Hra pascal-strike pre 2 hráčov

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch
pascal_s.pngZrobil: Dávid Smejkal, Martin Sus
Program: Pascal_s.pas
Subor exe: Pascal_s.exe
Mušiš mac: Egavga.bgiLitt.chrSans.chr

Pascal-strike je perfektná hra pre dvoch hráčov naprogramovaná v Pascale. Úlohou je nájsť zbraň a zastreliť svojho súpera. Môžete sa ukrývať za krabicami ale hlavne myslieť rýchlo a byť rýchly. Len tak môžete vyhrať. Nezabudnite si pred spustením hry zmeniť farby svojho vojaka. Veľa zábavy pri hraní.
{ PASCAL_S.PAS      Copyright (c) David Smejkal and Martin Sus}
{ Pascal-strike is a perfect game made in Pascal, that was designed }
{ for two players.                         }
{ Find a weapon and shoot your opponent. Shelter behind the boxes. }
{ Think quickly and be fast, then you will certainly win.      }
{ Do not forget that before playing the game you can set the color }
{ of your soldier. Enjoy playing this game.             }
{ Needed EGAVGA.BGI                         }
{                                  }
{ Datum:25.10.2005               http://www.trsek.com }
 
program PASCAL_STRIKE;
uses crt,graph;
var gd,gm,h,i,xx,x,y,x1,y1,x2,y2,f1,f2,g1,g2,m1,m2    :integer;
  r,e,k,kk,f,ff : array [1..100] of           integer;
  fa,n1,n2,v1,v2,v3,v4,c1,c2,b1,b2           :integer;
  OldPattern,fpt                    :FillPatternType;
  t,n,P1,P2,T1,T2                   :char;
  Kz1,Mz1,Pz1,Kz2,Mz2,Pz2,exi             :boolean;
  w                          :string;
 
procedure krabica(kr1,kr2:integer);
 begin
 setcolor(8);setlinestyle(0,0,1);
 rectangle(kr1,kr2,kr1+25,kr2+25);
 line(kr1+5,kr2,kr1+5,kr2+25);
 line(kr1+10,kr2,kr1+10,kr2+25);
 line(kr1+15,kr2,kr1+15,kr2+25);
 line(kr1+20,kr2,kr1+20,kr2+25);
 GetFillPattern(fpt);
 SetFillPattern(fpt,7);floodfill(kr1+1,kr2+1,8);floodfill(kr1+1,kr2+24,8);
 SetFillPattern(fpt,14);floodfill(kr1+6,kr2+1,8);floodfill(kr1+6,kr2+24,8);
 SetFillPattern(fpt,7);floodfill(kr1+11,kr2+1,8);floodfill(kr1+11,kr2+24,8);
 SetFillPattern(fpt,14);floodfill(kr1+16,kr2+1,8);floodfill(kr1+16,kr2+24,8);
 SetFillPattern(fpt,7);floodfill(kr1+21,kr2+1,8);floodfill(kr1+21,kr2+24,8);
 end;
 
procedure podmienkykrabice (kr1,kr2,v1,v2,v3,v4:integer);
 begin
 if (x1<kr1+35) and (x1>kr1-10) and (y1<kr2+35) and (y1>kr2-10) then begin x1:=v1;y1:=v2; end;
 if (x2<kr1+35) and (x2>kr1-10) and (y2<kr2+35) and (y2>kr2-10) then begin x2:=v3;y2:=v4; end;
 end;
 
procedure kamen(ka1,ka2,ka3,ka4:integer);
 begin
 setcolor(8);setlinestyle(0,0,1);
 ellipse(ka1,ka2,0,360,ka3,ka4);
 GetFillPattern(fpt);
 SetFillPattern(fpt,7);
 floodfill(ka1,ka2,8);
 end;
 
procedure trava(t1,t2:integer);
 begin
 setcolor(10);setlinestyle(0,0,1);
 ellipse(t1,t2,0,90,6,10);
 ellipse(t1+12,t2,450,540,6,10);
 line(t1+6,t2,t1+6,t2-13);
 end;
 
{Z_KALACH -- Z}
procedure Zkalach(x1,y1:integer);
 begin
 SetLineStyle(0, 0, 1);
 SetColor(8);
 line(x1+7,y1-7,x1+11,y1-3);
 line(x1+7,y1-7,x1+12,y1-12);
 SetLineStyle(0, 0, 3);
 line(x1+2,y1-2,x1+6,y1+2);
 SetColor(14);
 line(x1,y1,x1+7,y1-7);
 end;
{Z_KALACH -- K}
 
