Analytická geometria v rovine

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Program: Angeom02.pas

Programová jednotka (unit) AnGeom02 - algebraická geometria obsahuje funkcie pre zobrazenie a vypocet roznych grafických primitív ako bod, úsečka, priamka.
{ Unit - zadanie z Objektovo orientovaneho programovania }
{ Autor: Ja                       }
UNIT PoiLinU;
 
INTERFACE
 
USES AnGeom02;
 
 FUNCTION Distance_LP(Line1:TLine; bodA:TPoint): Real;
 
IMPLEMENTATION
 
 
{ Funkcia vypocita vzdialenost bodu od priamky.       }
{ Pred vypoctom testuje ci bod, alebo priamka existuju.   }
{ V debug rezime vypisuje pripadne chyby ktore nastanu.   }
 
FUNCTION Distance_LP(Line1:TLine; bodA:TPoint): Real;
var err : boolean;
  mez, sq : real;      { medzivysledok }
begin
 { Najprv dame default ktory tam zostane v pripade neuspechu }
 Distance_LP := -1.0;
 err := false;
 
 { bod ktory chcem pouzit nieje definovany }
 if( bodA.bYnit = false )then begin
   Error( 1, 'Bod pre urcenie vzdialenosti bodu od priamky neexistuje',
        'Distance_LP', '' );
   err := true;
 end;
 
 { line ktoru chcem pouzit nieje definovana }
 if( Line1.bYnit = false )then begin
   Error( 1, 'Priamka pre urcenie vzdialenosti bodu od priamky neexistuje',
        'Distance_LP', '' );
   err := true;
 end;
 
 { samotny vypocet, len ak existuju bod a priamka }
 if (err = false )then begin
   mez := Line1.a * bodA.ox + Line1.b * bodA.oy + Line1.c;
   sq := Sqr(Line1.a) + Sqr(Line1.b);
 
   { este kontrola delenia nulou - teoreticky nemoze nastat lebo uz boli kontroly }
   if( sq=0 )then
     Error( 1, 'Vyskytla sa chyba delenia nulou pri pocitani vzdialenosti bodu od priamky',
          'Distance_LP', '' )
   else
     Distance_LP := Abs( mez ) / Sqrt( sq );
 end;
 
end; { Distance_LP }
 
{ hlavne begin-end unity }
begin
end.