Sporič obrazovky

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
sporic2.pngAutor: Miroslav Lízal, Tomáš Okurek
web: pascalweb.wz.cz/index86.html

Program: Sporic2.pas
Súbor exe: Sporic2.exe

Sporič obrazovky.
{ SPORIC2.PAS      Copyright (c) Miroslav Lízal, TomᚠOkurek }
{ Sporic obrazovky. Nahodne vykresluje stvorceky.          }
{                                  }
{ Datum:05.12.2002               http://www.trsek.com }
 
program sporic2;
uses crt;
var b,x,y,zn:integer;
var posl:integer;
 
begin
 clrscr;
 posl:=250;
 
 repeat
 
 randomize;
 repeat
  zn:=random(200)+25;
  x:=random(80);
  y:=random(50);
  b:=random(7);
 until not(posl=b);
 
 gotoxy(x,y);
 textcolor(b);
 write(chr(219));
 posl:=b;
 until keypressed;
end.