{Z_M4 -- Z}
procedure ZM4(x1,y1:integer);
 begin
 SetLineStyle(0, 0, 3);
 SetColor(8);
 line(x1+2,y1-2,x1+6,y1+2);
 line(x1,y1,x1+7,y1-7);
 SetLineStyle(0, 0, 1);
 line(x1+7,y1-7,x1+11,y1-3);
 line(x1+7,y1-7,x1+12,y1-12);
 end;
{Z_M4 -- K}
 
{Z_PISTOL -- Z}
procedure Zpistol(x1,y1:integer);
 begin
 SetLineStyle(0, 0, 3);
 SetColor(8);
 line(x1,y1,x1+7,y1-7);
 line(x1,y1,x1+4,y1+4);
 SetLineStyle(0, 0, 1);
 line(x1+3,y1-3,x1+3,y1+3);
 putpixel(x1-1,y1+1,8);
 end;
{Z_PISTOL -- K}
 
{SURADNICE ZBRANI -- Z}
procedure random_f;
var z1, z2:integer;
begin
 for i:=1 to 6 do
  if (i mod 2=1) then
  begin
   f[i]:=random(580)+30;ff[i]:=f[i];
  end
         else
  begin
   f[i]:=random(420)+30;ff[i]:=f[i];
  end;
end;
{SURADNICE ZBRANI -- K}
 
{KALACH -- Z}
procedure kalach(x1,y1,x2,y2,x3,y3:integer);
 begin
 SetLineStyle(0, 0, 1);
 SetColor(8);
 line(x2,y2,x3,y3);
 SetLineStyle(0, 0, 3);
 SetColor(14);
 line(x1,y1,x2,y2);
 end;
{KALACH -- K}
 
{M4 -- Z}
procedure M4(x1,y1,x2,y2,x3,y3:integer);
 begin
 SetLineStyle(0, 0, 3);
 SetColor(8);
 line(x1,y1,x2,y2);
 SetLineStyle(0, 0, 1);
 SetColor(8);
 line(x2,y2,x3,y3);
 end;
{M4 -- K}
 
{PISTOL -- Z}
procedure pistol(x1,y1,x2,y2,x3,y3:integer);
 begin
 SetLineStyle(0, 0, 3);
 SetColor(8);
 line(x1,y1,x2,y2);
 end;
{PISTOL -- K}
 
{SEVER -- Z}
procedure s(x,y,f,g:integer;pz,mz,kz:boolean);
var fpt: FillPatternType;
begin
 GetFillPattern(fpt);
 if Pz then case g of 1:pistol(x+7,y,x+7,y-10,x+7,y-17); end;
 if Mz then case g of 2:M4(x+7,y,x+7,y-10,x+7,y-17); end;
 if Kz then case g of 3:kalach(x+7,y,x+7,y-10,x+7,y-17); end;
 SetLineStyle(0, 0, 0);
 SetColor(f);
 ellipse(x,y,0,360,10,5);
 SetFillPattern(fpt,f);
 FloodFill(x,y,f);
 Setcolor(14);
 circle(x,y-3,4);
 SetFillPattern(fpt,14);
 FloodFill(x,y-5,14);
end;
{SEVER -- K}
 
{JUH -- Z}
procedure j(x,y,f,g:integer;pz,mz,kz:boolean);
var fpt : FillPatternType;
begin
 GetFillPattern(fpt);
 SetLineStyle(0, 0, 3);
 if Pz then case g of 1:pistol(x-7,y,x-7,y+10,x-7,y+17); end;
 if Mz then case g of 2:M4(x-7,y,x-7,y+10,x-7,y+17); end;
 if Kz then case g of 3:kalach(x-7,y,x-7,y+10,x-7,y+17); end;
 SetLineStyle(0, 0, 0);
 SetColor(f);
 ellipse(x,y,0,360,10,5);
 SetFillPattern(fpt,f);
 FloodFill(x,y,f);
 Setcolor(14);
 circle(x,y+3,4);
 SetFillPattern(fpt,14);
 FloodFill(x,y+3,14);
end;
{JUH -- K}
 
{VYCHOD -- Z}
procedure v(x,y,f,g:integer;pz,mz,kz:boolean);
var gd, gm:integer;
  fpt: FillPatternType;
begin
 GetFillPattern(fpt);
 SetLineStyle(0, 0, 3);
 if Pz then case g of 1:pistol(x,y+7,x+10,y+7,x+17,y+7); end;
 if Mz then case g of 2:M4(x,y+7,x+10,y+7,x+17,y+7); end;
 if Kz then case g of 3:kalach(x,y+7,x+10,y+7,x+17,y+7); end;
 SetLineStyle(0, 0, 0);
 SetColor(f);
 ellipse(x,y,0,360,5,10);
 SetFillPattern(fpt,f);
 FloodFill(x,y,f);
 Setcolor(14);
 circle(x+3,y,4);
 SetFillPattern(fpt,14);
 FloodFill(x+3,y,14);
end;
{VYCHOD -- K}
 
