Výherní automat DAYTONA GAMBLER pro dosbox který stáhnete z domovské stránky dosboxu

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch
gambler.jpgZrobil: Martin Koleček
Program: Daytona.pasDefault.pasHisther.pasJackpot.pasLoading.pasMain.pasMaingame.pasMisc.pasMys.pasOvladani.pas
Subor exe: Gambler.zip
Mušiš mac: Plus1000.pasPlus500.pasProdat.pasRiskscr.pasRoll.pasRollpre.pasRollproc.pasRolsetup.pasRskdolni.pasRskhorni.pas
Ukažka: Saveload.pasScore.pasScreen.pasServis.pasSetbet.pasTestwin.pasUpdate5.pasWaitbtn.pasWinblink.pasWrivalce.pasZisky.pas

Výherní automat podle skutečného stroje Daytona 750. Podporuje Sound Blaster.
Rychlost hry je konfigurovatelná. Experimentálně podporuje ovládání dotykovým displayem pro Androidy.

POZOR:
 • než se objeví hra tak se to načítá poměrně velmi velmi dlouho takže buďte trpěliví
 • pokud nevíte co přesně děláte tak servisní nastavení raději nechte bez povšimnutí
 • reset v servisním nastavení resetuje pouze počítadlo výher a vkladů, ne nastavení hry
 • pokud už jste stačili popřehazovat servisní nastavení a hra je špatně hratelná, tak vymažte soubor GAMBLER.DAT, hra se uvede do "továrního nastavení"

O dosboxu:
 • pokud nevíte a neumíte tak se zeptejte někoho kdo ví a umí nebo si najděte informace o dosboxu na internetu
 • hodnota cycles pro GAMBLERA na PC je tak 10000 až 20000
 • hodnota cycles na mobilních zařízeních (tam používejte legální dosbox turbo) je tak 7000
 • nedávejte cycles max nebo cycles auto, párkrát to zkuste a najděte si správnou přesnou hodnotu
 • hra by neměla kazit zvuk nebo cukat obraz, pokud je cycles nastaveno optimálně v‘e jede hladce
 • DAYTONA GAMBLER je podomácku vyrobený freeware takže ho bezestrachu ‘iřte a ukazujte druhým jak se to hraje
 • totéž dosbox pro PC je freeware, dosbox turbo je komerční ale stojí jen 60 korun tak nebuďte piráti


Nastavení výhernosti:
V servisní obrazovce klávesou TAB měníte switch a nahoru dolů manipupuje s výherností rozsahy jsou 0 až 65000 v‘echny switche a číslo na něm vyrábí poměr mezi dvěma stavy, obvykle to bývá jestli je výhra nebo není výhra a číslo teda dělí na poměr mezi těmito stavy, vždy "0 až číslo" je jedna část, třeba jestli se riskovani povede nebo nepovede a "číslo až 65000" je druhá část možného výsledku. Nakonec rozhodne náhodné číslo z rozsahu "0 až 65535" , ale záleží na poměru na switchi co je pravděpodobněj‘í interval.


SWITCHE:
 • 2kč výhry = šance na výhru ve dvoukorunové hře {RollSetup bet 2, čím menší tím míň výher}
 • 4kč výhry = šance na výhru ve čtyřkorunové hře {RollSetup bet 4, čím menší tím míň výher}
 • 5kč výhry = šance na výhru v pětikorunové hře {RollSetup bet 5, čím menší tím míň výher}
 • 2kč Joker A = pravděpodobnost výsměchu Jokera na dvoukorunové hře {TestWin bet 2J, čím menší tím víc výher}
 • 2kč Joker B = pravděpodobnost zdvojnásobení Jokerem na dvoukorunové hře {TestWin bet 2J, čím menší tím míň výher}
 • 4kč Joker A = pravděpodobnost výsměchu Jokera na čtyřkorunové hře {TestWin bet 4J, čím menší tím víc výher}
 • 4kč Joker B = pravděpodobnost zdvojnásobení Jokerem na čtyřkorunové hře {TestWin bet 4J, čím menší tím míň výher}
 • 5kč Joker = pravděpodobnost zdvojnásobení Jokerem na pětikorunové hře {TestWin bet 5J, čím menší tím míň výher} (na 5kč hře se joker neposmívá)
 • riskovani = šance na zdvojnásobení riskem strany mince při náhodném risku {Risking vyhernost čím menší tím míň výher} (neplatí při risku postřehem; nebo při risku autostartem tam je poměr 1:1)
Procedure ServisScreen;
Var C: LongInt;
  I: Byte;
Begin
 ClearPage(Buffer[3]);
 
