Program ktorý demonštruje vypnutie kurzoru

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Cursorof.pas

Program ktorý demonštruje vypnutie kurzoru.
{ CURSOROF.PAS                           Copyright (c) Jan Benkovic }
{ Program ktory demonstruje vypnutie kurzoru.                       }
{                                                                   }
{ Datum:03.10.1999                             http://www.trsek.com }
 
uses crt;
 
var c: char;
 
procedure Ano;
begin
 Writeln(' Vybral si si Ano ');
 readkey;
end;
 
Procedure Nie;
begin
 Writeln(' Vybral si si Nie ');
 readkey;
end;
 
Procedure KurzopVyp;
begin
 asm
  mov ah,1
  mov cx,2000h
  int 10h
 end;
end;
 
begin
 clrscr;
 KurzopVyp;
 Writeln ('             (A)NO ');
 Writeln ('             (N)IE ');
 
 repeat
  c:=readkey
 until (c='a') or (c='A') or (c='N') or (c='n');
 
 case c of
   'A' : Ano;
   'a' : Ano;
   'N' : Nie;
   'n' : Nie;
 end;
end.