{ZAPAD -- Z}
procedure z(x,y,f,g:integer;pz,mz,kz:boolean);
var gd, gm:integer;
  fpt: FillPatternType;
begin
 GetFillPattern(fpt);
 SetLineStyle(0, 0, 3);
 if Pz then case g of 1:pistol(x,y-7,x-10,y-7,x-17,y-7); end;
 if Mz then case g of 2:M4(x,y-7,x-10,y-7,x-17,y-7); end;
 if Kz then case g of 3:kalach(x,y-7,x-10,y-7,x-17,y-7); end;
 SetLineStyle(0, 0, 0);
 SetColor(f);
 ellipse(x,y,0,360,5,10);
 SetFillPattern(fpt,f);
 FloodFill(x,y,f);
 Setcolor(14);
 circle(x-3,y,4);
 SetFillPattern(fpt,14);
 FloodFill(x-3,y,14);
end;
{ZAPAD -- K}
 
{SEVERO-VYCHOD -- Z}
procedure sv(x,y,f,g:integer;pz,mz,kz:boolean);
var gd, gm:integer;
  fpt: FillPatternType;
begin
 GetFillPattern(fpt);
 SetLineStyle(0, 0, 3);
 if Pz then case g of 1:pistol(x+7,y+2,x+14,y-5,x+19,y-10); end;
 if Mz then case g of 2:M4(x+7,y+2,x+14,y-5,x+19,y-10); end;
 if Kz then case g of 3:kalach(x+7,y+2,x+14,y-5,x+19,y-10); end;
 SetLineStyle(0, 0, 0);
 SetColor(f);
 ellipse(x-3,y-3,45,225,5,5);
 ellipse(x+3,y+3,225,45,5,5);
 line(x,y-7,x+7,y);
 line(x,y+7,x-7,y);
 SetFillPattern(fpt,f);
 FloodFill(x,y,f);
 Setcolor(14);
 circle(x+2,y-2,4);
 SetFillPattern(fpt,14);
 FloodFill(x+2,y-2,14);
end;
{SEVERO-VYCHOD -- K}
 
{JUHO-VYCHOD -- Z}
procedure jv(x,y,f,g:integer;pz,mz,kz:boolean);
var gd, gm:integer;
  fpt: FillPatternType;
begin
 GetFillPattern(fpt);
 SetLineStyle(0, 0, 3);
 if Pz then case g of 1:pistol(x-2,y+7,x+5,y+14,x+10,y+19); end;
 if Mz then case g of 2:M4(x-2,y+7,x+5,y+14,x+10,y+19); end;
 if Kz then case g of 3:kalach(x-2,y+7,x+5,y+14,x+10,y+19); end;
 SetLineStyle(0, 0, 0);
 SetColor(f);
 ellipse(x+3,y-3,315,135,5,5);
 ellipse(x-3,y+3,135,315,5,5);
 line(x-7,y,x,y-7);
 line(x+7,y,x,y+7);
 SetFillPattern(fpt,f);
 FloodFill(x,y,f);
 Setcolor(14);
 circle(x+2,y+2,4);
 SetFillPattern(fpt,14);
 FloodFill(x+2,y+2,14);
end;
{JUHO-VYCHOD -- K}
 
{JUHO-ZAPAD -- Z}
procedure jz(x,y,f,g:integer;pz,mz,kz:boolean);
var gd, gm : integer;
  fpt : FillPatternType;
begin
 GetFillPattern(fpt);
 SetLineStyle(0, 0, 3);
 if Pz then case g of 1:pistol(x-7,y-2,x-14,y+5,x-19,y+10); end;
 if Mz then case g of 2:M4(x-7,y-2,x-14,y+5,x-19,y+10); end;
 if Kz then case g of 3:kalach(x-7,y-2,x-14,y+5,x-19,y+10); end;
 SetLineStyle(0, 0, 0);
 SetColor(f);
 ellipse(x-3,y-3,45,225,5,5);
 ellipse(x+3,y+3,225,45,5,5);
 line(x,y-7,x+7,y);
 line(x,y+7,x-7,y);
 SetFillPattern(fpt,f);
 FloodFill(x,y,f);
 Setcolor(14);
 circle(x-2,y+2,4);
 SetFillPattern(fpt,14);
 FloodFill(x-2,y+2,14);
end;
{JUHO-ZAPAD -- K}
 
