Program vygeneruje známky 4.A a 4.B

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Zadaňa zos Pascalu

Zrobil: Juraj Pupák
Program: Znamky.pas
Subor exe: Znamky.exe

Program vygeneruje známky 4.A a 4.B a určí lepšiu triedu.
{ ZNAMKY.PAS                            }
{ Program vygeneruje znamky 4.A a 4.B a urci lepsiu triedu.     }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program Znamky;
uses crt;
 
Function GenerovanieZnamok(Var Priemer_Pola_A,Priemer_Pola_B : integer) : integer;
 var
  Pole_A,Pole_B : array [1..10] of integer;
  index : integer;
  Suc_znamok_Pola_A : integer;
  Suc_znamok_Pola_B : integer;
 begin
  Suc_znamok_Pola_A := 0;
  Suc_znamok_Pola_B := 0;
  For index := 1 To 10 Do
   begin
    Randomize;
    Pole_A[index] := Random(5) + 1;
    Pole_B[index] := Random(5) + 1;
    Suc_znamok_Pola_A := Suc_znamok_Pola_A + Pole_A[index];
    Suc_znamok_Pola_B := Suc_znamok_Pola_B + Pole_B[index];
   end;
  Priemer_Pola_A := Round(Suc_znamok_Pola_A / 10);
  Priemer_Pola_B := Round(Suc_znamok_Pola_B / 10);
 end;
 
var
 Priemer_Pola_A,Priemer_Pola_B : integer;
 
begin
 clrscr;
 GenerovanieZnamok(Priemer_Pola_A,Priemer_Pola_B);
 writeln('Priemerna znamka triedy 4.A je ',Priemer_Pola_A);
 writeln('Priemerna znamka triedy 4.B je ',Priemer_Pola_B);
 
 IF Priemer_Pola_A > Priemer_Pola_B THEN
  begin
   writeln('Lepsia trieda je 4.B s priemernou znamkou ',Priemer_Pola_B);
  end else
   begin
    writeln('Lepsia trieda je 4.A s priemernou znamkou ',Priemer_Pola_A);
   end;
 readln;
end.