Program na prevod uhlov zo stup˛ov na radißny a naopak

Delphi & Pascal (Ŕeskß wiki)
P°ejÝt na: navigace, hledßnÝ
Kategˇria: KMP (Klub mladřch programßtorov)
radian.pngAutor: Jardo
Program: Radian.pas
S˙bor exe: Radian.exe

Program na prevod uhlov zo stup˛ov na radißny a naopak. ZaujÝmavÚ je grafickÚ spracovanie pomocou systÚmovej jednotky crt.
{ RADIAN.PAS                  Copyright (c) Jardo }
{ Program na prevod uhlov zo stup˛ov na radißny a naopak.      }
{ ZaujÝmavÚ je grafickÚ spracovanie pomocou systÚmovej jednotky crt.}
{                                  }
{ Datum:10.08.2008               http://www.trsek.com }
 
program radian;
uses crt;
var a,x:real;b:real;
  y,z:char;
 
procedure nadpis;
begin
 textbackground(blue);
 textcolor(white);
 clrscr;
 writeln;
 writeln('                 RADIAN 1.0');
 writeln;
 writeln('Program na prevod uhlov.');
 writeln;
end;
 
procedure okno_prevod;
 begin
 nadpis;
 
 window(21,12,61,16); {tien okna}
 textbackground(0);
 clrscr;
 
 window(19,11,59,15);
 textbackground(7);
 clrscr;
 writeln(' ╔══════════════ Prevod ═══════════════╗');
 writeln(' ║                   ║');
 writeln(' ║                   ║');
 writeln(' ║                   ║');
 write(' ╚═════════════════════════════════════╝');
 end;
 
 
procedure okno_zadanie;
 begin
 window(11,9,71,15);  {tien}
 textbackground(0);
 clrscr;
 
 window(9,8,69,14);
 textbackground(7);
 clrscr;
 
 
 
 end;
 
begin
repeat {2}
REPEAT {1} { aby mohol stlacit len pismena R,S,r,s }
 b:=0;
 okno_prevod;
 window(1,1,80,25);
 gotoxy(22,13);
 textbackground(7);
 textcolor(red);
 write(' R');
 textcolor(black);
 write('adi ny-stupne ');
 
 textbackground(7);write(' │ ');textbackground(7);
 
 textcolor(red);
 write(' S');
 textcolor(black);
 write('tupne-radi ny ');
 
repeat until keypressed;y:=readkey;
 if y='R' then y:='r';
 if y='S' then y:='s';
 
 IF y='r' THEN b:=1;
 IF y='s' THEN b:=1;
 
UNTIL b=1;{1}
 
 
 
 
if y='r' then
 begin
 
 okno_prevod;
 window(1,1,80,25);
 gotoxy(22,13);
 textbackground(green);
 textcolor(red);
 write(' R');
 textcolor(black);
 write('adi ny-stupne ');
 
 textbackground(7);write(' │ ');textbackground(7);
 
 textcolor(red);
 write(' S');
 textcolor(black);
 write('tupne-radi ny ');
 delay(300);
        {-----koniec vyberu------}
 nadpis;
 okno_zadanie;
 textcolor(white);
 writeln(' ╔═════════════════ Prevod radi ny-stupne ═════════════════╗');
 writeln(' ║                             ║');
 writeln(' ║                             ║');
 writeln(' ║                             ║');
 writeln(' ║                             ║');
 writeln(' ║                             ║');
 write(' ╚═════════════════════════════════════════════════════════╝');
 
 
 window(1,1,80,25);
 gotoxy(12,10);
 textcolor(0);
 writeln('Uhol v radi noch:');
 gotoxy(12,11);
 writeln('Uhol v stupňoch:');
 gotoxy(12,12);
 writeln(' ─────────────────────────────────────────────────────');
 
 textcolor(0);
 gotoxy(30,10);
 read(x);
 a:=(x*180)/3.14;
 gotoxy(29,11);
 write(a:3:3,'°');
 end;
 
{ writeln('Prevod radi ny-stupňe:');
 writeln;
 writeln;
 write(' Zadaj uhol v radi noch: ');
 readln(x);
 writeln;
 a:=(x*180)/3.14;
 write(' ',x:2:2,' rad = ',a:3:3,'°');
 
 end;}
 
if y='s' then
 begin
 
 okno_prevod;
 window(1,1,80,25);
 gotoxy(22,13);
 textbackground(7);
 textcolor(red);
 write(' R');
 textcolor(black);
 write('adi ny-stupne ');
 
 textbackground(7);write(' │ ');textbackground(green);
 
 textcolor(red);
 write(' S');
 textcolor(black);
 write('tupne-radi ny ');
 delay(300);
        {-----koniec vyberu------}
 
 nadpis;
 okno_zadanie;
 textcolor(white);
 writeln(' ╔═════════════════ Prevod stupne-radi ny ═════════════════╗');
 writeln(' ║                             ║');
 writeln(' ║                             ║');
 writeln(' ║                             ║');
 writeln(' ║                             ║');
 writeln(' ║                             ║');
 write(' ╚═════════════════════════════════════════════════════════╝');
 
 
 window(1,1,80,25);
 gotoxy(12,10);
 textcolor(0);
 writeln('Uhol v stupňoch:');
 gotoxy(12,11);
 writeln('Uhol v radi noch:');
 gotoxy(12,12);
 writeln(' ─────────────────────────────────────────────────────');
 
 textcolor(0);
 gotoxy(29,10);
 read(a);
 x:=(a*3.14)/180;
 gotoxy(30,11);
 write(x:2:2,' rad');
 
 end;
 
{ writeln('Prevod stupňe-radi ny:');
 writeln;
 writeln;
 write(' Zadaj uhol v stupňoch: ');
 readln(a);
 writeln;
 x:=(a*3.14)/180;
 write(' ',a:3:3,'° = ',x:2:2,' rad');
 
 end;}
 
 gotoxy(30,13);
 write(' opakovať? (a/n):');
 repeat until keypressed;z:=readkey;
 if z='N' then z:='n';
 
until z='n'; {2}
 
 textbackground(blue);
 clrscr;
 window(21,10,61,16); {tien okna}
 textbackground(0);
 clrscr;
 
 window(19,9,59,15);
 textbackground(7);
 clrscr;
 writeln(' ╔═════════════════════════════════════╗');
 writeln(' ║      RADIAN v1.0       ║');
 writeln(' ║ ----------------------------------- ║');
 writeln(' ║  ...just another school program  ║');
 writeln(' ║     (c) 2006 by Jardo     ║');
 writeln(' ║     (srobovak@azet.sk)     ║');
 write(' ╚═════════════════════════════════════╝');
 
end.