Vstup z klávesnice s omedzením počtu znakov

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Lukáš Hlousek
Program: Inpstr.pas

Vstup z klávesnice s omedzením počtu znakov.
{ INPSTR.PAS              Copyright (c) Lukas Hlousek }
{ Vstup z klavesnice s omezenim poctu znaku.            }
{                                  }
{ Datum:10.01.2007               http://www.trsek.com }
 
uses Crt;
 
const
 CR=#13;
 BS=#8;
 Num=['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'];
 
var
 InpBuf: string;
 InpChr: char;
 MaxLen: byte;
 
begin
 MaxLen:=8;
 ClrScr;
 InpChr:=#0;
 InpBuf:='';
 while InpChr<>#13 do
 begin
  InpChr:=ReadKey;
  case InpChr of
   BS: Delete(InpBuf,Length(InpBuf),1);
  else
   if (Length(InpBuf)<MaxLen) AND (InpChr in Num)
    then InpBuf:=InpBuf+InpChr;
  end;
  GotoXY(1,1);
  ClrEol;
  Write(InpBuf);
 end;
end.