{SEVERO-ZAPAD -- Z}
procedure sz(x,y,f,g:integer;pz,mz,kz:boolean);
var gd, gm : integer;
  fpt : FillPatternType;
begin
 GetFillPattern(fpt);
 SetLineStyle(0, 0, 3);
 if Pz then case g of 1:pistol(x+2,y-7,x-5,y-14,x-10,y-19); end;
 if Mz then case g of 2:M4(x+2,y-7,x-5,y-14,x-10,y-19); end;
 if Kz then case g of 3:kalach(x+2,y-7,x-5,y-14,x-10,y-19); end;
 SetLineStyle(0, 0, 0);
 SetColor(f);
 ellipse(x+3,y-3,315,135,5,5);
 ellipse(x-3,y+3,135,315,5,5);
 line(x-7,y,x,y-7);
 line(x+7,y,x,y+7);
 SetFillPattern(fpt,f);
 FloodFill(x,y,f);
 Setcolor(14);
 circle(x-2,y-2,4);
 SetFillPattern(fpt,14);
 FloodFill(x-2,y-2,14);
end;
{SEVERO-ZAPAD -- K}
 
{PODM_PRE_OSOBY -- Z}
procedure PPO(x,y,xo,yo,sm:integer);
begin
 case sm of 1,3:begin
         if (x>xo-10) and (x<xo+10) and (y>yo-2) and (y<yo+2) then
         begin Fa:=6; if t='`' then n2:=n2-1; if t='7' then n1:=n1-1; end;
         if (x>xo-3) and (x<xo+3) and (y>yo-6) and (y<yo+6) then
         begin Fa:=6; if t='`' then n2:=n2-1; if t='7' then n1:=n1-1; end;
        end;
      2,4:begin
         if (x>xo-2) and (x<xo+2) and (y>yo-10) and (y<yo+10) then
         begin Fa:=6; if t='`' then n2:=n2-1; if t='7' then n1:=n1-1; end;
         if (x>xo-6) and (x<xo+6) and (y>yo-3) and (y<yo+3) then
         begin Fa:=6; if t='`' then n2:=n2-1; if t='7' then n1:=n1-1; end;
        end;
      5,7:begin
         if (x>xo-6) and (x<xo+1) and (y>yo-6) and (y<yo+1) then
         begin Fa:=6; if t='`' then n2:=n2-1; if t='7' then n1:=n1-1; end;
         if (x>xo-1) and (x<xo+6) and (y>yo-1) and (y<yo+6) then
         begin Fa:=6; if t='`' then n2:=n2-1; if t='7' then n1:=n1-1; end;
        end;
      6,8:begin
         if (x>xo-6) and (x<xo+1) and (y>yo-1) and (y<yo+6) then
         begin Fa:=6; if t='`' then n2:=n2-1; if t='7' then n1:=n1-1; end;
         if (x>xo-1) and (x<xo+6) and (y>yo-6) and (y<yo+1) then
         begin Fa:=6; if t='`' then n2:=n2-1; if t='7' then n1:=n1-1; end;
        end;
 end;
end;
{PODM_PRE_OSOBY -- K}
 