 Ramecek(0,0,319,199,ColorGreenBright,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,222,5,'tab esc=exit',Buffer[3]);
 Ramecek(5,7,200,62,ColorGreenBright,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,10,12,'vklady  =',Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,10,22,'vyplaceno =',Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,10,32,'gambler  =',Buffer[3]);
 WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,78,12,DatRec.Pub.Vklady,Buffer[3]);
 WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,78,22,DatRec.Pub.Vyplaceno,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,10,42,'e = reset historie her',Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,10,52,'r = reset vklady/vyplaceno',Buffer[3]);
 
 Ramecek(5,67,200,92,ColorGreenBright,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,10,72,'prodleva',Buffer[3]);
 WriteSprite(60,72,0,195,4,199,Buffer[1],Buffer[3]);
 For C:=1 to 50 do WritePixel(66+C,74,ColorGreenBright,Buffer[3]);
 WriteSprite(119,72,5,195,9,199,Buffer[1],Buffer[3]);
 WriteSprite(66+DatRec.fpsProdleva,72,10,195,12,199,Buffer[1],Buffer[3]);
 WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,127,72,DatRec.fpsProdleva,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,10,82,'l = rychlost =',Buffer[3]);
 WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,97,82,DatRec.RollSpeed+1,Buffer[3]);
 
 Ramecek(5,97,200,122,ColorGreenBright,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,10,102,'p = zvuky raw =',Buffer[3]);
 If DatRec.RawEnable=True then WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,105,102,'povoleno',Buffer[3])
              else WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,105,102,'zakazano',Buffer[3]);
 
 WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,10,112,'b = sound blaster =',Buffer[3]);
 If DatRec.SBEnable=True then WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,127,112,'povoleno',Buffer[3])
             else WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,127,112,'zakazano',Buffer[3]);
 
 Ramecek(5,127,200,142,ColorGreenBright,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,10,132,'s = cpu speed up =',Buffer[3]);
 If DatRec.PS3=True then WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,122,132,'povoleno',Buffer[3])
           else WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,122,132,'zakazano',Buffer[3]);
 
 Ramecek(5,147,200,162,ColorGreenBright,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,10,152,'n = reset majetku',Buffer[3]);
 
 Zisky(78,32,255);
 
 For I:=0 to 8 do
 Begin
  Ramecek(210,(I*20)+15,317,(I*20)+30,ColorGreenBright,Buffer[3]);
  OutNumber(280,(I*20)+19,DatRec.Nahoda[I],False,Buffer[3]);
 End;
 Ramecek(212,(VyhernostKurzor*20)+17,315,(VyhernostKurzor*20)+28,ColorRedBright,Buffer[3]);
 OutText(214,18,'2kc vyhry',Buffer[3]);
 OutText(214,38,'4kc vyhry',Buffer[3]);
 OutText(214,58,'5kc vyhry',Buffer[3]);
 OutText(214,78,'2kc jokerA',Buffer[3]);
 OutText(214,98,'2kc jokerB',Buffer[3]);
 OutText(214,118,'4kc jokerA',Buffer[3]);
 OutText(214,138,'4kc jokerB',Buffer[3]);
 OutText(214,158,'5kc joker',Buffer[3]);
 OutText(214,178,'riskovani',Buffer[3]);
 
 Ramecek(5,167,200,182,ColorGreenBright,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,10,172,'h = hlava orel =',Buffer[3]);
 If DatRec.NahodnyRisk=True then WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,110,172,'nahoda',Buffer[3])
               else WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,110,172,'postreh',Buffer[3]);
 
 Ramecek(5,186,200,196,ColorGreenBright,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,10,189,'m = reset vyhernosti',Buffer[3]);
 
 HideMouse;
 WaitRetrace;
 FlipPage(Buffer[3],Buffer[4]);
 ShowMouse;
End;
 
 
Procedure Servis;
Var Ending: Boolean;
  I: Byte;
Begin
 Ending:=False;
 VyhernostKurzor:=0;
 ServisScreen;
 
