Ako by asi mal vyzera╗ Windows 97

Delphi & Pascal (Ŕeskß wiki)
P°ejÝt na: navigace, hledßnÝ
Kategˇria: KMP (Klub mladřch programßtorov)

Autor: Ivan Dimov
Program: Win.pas
S˙bor exe: Win.exe

Ako by asi mal vyzera╗ Windows 97. A nezdß sa Vßm że naozaj tak vyzerß.
{ WIN.PAS                              }
{                                  }
{ Author: Ivan Dimov                        }
{ Date : 15.02.1997              http://www.trsek.com }
 
program WINDOWS97;
uses crt,dos;
 
var
 c,x,y,i,a,b,d,t:integer;
 e:real;
 v:char;
 p:pointer;
 reboot:procedure;
 
BEGIN
 clrscr;
 textcolor(15);
 textbackground(0);
 clrscr;
 for i:=1 to 13 do begin
   gotoxy(1,i);
   writeln('                                  ');
   writeln('           Mi....... Corp.               ');
   writeln('                                  ');
   writeln('  ██   █   ██ ██ ██ ██ ████  ████ ██   █   ██  █████ ');
   writeln('   ██  ███  ██ ██ ███ ██ ██ █ ██ ██ ██  ███  ██  █   █');
   writeln('   ██ ██ ██ ██  ██ ██ ███ ██ █ ██ ██  ██ ██ ██ ██  █   ');
   writeln('    ███  ███  ██ ██ ██ ████  ████   ███  ███   █████ ');
   writeln('  97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97     █');
   writeln('                              █   █');
   writeln('                               █████ ');
   textcolor(i);
   delay(200);
  end;
 
 for i:=1 to 57 do begin
   gotoxy(i,25);
   write(' Programing:IVAN DIMOV');
   delay(80);
  end;
 
 delay(1000);
 gotoxy(30,22);
 writeln('Loading....');
 delay(1000);
 gotoxy(30,23);
 write('Press t to continue');
 v:=readkey;
 
 if (UpCase(v)='T') then begin;
  clrscr;
  textcolor(14);
  gotoxy(1,1);
  writeln('                                        ');
  writeln('╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗');
  writeln('║                                       ║');
  writeln('║                                       ║');
  writeln('║                                       ║');
  writeln('║                                       ║');
  writeln('║                                       ║');
  writeln('║                                       ║');
  writeln('║                                       ║');
  writeln('║                                       ║');
  writeln('║                                       ║');
  writeln('║                                       ║');
  writeln('║                                       ║');
  writeln('║                                       ║');
  writeln('║                                       ║');
  writeln('║                                       ║');
  writeln('║                                       ║');
  writeln('║                                       ║');
  writeln('║                                       ║');
  writeln('║                                       ║');
  writeln('║                                       ║');
  writeln('╠═══════╦═════════════════════════════════════════════════════════════╦═══════╣');
  writeln('║ START ║                               ║ TIME ║');
  writeln('╚═══════╩═════════════════════════════════════════════════════════════╩═══════╝');
 end;
 
 if (UpCase(v)='S') then begin
  gotoxy(20,10);
  textcolor(14);
  write('WELCOME IN WINDOWS 97.');
  delay(3000);
  gotoxy(30,22);
  write('Loading....');
  delay(3000);
  gotoxy(30,22);
  write('           ');
  delay(3000);
  gotoxy(20,10);
  write('           ');
  clrscr;
 end;
 
 gotoxy(30,15);writeln('A / Format harddisk.');
 gotoxy(30,16);writeln('B / Delete harddisk.');
 gotoxy(30,17);writeln('C / Restart computer.');
 gotoxy(30,18);writeln('D / End and autodestrukcion.');
 
 v:=readkey;
 if (UpCase(v)='A') then begin
  clrscr;
  gotoxy(10,4);
  writeln('Total Format OK.');
  gotoxy(10,5);
  writeln('Pro menej inteligentne nobo driv narodene opakuji:');
  gotoxy(10,6);
  writeln('FORMATOVANIE DOKONCENO.');
  end;
 