{PODM_STRIEL -- Z}
procedure podm_st(x,y,xo,yo,kr1,kr2,kr3,kr4,kr5,kr6,sm1,sm2:integer);
var i:integer;
begin
Fa:=7;
case sm1 of 1:begin
       x:=x+7;
       for i:=1 to 640 do
       begin
        y:=y-1;
        if (x<kr1+25) and (x>kr1) and (y<kr2+25) and (y>kr2) then break;
        if (x<kr3+25) and (x>kr3) and (y<kr4+25) and (y>kr4) then break;
        if (x<kr5+25) and (x>kr5) and (y<kr6+25) and (y>kr6) then break;
        PPO(x,y,xo,yo,sm2);
        if i mod 10 = 0 then putpixel(x,y,Fa);
       end;
      end;
     2:begin
       y:=y+7;
       for i:=1 to 640 do
       begin
        x:=x+1;
        if (x<kr1+25) and (x>kr1) and (y<kr2+25) and (y>kr2) then break;
        if (x<kr3+25) and (x>kr3) and (y<kr4+25) and (y>kr4) then break;
        if (x<kr5+25) and (x>kr5) and (y<kr6+25) and (y>kr6) then break;
        PPO(x,y,xo,yo,sm2);
        if i mod 10 = 0 then putpixel(x,y,Fa);
       end;
      end;
     3:begin
       x:=x-7;
       for i:=1 to 640 do
       begin
        y:=y+1;
        if (x<kr1+25) and (x>kr1) and (y<kr2+25) and (y>kr2) then break;
        if (x<kr3+25) and (x>kr3) and (y<kr4+25) and (y>kr4) then break;
        if (x<kr5+25) and (x>kr5) and (y<kr6+25) and (y>kr6) then break;
        PPO(x,y,xo,yo,sm2);
        if i mod 10 = 0 then putpixel(x,y,Fa);
       end;
      end;
     4:begin
       y:=y-7;
       for i:=1 to 640 do
       begin
        x:=x-1;
        if (x<kr1+25) and (x>kr1) and (y<kr2+25) and (y>kr2) then break;
        if (x<kr3+25) and (x>kr3) and (y<kr4+25) and (y>kr4) then break;
        if (x<kr5+25) and (x>kr5) and (y<kr6+25) and (y>kr6) then break;
        PPO(x,y,xo,yo,sm2);
        if i mod 10 = 0 then putpixel(x,y,Fa);
       end;
      end;
     5:begin
       x:=x+7;y:=y+2;
       for i:=1 to 640 do
       begin
        x:=x+1;
        y:=y-1;
        if (x<kr1+25) and (x>kr1) and (y<kr2+25) and (y>kr2) then break;
        if (x<kr3+25) and (x>kr3) and (y<kr4+25) and (y>kr4) then break;
        if (x<kr5+25) and (x>kr5) and (y<kr6+25) and (y>kr6) then break;
        PPO(x,y,xo,yo,sm2);
        if i mod 10 = 0 then putpixel(x,y,Fa);
       end;
      end;
     6:begin
       x:=x-2;y:=y+7;
       for i:=1 to 640 do
       begin
        x:=x+1;
        y:=y+1;
        if (x<kr1+25) and (x>kr1) and (y<kr2+25) and (y>kr2) then break;
        if (x<kr3+25) and (x>kr3) and (y<kr4+25) and (y>kr4) then break;
        if (x<kr5+25) and (x>kr5) and (y<kr6+25) and (y>kr6) then break;
        PPO(x,y,xo,yo,sm2);
        if i mod 10 = 0 then putpixel(x,y,Fa);
       end;
      end;
     7:begin
       x:=x-7;y:=y-2;
       for i:=1 to 640 do
       begin
        x:=x-1;
        y:=y+1;
        if (x<kr1+25) and (x>kr1) and (y<kr2+25) and (y>kr2) then break;
        if (x<kr3+25) and (x>kr3) and (y<kr4+25) and (y>kr4) then break;
        if (x<kr5+25) and (x>kr5) and (y<kr6+25) and (y>kr6) then break;
        PPO(x,y,xo,yo,sm2);
        if i mod 10 = 0 then putpixel(x,y,Fa);
       end;
      end;
     8:begin
       x:=x+2;y:=y-7;
       for i:=1 to 640 do
       begin
        x:=x-1;
        y:=y-1;
        if (x<kr1+25) and (x>kr1) and (y<kr2+25) and (y>kr2) then break;
        if (x<kr3+25) and (x>kr3) and (y<kr4+25) and (y>kr4) then break;
        if (x<kr5+25) and (x>kr5) and (y<kr6+25) and (y>kr6) then break;
        PPO(x,y,xo,yo,sm2);
        if i mod 10 = 0 then putpixel(x,y,Fa);
       end;
      end;
end;
end;
{PODM_STRIEL -- K}
 
{STRELA -- Z}
procedure strela(x,y,xo,yo,kr1,kr2,kr3,kr4,kr5,kr6,m1,m2,g:integer;pz,mz,kz:boolean);
begin
 if Pz then case g of 1:podm_st(x,y,xo,yo,kr1,kr2,kr3,kr4,kr5,kr6,m1,m2);end;
 if Mz then case g of 2:podm_st(x,y,xo,yo,kr1,kr2,kr3,kr4,kr5,kr6,m1,m2);end;
 if Kz then case g of 3:podm_st(x,y,xo,yo,kr1,kr2,kr3,kr4,kr5,kr6,m1,m2);end;
end;
{STRELA -- K}
 
