Program umožní mladšiemu súrodencovi preveriť si malú násobilku

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Začiatočníci

Autor: Danciwo
Program: Nasobilka.pas
Súbor exe: Nasobilka.exe

Program umožní mladšiemu súrodencovi preveriť si malú násobilku.
{ NASOBILKA.PAS                Copyright (c) Danciwo }
{ Napiste program, ktory umozni mladsiemu surodencovi preverit si }
{ malu nasobilku, pri nahodnom vybere 10 uloh.           }
{ Pri kazdej napiste hodnotenie.                  }
{                                  }
{ Author: Danciwo                          }
{ Date : 15.02.2008              http://www.trsek.com }
 
program nasobilka;
uses crt;
var a,b,i,s,n,c,d:integer;
 
begin
 randomize;
 s:=0;
 n:=0;
 
 for i:=1 to 10 do begin
  a:=random(9)+1;
  b:=random(9)+1;
  c:=a*b;
  write(a:2, '*', b:4,'= ');
  readln(d);
 
  if c=d then begin
        writeln('Spravne!');
        s:=s+1;
        delay(500);
        end;
 
  if c<>d then begin
         writeln('Nespravne!');
         n:=n+1;
         delay(500);
        end;
  clrscr;
 end;
 writeln('Sprave: ',s);
 writeln('Nespravne: ',n);
 readln;
end.