Program na súčet dvoch matíc

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Matice.pas
Súbor exe: Matice.exe

Program na súčet dvoch matíc. Vyžiada si 3 matice o rozmeroch MxN a vypíše ich vzájomný súčet.
{ MATICE.PAS               Copyright (c) Jan Benkovic }
{ Program na sucet dvoch matic.                   }
{ Vyziada si 3 matice o rozmeroch MxN a vypise ich vzajomny sucet. }
{                                  }
{ Datum:04.02.2000               http://www.trsek.com }
 
program Vypocet_matice_pomocou_pola;
 
uses crt;
 
Type pole=array[1..10,1..10] of integer;
 
var
 A,B,C,D : pole;
 I,J,M,N : integer;
 
procedure CITAJ (var POM : pole);
 begin
 for I:= 1 to M do
 for J:= 1 to N do
  begin
  Writeln('Zadaj ',J,' prvok v ',I,' riadku ');
  Readln(POM[I,J]);
  end;
 end;
 
procedure VYPIS (POM : pole);
 begin
 for I:= 1 to M do
  Writeln(POM[I,J]);
 Writeln;
 end;
 
procedure SUCET (POM1,POM2 : pole; var POM : pole);
 begin
 for I:= 1 to M do
 for J:= 1 to N do
  POM[I,J]:=POM1[I,J]+POM2[I,J];
 end;
 
begin
 clrscr;
 Writeln('Zadaj pocet riadkov v matici ');
 Readln(M);
 Writeln('Zadaj pocet stlpcov v matici ');
 Readln(N);
 Writeln('Zadaj prvky I. matice ');
 CITAJ(A);
 Writeln('Zadaj prvky II. matice ');
 CITAJ(B);
 Writeln('Zadaj prvky III. matice ');
 CITAJ(C);
 readkey;
 delay(1000);
 clrscr;
 Writeln('I. matica ');
 VYPIS(A);
 Writeln('II. matica ');
 VYPIS(B);
 Writeln('II. matica ');
 VYPIS(C);
 Writeln('Sucet I. a II. matice ');
 SUCET(A,B,D);
 VYPIS(D);
 Writeln('Sucet I. a III. matice ');
 SUCET(A,C,D);
 VYPIS(D);
 Writeln('Sucet II. a III. matice ');
 SUCET(B,C,D);
 VYPIS(D);
 readkey;
end.