{HRA -- Z}
procedure hra;
begin
 randomize;
 for i:=1 to 10 do
 begin
  if (i mod 2)=1 then
  begin
  r[i]:=random(580)+20;
  e[i]:=random(580)+20;
  k[i]:=random(580)+20;
  kk[i]:=random(4)+4;
  end
         else
  begin
  r[i]:=random(440)+20;
  e[i]:=random(440)+20;
  k[i]:=random(440)+20;
  kk[i]:=random(4)+4;
  end;
 end;
 x1:=100;
 y1:=100;
 x2:=540;
 y2:=380;
 n1:=30;n2:=30;
 P1:='w';P2:='o';
 random_f;
 gd:=9;gm:=2;
 InitGraph(gd,gm,'L:\BP\BGI');
 setbkcolor(6);
 Kz1:=false;Mz1:=false;Pz1:=false;Kz2:=false;Mz2:=false;Pz2:=false;
 b1:=0;b2:=0;
 repeat
 {pohyb}
 t:='ď';
 if (b2=0) and (b1=1) then begin t:='k';b2:=1; end;
 if b1=0 then begin t:='d';b1:=1; end;
 v1:=x1;v2:=y1;
 v3:=x2;v4:=y2;
 if keypressed then t:=readkey;
 cleardevice;
 Zpistol(ff[1],ff[2]);
 ZM4(ff[3],ff[4]);
 Zkalach(ff[5],ff[6]);
 if (t='q') or (t='w') or (t='e') or (t='a') or (t='d') or (t='z') or (t='x') or (t='c') then P1:=t;
 if (t='i') or (t='o') or (t='p') or (t='k') or (t=';') or (t=',') or (t='.') or (t='/') then P2:=t;
 if (t='1') or (t='2') or (t='3') then T1:=t;
 if (t='8') or (t='9') or (t='0') then T2:=t;
 case t of 'w': begin y1:=y1-5; m1:=1; end;
      'x': begin y1:=y1+5; m1:=3; end;
      'a': begin x1:=x1-5; m1:=4; end;
      'd': begin x1:=x1+5; m1:=2; end;
      'q': begin y1:=y1-4; x1:=x1-4; m1:=8; end;
      'e': begin y1:=y1-4; x1:=x1+4; m1:=5; end;
      'c': begin y1:=y1+4; x1:=x1+4; m1:=6; end;
      'z': begin y1:=y1+4; x1:=x1-4; m1:=7; end;
      'o': begin y2:=y2-5; m2:=1; end;
      '.': begin y2:=y2+5; m2:=3; end;
      'k': begin x2:=x2-5; m2:=4; end;
      ';': begin x2:=x2+5; m2:=2; end;
      'i': begin y2:=y2-4; x2:=x2-4; m2:=8; end;
      'p': begin y2:=y2-4; x2:=x2+4; m2:=5; end;
      '/': begin y2:=y2+4; x2:=x2+4; m2:=6; end;
      ',': begin y2:=y2+4; x2:=x2-4; m2:=7; end;
      '`': strela (x1,y1,x2,y2,r[1],r[2],r[3],r[4],r[5],r[6],m1,m2,g1,pz1,mz1,kz1);
      '7': strela (x2,y2,x1,y1,r[1],r[2],r[3],r[4],r[5],r[6],m2,m1,g2,pz2,mz2,kz2);
 end;
 {krabice a kamene a trava}
 podmienkykrabice (r[1],r[2],v1,v2,v3,v4);
 podmienkykrabice (r[3],r[4],v1,v2,v3,v4);
 podmienkykrabice (r[5],r[6],v1,v2,v3,v4);
 krabica(r[1],r[2]);
 krabica(r[3],r[4]);
 krabica(r[5],r[6]);
 kamen(k[1],k[2],kk[1],kk[2]);
 kamen(k[3],k[4],kk[3],kk[4]);
 kamen(k[5],k[6],kk[5],kk[6]);
 kamen(k[7],k[8],kk[7],kk[8]);
 kamen(k[9],k[10],kk[9],kk[10]);
 trava(e[1],e[2]);
 trava(e[3],e[4]);
 trava(e[5],e[6]);
 trava(e[7],e[8]);
 trava(e[9],e[10]);
 
 if x1<20 then x1:=16;
 if x1>620 then x1:=624;
 if x2<20 then x2:=16;
 if x2>620 then x2:=624;
 if y1<20 then y1:=16;
 if y1>460 then y1:=464;
 if y2<20 then y2:=16;
 if y2>460 then y2:=464;
 
 if (abs(x1-ff[1]-6)<10) and (abs(y1-ff[2]+6)<10) then Pz1:=true;
 if (abs(x1-ff[3]-6)<10) and (abs(y1-ff[4]+6)<10) then Mz1:=true;
 if (abs(x1-ff[5]-6)<10) and (abs(y1-ff[6]+6)<10) then Kz1:=true;
 {if (abs(x2-z11-6)<10) and (abs(y2-z12+6)<10) then Pz2:=true;
 if (abs(x2-z21-6)<10) and (abs(y2-z22+6)<10) then Mz2:=true;
 if (abs(x2-z31-6)<10) and (abs(y2-z32+6)<10) then Kz2:=true;}
 
