Ján Benkovič

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [1-10]  [11-20]  [aktuálna]  [31-32]

Poradie:21
Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Permutacie.pas
Súbor exe: Permutacie.exe
Príklady: Permut.txt

Program na simuláciu permutácií pre zadaný počet prvkov.Poradie:22
Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Plat.pas
Súbor exe: Plat.exe

Vypočíta priemerny plat zo zadaných platov za jednotlivé mesiace.Poradie:23
Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Pohybx.pas
Súbor exe: Pohybx.exe

Pomocou šípok sa pohybuje X.Poradie:24
Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Ponorka.pas
Súbor exe: Ponorka.exe

Ponorka sa pohybuje pod hladinou stojatej vody rýchlosťou v m/s. Jej čelná plocha S=5m^2 a tvarový súčiniteľ c=0.17.Pri pohybe musí ponorka prekonávať odpor vody Fv=Ro*v^2*c*S/2 newtonov, kde Ro=1000kg/m^3 je hustota vody. Naprogramovaná funkcia Fv(v) vyjadruje závislosť sily Fv od rýchlosti v (podprogram typu FUNCTION).

Zostavte program, ktorý
  • vytvorí vektor rýchlosti Vektor_v=(v[1],v[2],...,v[11]), kde v[i]=1+0.5(i-1), i=1,2,...,11 ;
  • k vektoru rýchlosti vypočíta zodpovedajúci vektor síl Vektor_F=(F[1],F[2],...,F[11])( F[i]=Fv(v[i]), použite pripravený podprogram) a vektor výkonov Vektor_P=(P[1],P[2],...,P[11]), kde P[i]=F[i].v[i].

Všetky tri vektory treba vypísať. V programe použite aspoň jeden podprogram typu PROCEDURE.Poradie:25
Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Rlc-file.pas

Program na výpočet RLC obvodov. Výsledok ukladá do súboru.Poradie:26
Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Rlc-graf.pas

Program na výpočet RLC obvodov s grafickým zobrazením.Poradie:27
Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Rlc.pas

Program na výpočet RLC obvodov.Poradie:28
sin-cos.pngAutor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Sin-cos.pas
Súbor exe: Sin-cos.exe

Vykreslí sin, cos, tangens a kotangens na súradnicovú os.Poradie:29
sortiada.pngAutor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Sortiada.pas
Súbor exe: Sortiada.exe

Program na demonštrovanie triediacich algoritmov. Naprogramované sú nasledovné algoritmy
- Insert-sort
- Bubble-sort
- Shaker-sort
- sheLL-sort
- Quick-sort
- Dobosiewicz-sort
- Merge-sort
- Tree-sort
- Heap-sort
- maX-sortPoradie:30
spirala.pngAutor: PemaSoft
Program: Spirala.pas
Súbor exe: Spirala.exe

Vykreslí špirálu v 256 farbách.


Stránky: [1-10]  [11-20]  [aktuálna]  [31-32]