Danciwo

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [1-10]  [aktuálna]

Poradie:11
Autor: Danciwo
Program: Priemery3.pas
Súbor exe: Priemery3.exe

Program zabezpečí výpočet aritmetického priemeru a odchýlky od priemeru postupnosti N nameraných hodnôt zadaných na vstupe a vypíše ich vo forme tabuľky.Poradie:12
Autor: Danciwo
Program: Prvocislo4.pas
Súbor exe: Prvocislo4.exe

Program, ktorý overí či zadané číslo je prvočíslo.Poradie:13
Autor: Danciwo
Program: Vymena.pas
Súbor exe: Vymena.exe

Známy program na výmenu dvoch premenných. Obsahuje 2 procedúry. Jedna vymieňa premenné s pomocnou premennou, druhá bez nej. Zároveň demonštruje prácu s parametrami volanými referenciou.


Stránky: [1-10]  [aktuálna]