 case P1 of 'w': s(x1,y1,f1,g1,pz1,mz1,kz1);
      'x': j(x1,y1,f1,g1,pz1,mz1,kz1);
      'a': z(x1,y1,f1,g1,pz1,mz1,kz1);
      'd': v(x1,y1,f1,g1,pz1,mz1,kz1);
      'q': sz(x1,y1,f1,g1,pz1,mz1,kz1);
      'e': sv(x1,y1,f1,g1,pz1,mz1,kz1);
      'c': jv(x1,y1,f1,g1,pz1,mz1,kz1);
      'z': jz(x1,y1,f1,g1,pz1,mz1,kz1);
 end;
 case P2 of 'o': s(x2,y2,f2,g2,pz2,mz2,kz2);
      '.': j(x2,y2,f2,g2,pz2,mz2,kz2);
      'k': z(x2,y2,f2,g2,pz2,mz2,kz2);
      ';': v(x2,y2,f2,g2,pz2,mz2,kz2);
      'i': sz(x2,y2,f2,g2,pz2,mz2,kz2);
      'p': sv(x2,y2,f2,g2,pz2,mz2,kz2);
      '/': jv(x2,y2,f2,g2,pz2,mz2,kz2);
      ',': jz(x2,y2,f2,g2,pz2,mz2,kz2);
 end;
 
 case T1 of '1': g1:=1;
      '2': g1:=2;
      '3': g1:=3;
 end;
 case T2 of '8': g2:=1;
      '9': g2:=2;
      '0': g2:=3;
 end;
 
 delay(50);
 until (ord(t)=27) or (n1<0) or (n2<0);
 
 settextstyle(2,0,6); setcolor(red);SetTextJustify(0,0);
 if n1<0 then outtextxy(270,240,'PLAYER 2 WON');
 if n2<0 then outtextxy(270,240,'PLAYER 1 WON');
 delay(4000);
end;
{HRA -- K}
 
procedure text;
 begin
 SetTextStyle(2,0,4);SetTextJustify(0,0);
 setcolor(14);
 outtextxy(30,190,'1');outtextxy(30,200,'2');
 outtextxy(30,210,'3');outtextxy(30,220,'4');
 outtextxy(30,230,'5');outtextxy(30,240,'0');
 setcolor(7);
 outtextxy(42,190,'- PLAY GAME');
 outtextxy(42,200,'- CONTROLS');
 outtextxy(42,210,'- INSTRUCTIONS');
 outtextxy(42,220,'- OPTIONS');
 outtextxy(42,230,'- CREDITS');
 outtextxy(42,240,'- EXIT');
 end;
 
procedure pozadie;
 begin
 setbkcolor(6);
 krabica(210,150);
 krabica(490,220);
 krabica(180,420);
 kamen(23,142,3,4);
 kamen(244,334,4,4);
 kamen(456,384,4,7);
 kamen(539,132,6,8);
 kamen(143,380,6,3);
 trava(20,46);
 trava(370,123);
 trava(303,401);
 trava(56,306);
 trava(498,363);
 Zpistol(50,410);
 ZM4(554,300);
 Zkalach(324,243);
 v(209,135,4,1,true,false,false);
 sz(390,340,1,2,false,true,false);
 end;
 
procedure exit;begin exi:=true end;
 
procedure pohyb_textu1(w: string);
 begin
 for i:=1 to 30 do
  begin
  text;
  pozadie;
  cleardevice;
  if i=1 then begin x:=0;y:=0;xx:=4; end;
  if i mod 4=0 then xx:=xx+1;
  settextstyle(2,0,xx);setcolor(7);
  outtextxy(54+x,210+y,w);
  x:=x+4;y:=y-5;
  end;
  cleardevice;
  setcolor(7);settextstyle(3,0,7);
  settextjustify(centerText,centerText);
  outtextxy(320,50,w);
 end;
 
procedure pohyb_textu2(w: string);
 begin
 for i:=30 downto 1 do
  begin
  text;
  pozadie;
  if i<30 then cleardevice;
  if i=1 then begin x:=0;y:=0;xx:=4; end;
  if i mod 4=0 then xx:=xx-1;
  settextstyle(2,0,xx);setcolor(7);
  outtextxy(54+x,210+y,w);
  x:=x-4;y:=y+5;
  end;
 end;
 
procedure klavesa(x,y: integer; w,ww: string);
 begin
 setcolor(7);
 line(x-5,y-6,x+5,y-6);line(x-5,y+6,x+5,y+6);
 line(x-6,y-5,x-6,y+5);line(x+6,y-5,x+6,y+5);
 setcolor(14);outtextxy(x-2,y+2,w);
 setcolor(7);outtextxy(x+15,y+2,ww);
 end;
 
