Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání

Generátor zadaní - jednoduchých programov


Text po spustenĂ­
Názov premenej  
Názov premenej  
Výsledok
OdpoveĂŻ


Poznámky:

  • znamienko krát je *
  • znamienko pre delenie je /
  • desatiná èiarka v èíslach sa zadáva ako bodka.
  • ak budete potrebova» viac premennĂ˝ch stlaète tlaèidlo "DalÂąia" pridá sa ĂŻalÂąia premenná.
  • ak je zadanie zloŸitĂ© poÂąlite mi ho e-mailom.