Ovládate pajáca šípkami po prírode

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
pohyb.pngAutor: Gabriel Staroň
Program: Pohyb.pas
Súbor exe: Pohyb.exe
Potrebné: Egavga.bgi

Ovládate pajáca šípkami po prírode.
{ POHYB.PAS                             }
{                                  }
{ Author: Gabriel Staron                      }
{ Date : 15.02.1997              http://www.trsek.com }
 
program Pohyb_pajaca;
uses crt,graph;
var gr,gd : integer;
  p : pointer;
  size :word;
  i : integer;
  ch : char;
begin
 gd:=detect;       {zisti graficku kartu}
 initgraph(gd,gr,'');
 line(0,300,100,220);
 line(100,220,160,295);  {1.kopec}
 line(160,295,270,230);
 line(270,230,330,280);  {2.kopec}
 line(330,280,470,140);
 line(470,140,620,280);  {3.kopec}
 line(620,280,640,260);  {zac.4.kopca}
 line(117,240,230,160);
 line(230,160,390,220);  {zadny 1.kopec}
 line(320,193,500,100);
 line(500,100,640,170);
 setcolor(white);
 circle(600,400,10);   {hlava}
 line(600,410,600,450);  {trup}
 line(600,450,580,470);  {noha1}
 line(600,450,620,470);  {noha2}
 line(580,420,620,420);  {ruky}
 setfillstyle(1,brown);  {vyfarbenie prvych kopcov na hnedo}
 floodfill(10,470,white);
 setfillstyle(1,cyan);  {---II----- oblohy na svetlo modro}
 floodfill(200,10,white);
 setfillstyle(1,darkgray);  {--II--- 1.zadneho kopca na tmavo sivo}
 floodfill(200,200,white);
 setfillstyle(1,white);   {---II-- 2.zadneho kopca na bielo}
 floodfill(400,200,white);
 setfillstyle(1,yellow);   {---II-- slnka na zlto}
 floodfill(50,50,cyan);
 setfillstyle(1,brown);   {vyfarbenie hlavy pajaca na hnedo}
 floodfill(600,400,white);
 size:=imagesize(570,390,620,470);   {velkost obrazka pajaca}
 getmem(p,size);            {vyhradi miesto v pamati pre obrazok pajaca}
 getimage(570,390,620,470,p^);     {odlozi do pamate obrazok pajaca}
 outtextxy(10,50,'Ovladanie pajaca sipkami');
 
 repeat
 ch:=readkey;              {nacita klaves z klavasnice}
 if (ch=#0) then begin
  ch:=readkey;
  if (ch='H') then begin
          putimage(570,340,p^,normalput);   {ked klaves sipka dole, tak vykresli obrazok hore}
          setcolor(brown);
          circle(600,400,10);   {hlava}
          line(600,410,600,450);  {trup}
          line(600,450,580,470);  {noha1}
          line(600,450,620,470);  {noha2}
          line(580,420,620,420);  {ruky}
         end;
  if (ch='K') then begin
          putimage(520,390,p^,normalput);   {ked sipka vlavo, tak vykresli obrazok vlavo}
          setcolor(brown);
          circle(600,400,10);   {hlava}
          line(600,410,600,450);  {trup}
          line(600,450,580,470);  {noha1}
          line(600,450,620,470);  {noha2}
          line(580,420,620,420);  {ruky}
         end;
  if (ch='P') then begin
          putimage(570,440,p^,normalput);   {ked sipka dole, tak vykresli obrazok dole}
          setcolor(brown);
          circle(600,400,10);   {hlava}
          line(600,410,600,450);  {trup}
          line(600,450,580,470);  {noha1}
          line(600,450,620,470);  {noha2}
          line(580,420,620,420);  {ruky}
         end;
  if (ch='M') then begin
          putimage(600,390,p^,normalput);   {ked sipka vpravo, tak vykresli obrazok vpravo}
          setcolor(brown);
          circle(600,400,10);   {hlava}
          line(600,410,600,450);  {trup}
          line(600,450,580,470);  {noha1}
          line(600,450,620,470);  {noha2}
          line(580,420,620,420);  {ruky}
         end;
  end;
 until (ch=#27);                    {opakuj pokial nestisne klaves}
 
 closegraph;    				    {uzatvor pracu s grafikou}
end.						    {koniec programu}