2D bludisko za pomoci grafiky v pascale

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
bludisko.pngAutor: Gabriel Staroň
Program: Bludisko.pas
Súbor exe: Bludisko.exe
Potrebné: Egavga.bgi

Bludisko urobené v 2D grafike. Musíte nájsť hubku pomocou ktorej potom môžete prejsť do ďalšieho levelu. Počas cesty zbierate prémie alebo životy.
{ BLUDISKO.PAS                           }
{                                  }
{ Author: Gabriel Staron                      }
{ Date : 15.02.1997              http://www.trsek.com }
 
program Bludisko_Gabo;
uses crt,graph;
var
 grDriver   : Integer;
 grMode    : Integer;
 ErrCode    : Integer;
 x,y,xp,yp   : Integer;
 ch      : Char;
 hubka,level  : Integer;
 zivot,body  : Integer;
 ret_h,ret_l,s : String;
 ret_z,ret_b  : String;
 
procedure bludisko(x,y:integer);
begin
   hubka:=0;
   level:=1;
   zivot:=3;
   body:=0;
    setcolor(green);
    outtextxy(100,368,' = "hubka" - potrebujes na prechod do druheho levelu');
    outtextxy(100,378,'L2 = koniec 1.levelu a zaciatok 2.levelu');
    outtextxy(100,388,'- = plus jeden zivot');
    outtextxy(100,398,'+ = minus jeden zivot');
    outtextxy(100,408,' = premia');
    setcolor(cyan);
    str(hubka,ret_h);
    str(level,ret_l);
    str(zivot,ret_z);
    str(body,ret_b);
    outtextxy(328,38,'Pocet zivotov : '+ret_z);
    outtextxy(328,70,'Pocet bodov : '+ret_b);
    outtextxy(328,102,'Hubka : '+ret_h);
    outtextxy(328,134,'Level : '+ret_l);
 
    setcolor(white);
    setlinestyle(0,0,3);
    line(x+10,y+10,x+10,y+310);
    line(x+10,y+310,x+310,y+310);
    line(x+310,y+310,x+310,y+10);
    line(x+310,y+10,x+40,y+10);
    line(x+40,y+10,x+40,y+250);
    line(x+40,y+250,x+280,y+250);
    line(x+280,y+250,x+280,y+40);
    line(x+280,y+40,x+220,y+40);
    line(x+220,y+40,x+220,y+70);
    line(x+220,y+70,x+250,y+70);
    line(x+250,y+70,x+250,y+220);
    line(x+250,y+220,x+70,y+220);
    line(x+70,y+220,x+70,y+160);
    line(x+70,y+160,x+100,y+160);
    line(x+100,y+160,x+100,y+190);
    line(x+100,y+190,x+130,y+190);
    line(x+130,y+190,x+130,y+220);
    line(x+190,y+40,x+190,y+160);
    line(x+191,y+100,x+220,y+100);
    line(x+190,y+40,x+70,y+40);
    line(x+70,y+40,x+70,y+130);
    line(x+70,y+130,x+100,y+130);
    line(x+100,y+130,x+100,y+70);
    line(x+100,y+70,x+160,y+70);
    line(x+160,y+70,x+160,y+100);
    line(x+160,y+100,x+130,y+100);
    line(x+130,y+100,x+130,y+130);
    line(x+130,y+130,x+160,y+130);
    line(x+160,y+130,x+160,y+190);
    line(x+160,y+190,x+220,y+190);
    line(x+220,y+190,x+220,y+160);
    line(x+220,y+160,x+250,y+160);
  end;
 
procedure Level_2;
begin
   sound(620);
   delay(500);
   nosound;
   setcolor(black);
   outtextxy(328,134,'Level : 1');
   setcolor(cyan);
   outtextxy(328,134,'Level : 2');
   setcolor(black);
   outtextxy(80,115,'L2');
  end;
 
 function pohyb(x,y,kam:integer):boolean;
 var i:integer;
 begin
 pohyb:=true;
 if (kam=0) then
   for i:=x to x+20 do if (getpixel(i,y)=15) then pohyb:=false;
 if (kam=1) then
   for i:=y to y+20 do if (getpixel(x,i)=15) then pohyb:=false;
 if (kam=2) then
   for i:=x downto x-10 do if (getpixel(i,y)=15) then pohyb:=false;
 if (kam=3) then
   for i:=y downto y-10 do if (getpixel(x,i)=15) then pohyb:=false;
 end;
 