procedure menu;
 begin
 gd:=9;gm:=2;
 InitGraph(gd,gm,'');
 setcolor(7);settextstyle(3,0,7);
 SetTextJustify(CenterText,CenterText);
 outtextxy(320,50,'PASCAL - STRIKE');
 pozadie;text;
 n:=readkey;
 case n of
 '1','+' : begin pohyb_textu1('PLAY GAME');hra; end;
 '2','–' : begin
       pohyb_textu1('CONTROLS');
       settextstyle(2,0,4);settextjustify(0,0);setcolor(7);
       outtextxy(35,140,'Player 1:');
       klavesa(42,160,'w','- up');klavesa(42,280,'z','- down,left');
       klavesa(42,180,'x','- down');klavesa(42,300,'c','- down,right');
       klavesa(42,200,'a','- left');klavesa(42,320,'`','- fire');
       klavesa(42,220,'d','- right');klavesa(42,340,'1','- pistol');
       klavesa(42,240,'q','- up,left');klavesa(42,360,'2','- M4A1');
       klavesa(42,260,'e','- up,right');klavesa(42,380,'3','- AK-47');
       outtextxy(235,140,'Player 2:');
       klavesa(242,160,'o','- up');klavesa(242,280,',','- down,left');
       klavesa(242,180,'.','- down');klavesa(242,300,'/','- down,right');
       klavesa(242,200,'k','- left');klavesa(242,320,'7','- fire');
       klavesa(242,220,';','- right');klavesa(242,340,'8','- pistol');
       klavesa(242,240,'i','- up,left');klavesa(242,360,'9','- M4A1');
       klavesa(242,260,'p','- up,right');klavesa(242,380,'0','- AK-47');
       n:=readkey;
       pohyb_textu2('CONTROLS');
      end;
 '3','ç' : begin
       pohyb_textu1('INSTRUCTIONS');
       settextstyle(2,0,4);settextjustify(0,0);
       delay(1000);
       setcolor(14);outtextxy(30,160,'ě');setcolor(7);
       outtextxy(45,160,'Pascal-strike is a perfect game made in Pascal, that was designed for two players.');
       delay(2500);
       setcolor(14);outtextxy(30,170,'ě');setcolor(7);
       outtextxy(45,170,'Find a weapon and shoot your opponent.');
       delay(2500);
       setcolor(14);outtextxy(30,180,'ě');setcolor(7);
       outtextxy(45,180,'Shelter behind the boxes. Think quickly and be fast, then you will certainly win.');
       delay(2500);
       setcolor(14);outtextxy(30,190,'ě');setcolor(7);
       outtextxy(45,190,'Do not forget that before playing the game you can set the color of your soldier.');
       delay(2500);
       setcolor(14);outtextxy(30,200,'ě');setcolor(7);
       outtextxy(45,200,'Enjoy playing this game.');
       delay(2500);
       setcolor(7);settextjustify(centertext,centertext);
       outtextxy(320,220,'[press any key]');
       n:=readkey;
       pohyb_textu2('INSTRUCTIONS');
       menu;
      end;
 '4','Ÿ' : begin
       pohyb_textu1('OPTIONS');
       settextstyle(2,0,4);settextjustify(0,0);setcolor(7);
       outtextxy(35,140,'Player 1:');outtextxy(235,140,'Player 2:');
       outtextxy(35,350,'[if choosen press enter]');
       klavesa(42,160,'w','- change color');klavesa(242,160,'o','- change color');
       repeat
       v(50,245,c1,1,false,false,false);
       z(250,245,c2,2,false,false,false);
       n:=readkey;
       if n='w' then c1:=c1+1;
       if n='o' then c2:=c2+1;
       if (c1=6) or (c1=14) or (c1=10) then c1:=c1+1;
       if (c2=6) or (c2=14) or (c2=10) then c2:=c2+1;
       if c1=16 then c1:=1;
       if c2=16 then c2:=1;
       until ord(n)=13;
       f1:=c1;f2:=c2;
       pohyb_textu2('OPTIONS');
      end;
 '5','œ' : begin
       pohyb_textu1('CREDITS');
       settextstyle(2,0,4);settextjustify(0,0);setcolor(7);
       moveto(30,160);outtext('Game authors: ');setcolor(14);
       outtext('David Smejkal');setcolor(7);outtext(' and ');setcolor(14);
       outtext('Martin Sus');setcolor(7);
       n:=readkey;
       pohyb_textu2('CREDITS');
      end;
 '0','‚' : exit;
  else menu;
 end;
end;
 
begin
 c1:=4;c2:=1;f1:=4;f2:=1;
 repeat
 if exi then break;
 menu;
 until exi or (ord(t)=27);
end.