Program vypočíta odovzdané teplo

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch

Zrobil: RaptoR
Program: Teplo.pas
Subor exe: Teplo.exe

Program vypočíta odovzdané teplo.
{ TEPLO.PAS                             }
{ Program vypocita odovzdane teplo.                 }
{                                  }
{ Author: RaptoR (Juraj Danis)                   }
{ Date :19.1.2009               http://www.trsek.com }
 
program teplo;
uses crt;
var q,m,c,t1,t2:real;
  a:char;
 
BEGIN
repeat
clrscr;
writeln('PROGRAM VYPOCITA ODOVZDANE TEPLO');
writeln('----------------------------------------------');
writeln;
writeln('Zadaj mernu tepelnu kapacitu latky');
readln(c);
writeln;
writeln('Zadaj hmotnost latky (kg)');
readln(m);
writeln;
writeln('Zadaj 1. teplotu pociatocnu/konecnu (1. > 2.)');
readln(t1);
writeln;
writeln('Zadaj 2. teplotu pociatocnu/konecnu (2. < 1.)');
readln(t2);
writeln;
clrscr;
Q:=c*m*(t1-t2);
writeln('-----------------------------------');
writeln('Latka odovzdala ',q:2:2,'J tepla');
writeln('-----------------------------------');
writeln;
writeln('OPAKOVAT VYPOCET? a/n');
readln(a);
until a='n'
end.