Program vykreslí Mandelov obrazec

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
mandel3.jpgAutor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Mandel3.pas
Súbor exe: Mandel3.exe

Program vykreslí Mandelov obrazec.
{ MANDEL3.PAS                            }
{ Program vykresli mandelov obrazec.                }
{                                  }
{                                  }
{ Datum:09.10.1994               http://www.trsek.com }
 
uses crt;
var cc:char;
 
var X,Xbe,Y:longint;
  Yb,Ye,Xb,Xe:real;
 
var Z,Z1,C:
   record
    Re,Im:real;
   end;
  Krok:integer;
 
 
PROCEDURE Mandel;
begin
 C.Im:=Yb;
 while C.Im<=Ye do
 begin
  X:=Xbe;
  C.Re:=Xb;
  while C.Re<=Xe do
  begin
   Z.Re:=0;
   Z.Im:=0;
   Krok:=0;
   repeat
    Z1.Re:=Z.Re*Z.Re-Z.Im*Z.Im +C.Re;    {Z[i+1]:=Z[i]*Z[i] + C}
    Z.Im:=2*Z.Re*Z.Im      +C.Im;
 
    Z.Re:=Z1.Re;
 
    inc(krok);
   until (krok>50) or (Abs(Z.Re*Z.Re+Z.Im*Z.Im)>4){ or (Abs(Z.Im)>2)};
   mem[$0a000:word(X+Y*320)]:=Krok mod 100;
   C.Re:=C.Re+(Xe-Xb)/320{round(200*1.203)};
   X:=X+1;
  end;
  C.Im:=C.Im+(Ye-Yb)/200;
  Y:=Y+1;
 end;
end;
 
begin
 asm
  mov ax,0013h
  int 10h
 end;
 
 Y:=0;   Xbe:=0;  Yb:=-1.5; 
 Ye:=1.5; Xb:=-2.5; Xe:=1.5;  
 Mandel; 
 cc:=readkey;
 
{
 Y:=0;   Xbe:=40;  Yb:=-0.5;
 Ye:=-0.4; Xb:=-0.35; Xe:=0.15;
 Mandel;
 cc:=readkey;
}
 
{
 Y:=0;   Xbe:=0;  Yb:=-0.457;
 Ye:=-0.449; Xb:=-0.156; Xe:=-0.147;
 Mandel;
 cc:=readkey;
}
 
end.