_jk.ndfScitac_s.ndfScp_1rad.ndfScp_2rad.ndfScp_2r_1.ndfScp_3rad.ndfScp_4r_2.ndfScp_6r_3.ndfScp_8r_4.ndfSc_1r_pj.ndfSc_1r_sj.ndfSc_1_aoi.ndfSc_2r_4.ndfSc_3r_6.ndfSc_7400n.ndfSc_aon.ndfSimp3_a.ndfSimp3_b.ndfSimp4_a.ndfSimp4_b.ndfSimp4_c.ndfSimp6_a.ndfTest_vod.ndfZle.ndf
Manual: Prirucky.zip

Program rieši problém generovania testov prostredníctvom Boolovskej diferencie. Riešenie vyplýva z metódy matematicej derivácie logických zápisov funkcie v tvare Boolovského zápisu. Vytvára vektory porúch pre daný obvod, pričom zohľadňuje všetky vetviace sa vodiče. Výsledkom je úplný test.
Je implementovaný v programovacom jazyku C pre operačný systém MS-DOS, alebo iný s ním kompatibilným. Program je vhodný pre interaktívny spôsob komunikácie s užívateľom, čo umožňuje pohodlné pracovné prostredie podobné systémom Turbo Vision.

Ako príklad skúste nasledovné.
 • Menu->Voľby->Vstup->Zo Súboru. Vyberte si niektorý z ukážkových súborov.
 • Menu->Činnosť->Boolovské diferencie->Primárne vodiče
 • Menu->Činnosť->Boolovské diferencie->Vnútorné vodiče
 • Menu->Výsledky - môžete si pozrieť výsledky práce programu


POZNÁMKA: Zdrojové kódy ktoré simulujú prostredie Turbo Vision niesu dielom autora.
/*****************************************************************************
*								       *
*                Subor VIDEO.C                *
*									   *
*****************************************************************************/
 
#include <dos.h>
 
#include "glob.h"
#include "video.h"
#include "slov_fon.h"
 
 
//************************************************************************//
// VYPLN_OKNO								 //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
void vypln_okno(int lavy,int horny,int pravy,int dolny,char znak,unsigned char attr)
{
  asm push es
  _ES=VIDEOSEGMENT;
  _CH=dolny-horny+1;
  _BX=2*(_stlpcov*horny+lavy);
  _DX=2*(_stlpcov-pravy+lavy);
n0:
  _CL=pravy-lavy;
  _AL=znak;
  _AH=attr;
n1:
  asm {
    mov es:[bx],al
    inc bx
    mov es:[bx],ah
    inc bx
    dec cl
    jnz n1
    add bx,dx
    dec ch
    jnz n0
    pop es
    }
}
 
 
//************************************************************************//
// TLAC_RETAZEC								 //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
int tlac_retazec(unsigned int stlpec,unsigned int riadok,unsigned int attr,char *ret)
{
  if(stlpec>=_stlpcov || riadok>=_riadkov)return FALSE;
  asm push es;
  asm push ds;
  _ES=VIDEOSEGMENT;
  _BX=(_stlpcov*riadok+stlpec)*2;
  _CX=_stlpcov-stlpec;
  _DL=attr;
  _SI=FP_OFF(ret);
  _DS=FP_SEG(ret);
 
n1:
  asm mov al,ds:[si]
  asm cmp al,0
  asm jz n2
  asm inc si
  asm mov es:[bx],al
  asm inc bx
  asm mov es:[bx],dl
  asm inc bx
  asm loop n1
  asm pop ds
  asm pop es
  return FALSE;
n2:
  asm pop ds
  asm pop es
  return TRUE;
}
 
 
//************************************************************************//
// TLAC_ZNAK								 //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
int tlac_znak(unsigned int stlpec,unsigned int riadok,unsigned int attr,char znak)
{
  unsigned int adr;
  if(stlpec>=_stlpcov || riadok>=_riadkov)return FALSE;
  adr=(_stlpcov*riadok+stlpec)*2;
  pokeb(VIDEOSEGMENT,adr,znak);
  adr++;
  pokeb(VIDEOSEGMENT,adr,attr);
  return TRUE;
}
 
 
//************************************************************************//
// NASTAV_ATRIBUT							 //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
int nastav_atribut(unsigned int stlpec,unsigned int riadok,unsigned int attr)
{
  unsigned int adr;
  if(stlpec>=_stlpcov || riadok>=_riadkov)return FALSE;
  adr=(_stlpcov*riadok+stlpec)*2+1;
  pokeb(VIDEOSEGMENT,adr,attr);
  return TRUE;
}
 
 
 
//************************************************************************//
// TLAC_DO_KONCA_RIADKU							 //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
void tlac_do_konca_riadku(unsigned int stlpec,unsigned int riadok,unsigned int attr,char znak)
//Tu sa da pouzit clroel() !!!
{
  if(stlpec>=_stlpcov || riadok>=_riadkov)return;
  asm push es;
  _ES=VIDEOSEGMENT;
  _BX=(_stlpcov*riadok+stlpec)*2;
  _CX=_stlpcov-stlpec;
  _DL=attr;
  _DH=znak;
n1:
  asm mov es:[bx],dh
  asm inc bx
  asm mov es:[bx],dl
  asm inc bx
  asm loop n1
n2:
  asm pop es
  return;
}
 
 
 
//************************************************************************//
// VYPNI_KURZOR								 //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
void vypni_kurzor(void)
{
  _CH=0x20;
  _AH=0x01;
  geninterrupt(VIDEOINTERRUPT);
}
 
 
 
//************************************************************************//
// ZAPNI_KURZOR								 //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
void zapni_kurzor(void)
{
  _CH=0x06;
  _CL=0x07;
  _AH=0x01;
  geninterrupt(VIDEOINTERRUPT);
}
 
 
 
//************************************************************************//
// PRESUN_KURZOR							 //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
void presun_kurzor(int x,int y)
{
  _BH=0;
  _DH=y;
  _DL=x;
  _AH=0x02;
  geninterrupt(VIDEOINTERRUPT);
}
 
int m8025( void )				// video mod 80 na 25
{
 Video_mod=M80x25;
 nastav_video_mod(Video_mod);
// inic_obrazovku();
 return(0);
}
 
 
//************************************************************************//
// INIC_OBRAZOVKU							 //
//                              30.10.1997 //
//************************************************************************//
 
void inic_obrazovku(void)
{
 nastav_video_mod(Video_mod);
 switch(Video_mod)
	{
	case M80x25:
	case M80x30:
	case M132x25:
	case M132x30:
	slov_font();
	}
 vypln_okno(0,0,_stlpcov,1,' ',atributy[1]);
 vypln_okno(0,_riadkov-2,_stlpcov,_riadkov-1,' ',atributy[1]);
 vypln_okno(0,1,_stlpcov,_riadkov-2,'°',atributy[0]);
}
 
/*---------------------------------END--------------------------------------*/