Analytická geometria v rovine

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Program: Angeom02.pas

Programová jednotka (unit) AnGeom02 - algebraická geometria obsahuje funkcie pre zobrazenie a vypocet roznych grafických primitív ako bod, úsečka, priamka.
UNIT UnInOut; { UNINOUT.PAS A Unix like basic input/output }
        { Borsuk Pi 95/12/01 09:05 V001 }
 
INTERFACE
 
 USES Crt;
 
 VAR  stdin, stdout, stderr: Text;
 
 PROCEDURE UnOpen;
 PROCEDURE UnClose;
 PROCEDURE Wait;
 PROCEDURE Wayt;
 
IMPLEMENTATION
 
 PROCEDURE Wait;
 VAR w: Char;
 BEGIN
  w := ReadKey;
  IF (w = #$1B) THEN Halt;
  IF (w = #$0D) THEN WriteLn( stderr );
 END; { Wait }
 
 PROCEDURE Wayt;
 VAR w: Char;
 BEGIN
  Write( stderr, #15 ); { Velka hviezdica ako prompt }
  w := ReadKey;
  Write( stderr, #8#32#8 );
 
  IF (w = #$1B) THEN Halt;
  IF (w = #$0D) THEN WriteLn( stderr );
 END; { Wayt }
 
 PROCEDURE UnOpen;
 BEGIN
  Assign( stdin, '' ); ReSet(  stdin );
  Assign( stdout, '' ); ReWrite( stdout );
  AssignCrt( stderr ); ReWrite( stderr );
 END; { UnOpen }
 
 PROCEDURE UnClose;
 BEGIN
  WriteLn( stdout ); Close( stdout );
  Close(  stdin ); Close( stderr );
 END; { UnClose }
 
 BEGIN { main() = UNINOUT.PAS }
  UnOpen;
 END. { main() = UNINOUT.PAS }