 begin
  grDriver := Detect;
  InitGraph(grDriver,grMode,'');
  x:=2;xp:=20;
  y:=2;yp:=20;
  bludisko(x,y);
  setlinestyle(1,0,3);
  setcolor(red);
  outtextxy(146,83,'');
  outtextxy(80,115,'L2');
  outtextxy(228,168,'-');
  outtextxy(138,113,'+');
  outtextxy(230,55,'');
 repeat
  ch:=readkey;
  if (ch=#0) then begin
    setcolor(black);
    outtextxy(xp,yp,'');
    ch:=readkey;
    if (ch='K') then if pohyb(xp,yp,2) then xp:=xp-10;
    if (ch='M') then if pohyb(xp,yp,0) then xp:=xp+10;
    if (ch='H') then if pohyb(xp,yp,3) then yp:=yp-10;
    if (ch='P') then if pohyb(xp,yp,1) then yp:=yp+10;
 
    if (xp=140) and (yp=110) then begin
       sound(220);             { ubera pocet zivotov }
       delay(500);
       nosound;
       str(zivot,ret_z);
       setcolor(black);
       outtextxy(328,38,'Pocet zivotov : '+ret_z);
       zivot:=zivot-1;
       str(zivot,ret_z);
       setcolor(cyan);
       outtextxy(328,38,'Pocet zivotov : '+ret_z);
       setcolor(black);
       outtextxy(138,113,'+');
      end;
 
    if (xp=150) and (yp=80) then begin
      sound(320);             { pridava pocet hubiek }
      delay(500);
      nosound;
      str(hubka,ret_h);
      setcolor(black);
      outtextxy(328,102,'Hubka : '+ret_h);
      hubka:=hubka+1;
      str(hubka,ret_h);
      setcolor(cyan);
      outtextxy(328,102,'Hubka : '+ret_h);
      setcolor(black);
      outtextxy(146,83,'');
      end;
 
    if (xp=230) and (yp=170) then begin
      sound(420);             { pridava pocet zivotov }
      delay(500);
      nosound;
      str(zivot,ret_z);
      setcolor(black);
      outtextxy(328,38,'Pocet zivotov : '+ret_z);
      zivot:=zivot+1;
      str(zivot,ret_z);
      setcolor(cyan);
      outtextxy(328,38,'Pocet zivotov : '+ret_z);
      setcolor(black);
      outtextxy(228,168,'-');
      end;
 
    if (xp=230) and (yp=50) then begin
      sound(520);             { pridava pocet bodov }
      delay(500);
      nosound;
      str(body,ret_b);
      setcolor(black);
      outtextxy(328,70,'Pocet bodov : '+ret_b);
      body:=body+100;
      str(body,ret_b);
      setcolor(cyan);
      outtextxy(328,70,'Pocet bodov : '+ret_b);
      setcolor(black);
      outtextxy(230,55,'');
      end;
 
    if (xp=80) and (yp=120) then Level_2;
    setcolor(blue);
    outtextxy(10,440,'ŰŰŰŰŰ');
    outtextxy(10,470,'ŰŰŰŰŰ');
    setcolor(white);
    str(xp,ret_h);outtextxy(10,440,ret_h);
    str(yp,ret_h);outtextxy(10,470,ret_h);
 
    if (body=200) or (body=400) or (body=800) then begin
      sound(420);             { pridava pocet zivotov, ked je pocet bodov 10 000 }
      delay(500);
      nosound;
      str(zivot,ret_z);
      setcolor(black);
      outtextxy(328,38,'Pocet zivotov : '+ret_z);
      zivot:=zivot+1;
      str(zivot,ret_z);
      setcolor(cyan);
      outtextxy(328,38,'Pocet zivotov : '+ret_z);
      end;
 
   setcolor(white);
   outtextxy(xp,yp,'');
   end;
 
until (ch=#27) or (zivot=0) or (body=900) or (zivot=5);
closegraph;
end.