Program nájde minimum v 2D poli a vymení ho s prvým prvkom pola

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Začiatočníci

Autor: Danciwo
Program: 2dpole.pas
Súbor exe: 2dpole.exe

Program nájde minimum v 2D poli a vymení ho s prvým prvkom pola. Program tiež demoštruje prácu s parametrami volanými referenciou.
{ 2DPOLE.PAS                 Copyright (c) Danciwo }
{ Na vstupe je postupnost N realnych hodnot. Zostavte algoritmus,  }
{ ktory najde miesto, kde sa nachadza minimalna zlozka a vymeni ju }
{ s prvou zlozkou                          }
{                                  }
{ Author: Danciwo                          }
{ Date : 15.02.2008              http://www.trsek.com }
 
program _2dpole;
uses crt;
var cisla: array [1..10, 1..10] of integer;
  a,b,y,x:integer;
 
procedure naplnenie;
     var i,j: integer;
     begin
        randomize;
        for i:=1 to 10 do begin
          writeln;
          for j:=1 to 10 do begin
            cisla[i,j]:= random(98)+1;
          end;
        end;
     end;
 
procedure hladanie(var x:integer; var y:integer);
     var i,j,min:integer;
     begin
        min:=32001;
        for i:=1 to 10 do begin
          for j:=1 to 10 do begin
            if min> cisla[i,j]
             then begin min:=cisla[i,j];
                    x:=i;
                    y:=j;
                 end;
          end;
        end;
     end;
 
procedure vymena(var x:integer; var y:integer);
     var i,j,pomocna:integer;
     begin
     	pomocna:=cisla[1,1];
     	cisla[1,1]:=cisla[x,y];
     	cisla[x,y]:=pomocna;
     end;
 
procedure vypis;
	var i,j:integer;
	begin
	for i:=1 to 10 do begin
        	writeln;
        	for j:=1 to 10 do begin
          write(cisla[i,j]:5);
          end;
        end;
	end;
 
begin
 clrscr;
 naplnenie;
 vypis;
 a:=0;
 b:=0;
 hladanie(a,b);
 vymena(a,b);
 writeln;
 writeln;
 vypis;
 writeln;
 writeln;
 readln;
end.