 Repeat
  ServisScreen;
  Wait(DatRec.fpsProdleva);
 
{TAB}  If Key[15]=True then
    Begin
     While Key[15]=True do WaitButton(15);
     If VyhernostKurzor<8 then Inc(VyhernostKurzor)
                else VyhernostKurzor:=0;
    End;
 
{Up} If Key[72]=True then
    Begin
     While Key[72]=True do WaitButton(72);
     If DatRec.Nahoda[VyhernostKurzor]<65000
     then Inc(DatRec.Nahoda[VyhernostKurzor],1000)
     else DatRec.Nahoda[VyhernostKurzor]:=65000;
    End;
 
{Down} If Key[80]=True then
    Begin
     While Key[80]=True do WaitButton(80);
     If DatRec.Nahoda[VyhernostKurzor]>0
     then Dec(DatRec.Nahoda[VyhernostKurzor],1000)
     else DatRec.Nahoda[VyhernostKurzor]:=0;
    End;
 
{Left} If Key[75]=True then
    Begin
     While Key[75]=True do WaitButton(75);
     If DatRec.fpsProdleva>1 then Dec(DatRec.fpsProdleva)
    End;
 
{Right} If Key[77]=True then
    Begin
     While Key[77]=True do WaitButton(77);
     If DatRec.fpsProdleva<48 then Inc(DatRec.fpsProdleva)
    End;
 
{R}   If Key[19]=True then
    Begin
     While Key[19]=True do Begin End;
     DatRec.Pub.Vklady:=0;
     DatRec.Pub.Vyplaceno:=0;
     If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(11)
                 else PlaySound(1);
    End;
 
{E}   If Key[18]=True then
    Begin
     While Key[18]=True do Begin End;
     For I:=0 to 24 do Begin
               DatRec2.Vklad[I]:=0;
               DatRec2.Vyplaceno[I]:=0;
              End;
     SaveLoadHistorie(True); {SAVE}
     If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(11)
                 else PlaySound(1);
    End;
 
{L}   If Key[38]=True then
    Begin
     While Key[38]=True do Begin End;
     If DatRec.RollSpeed<4 then Inc(DatRec.RollSpeed)
                else DatRec.RollSpeed:=0;
     If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(11)
                 else PlaySound(1);
    End;
 
{P}   If Key[25]=True then
    Begin
     While Key[25]=True do Begin End;
     If DatRec.RawEnable=True then DatRec.RawEnable:=False
                  else DatRec.RawEnable:=True;
     If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(11)
                 else PlaySound(1);
    End;
 
{B}   If Key[48]=True then
    Begin
     While Key[48]=True do Begin End;
     If DatRec.SBEnable=True then Begin
                     DatRec.SBEnable:=False;
                    End
                 else Begin
                     DatRec.SBEnable:=True;
                    End;
     If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(11)
                 else PlaySound(1);
    End;
 
{S}   If Key[31]=True then
    Begin
     While Key[31]=True do Begin End;
     If DatRec.PS3=True then DatRec.PS3:=False
               else DatRec.PS3:=True;
     If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(11)
                 else PlaySound(1);
    End;
 
{N}   If Key[49]=True then
    Begin
     While Key[49]=True do Begin End;
     DatRec.Hotovost:=0;
     For I:=0 to 13 do Begin
               DatRec.vec[I]:=True;
               VecProdata[I]:=False;
              End;
     If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(11)
                 else PlaySound(1);
    End;
 
{M}   If Key[50]=True then
    Begin
     While Key[50]=True do Begin End;
     ResetVyhernosti;
     If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(11)
                 else PlaySound(1);
    End;
 
{H}   If Key[35]=True then
    Begin
     While Key[35]=True do Begin End;
     If DatRec.NahodnyRisk=True then DatRec.NahodnyRisk:=False
                   else DatRec.NahodnyRisk:=True;
     If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(11)
                 else PlaySound(1);
    End;
 
{Esc} If ((Key[1]=True) or (GetButton2=1)) then
   Begin
    While Key[1]=True do Begin End;
    While GetButton2=1 do Begin End;
    Ending:=True;
   End;
 
 Until Ending=True;
 SaveLoad(True); {SAVE}
End;