 if (UpCase(v)='B') then begin
  clrscr;
  gotoxy(10,4);
  writeln('Harddisk delete. Harddisk vymazany.');
  gotoxy(10,5);
  writeln('Na harddisku sa nenachadza nic okrem mojich suborov,');
  gotoxy(10,6);
  writeln('ktore zabranuju akimkolvek manipulaciam s harddiskom.');
 end;
 
 if (UpCase(v)='C') then begin
  clrscr;
  gotoxy(10,4);
  writeln('Ked si si myslel ze ti restartnem pocitac,si na velkom omyle!');
  gotoxy(10,5);
  writeln('Ani nahodou,ked chces restartnut pocitac,skus take tlacidlo na');
  gotoxy(10,6);
  writeln('srinke pocitaca a mas po pocitaci.');
  gotoxy(10,7);
  writeln('PS.:Odkupujem kovovy a plasticky srot.Zastav sa u mna!');
  v:=readkey;
  p:=Ptr($FFFF,$0);
  @Reboot:=p;
  Reboot;
  end;
 
 if (UpCase(v)='D') then begin
  clrscr;
  gotoxy(30,4);
  writeln('PROGRAM UKONCEN!!!');
  gotoxy(30,5);
  writeln('NASLEDUJE DESTRUKCIA!!!');
  delay(7000);
  clrscr;
  gotoxy(20,3);
  writeln('                                 ');
  writeln('      ████████████████████████████████████████████████████████');
  writeln('      ██ █ █ █ █                  █ █ █ █ ██');
  writeln('      ███ █ █ █  ██████████ ██  █ ██████████  █ █ █ ███');
  writeln(' ═Ŕ════  ██ █ █ █ █    ██   █ █ █   ██    █ █ █ █ ██');
  writeln('    ════███ █ █ █    ██   █ █ █   ██    █ █ █ ███');
  writeln('      ██ █ █ █ █    ██   █  ██   ██    █ █ █ █ ██');
  writeln('      ███ █ █ █    ██   █  █   ██    █ █ █ ███');
  writeln('      ██ █ █ █ █                  █ █ █ █ ██');
  writeln('      ████████████████████████████████████████████████████████');
  end;
 
 delay(6000);
 
 clrscr;
 for i:=1 to 13 do begin
   gotoxy(1,i);
   writeln('                                   ');
   writeln('     ▒▒▒▒▒▒▒▒     ▒▒▒    ▒▒▒    ▒▒▒       ▒▒▒ ');
   writeln('     ▒▒▒   ▒▒    ▒▒▒    ▒▒▒    ▒▒▒▒▒     ▒▒▒▒▒ ');
   writeln('     ▒▒▒   ▒▒    ▒▒▒    ▒▒▒    ▒▒▒ ▒▒   ▒▒ ▒▒▒ ');
   writeln('     ▒▒▒   ▒▒    ▒▒▒    ▒▒▒    ▒▒▒  ▒▒ ▒▒  ▒▒▒ ');
   writeln('     ▒▒▒▒▒▒▒▒     ▒▒▒    ▒▒▒    ▒▒▒   ▒▒▒   ▒▒▒ ');
   writeln('     ▒▒▒   ▒▒    ▒▒▒    ▒▒▒    ▒▒▒   ▒   ▒▒▒ ');
   writeln('     ▒▒▒   ▒▒    ▒▒▒    ▒▒▒    ▒▒▒       ▒▒▒ ');
   writeln('     ▒▒▒   ▒▒    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒    ▒▒▒       ▒▒▒ ');
   writeln('     ▒▒▒▒▒▒▒▒      ▒▒▒▒▒▒▒▒▒     ▒▒▒       ▒▒▒ ');
   textcolor(i);
   delay(200);
  end;
 
 gotoxy(32,4);
 writeln('THIS IS END OF DEMO.');
 gotoxy(32,5);
 writeln('THANK FOR START WINDOWS 97');
 v:=readkey;
end.