Program generuje náhodné čísla od 1 po 9, ktoré padajú smerom na dol

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Michael Gloger
Program: Tuxtype.pas
Súbor exe: Tuxtype.exe

Program generuje náhodné čísla od 1 po 9, ktoré padajú smerom na dol. Vašou úlohou je stláčať dané čísla na numerickej klávesnici pred tým ako padnú. Rýchlosť a počet bodov za správne stlačené tlačitko sa postupne zvyšuje.
{ HADAJ_CISLO.PAS           Copyright (c) Michael Gloger }
{ Program generuje nahodne cisla od 1 po 9, ktore padaju smerom na }
{ dol. Vasou ulohou je stlacat dane cisla na numerickej klavesnici }
{ pred tym ako padnu. Rychlost a pocet bodov za <spravne> stlacene }
{ tlacitko sa postupne zvysuje.                   }
{                                  }
{ Datum:13.01.2007               http://www.trsek.com }
 
program tuxtype;
uses crt;
var x,y,c,skore:integer;
  z:char;
  del:integer;
 
begin
 writeln('                             (C) Michael Gloger');
 writeln('');
 Writeln('Program generuje nahodne cisla od 1 po 9, ktore padaju smerom na dol');
 Writeln('Vasou ulohou je stlacat dane cisla na numerickej klavesnici pred tym ako padnu.');
 writeln('Rychlost a pocet bodov za <spravne> stlacene tlacitko sa postupne zvysuje.');
 textcolor(yellow);
 writeln('');
 writeln('Stlac akukolvek klavesu');
 textcolor(lightgray);
 
 readkey;
 clrscr;
 
 
 skore:=0;
 del:=300;
 
 repeat
  randomize;
  c:=random(9)+1;
  x:=random(10)+10;
 
  y:=1;
  del:=del-5;
 
  repeat
  gotoxy(1,3);
 
  writeln('Skore: ',skore);
  delay(del);
  clrscr;
  gotoxy(x,y);
  textcolor(yellow);
  write(c);
  gotoxy(1,1);
  textcolor(lightgray);
  writeln('ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ');
 
  y:=y+1;
 
  if keypressed then z:=readkey;
  if(ord(z)-ord('0')=c)then
             begin
  if (del<=300) and (del>200) then skore:=skore+1;
  if (del<=200) and (del>100) then skore:=skore+3;
  if (del<=100) and (del>0) then skore:=skore+7;
             end
 until (ord(z)-ord('0')=c) or (y=26);
 until (y=26);
 
 textcolor(yellow);
 gotoxy(20,13);
 if (skore>=5) or (skore=0) then write('Ziskal si ', skore ,' bodov');
 if (skore<5) and (skore>0) then write('Ziskal si ', skore ,' body');
 
 textcolor(black);
 readln;
end.