Střílečka v Pascalu

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Miroslav Lízal, Tomáš Okurek
web: pascalweb.wz.cz/index86.html

Program: Stril1.pas
Súbor exe: Stril1.exe

Jednoduchá střílečka dvou v Pascalu.
První hráč:
    pohyb - kurzorové šípky
    strělba - enter
Druhý hráč:
    pohyb - A,S,D,W
    strělba - mezerník
{ STRIL1.PAS       Copyright (c) Miroslav Lízal, TomᚠOkurek }
{ Jednoducha strilecka pro dva hrace                }
{ Prvni hrac: pohyb  - kurzorove sipky               }
{       strelba - enter                    }
{ Druhy hrac: pohyb  - A,S,D,W                   }
{       strelba - mezernik                  }
{                                  }
{ Datum:15.01.2002               http://www.trsek.com }
 
program strilecka;
uses crt;
var zmiz1,xz1,yz1,x1,y1,shot1,sx1,sy1,cls1:integer;
var zmiz2,xz2,yz2,x2,y2,shot2,sx2,sy2,cls2:integer;
var i,klav,poc1,poc2:integer;
 
begin;
 randomize;
 clrscr;
 textcolor(white);
 
 for i:=1 to 48 do
 begin gotoxy(79,i); write('|') end;
 
 textcolor(black);
 sx1:=0;
 sy1:=0;
 x1:=2;
 y1:=2;
 sx2:=0;
 sy2:=0;
 x2:=70;
 y2:=40;
 poc1:=0;
 poc2:=0;
 
 repeat
 if shot1=1 then
  begin
   textcolor(yellow);
   for sx1:=1 to 78 do
    begin gotoxy(sx1,y1); write('.');end;
   for sy1:=1 to 48 do
    begin gotoxy(x1,sy1); write('.');end;
   shot1:=0; cls1:=1;
 
   if (x1=x2) or (y1=y2) then
    begin poc1:=poc1+1; x2:=random(78); y2:=random(48); end;
  end;
 
 if cls1=1 then
  begin
   sound(400); delay(50); nosound;
   for sx1:=1 to 78 do
    begin gotoxy(sx1,y1); write(' ');end;
   for sy1:=1 to 48 do
    begin gotoxy(x1,sy1); write(' ');end;
   cls1:=0;
  end;
 
 textcolor(black);
 if shot2=1 then
  begin
   textcolor(yellow);
   for sx2:=1 to 78 do
    begin gotoxy(sx2,y2); write('.');end;
   for sy2:=1 to 48 do
    begin gotoxy(x2,sy2); write('.');end;
   shot2:=0; cls2:=1;
 
   if (x2=x1) or (y2=y1) then
    begin poc2:=poc2+1; x1:=random(78); y1:=random(48); end;
  end;
 
 if cls2=1 then
  begin
   sound(200); delay(50); nosound;
   for sx2:=1 to 78 do
    begin gotoxy(sx2,y2); write(' ');end;
   for sy2:=1 to 48 do
    begin gotoxy(x2,sy2); write(' ');end;
   cls2:=0;
  end;
 
 textcolor(black);
 gotoxy(x1,y1);textcolor(red); write(chr(219));textcolor(black);
 if zmiz1=1 then
  begin gotoxy(xz1,yz1);write(' '); zmiz1:=0; end;
 
 gotoxy(x2,y2);textcolor(green); write(chr(219));textcolor(black);
 if zmiz2=1 then
  begin gotoxy(xz2,yz2);write(' '); zmiz2:=0; end;
 
 gotoxy(79,50);write(chr(219));
 
 klav:=ord(readkey);
 if klav=0 then
   klav:=ord(readkey);
 xz1:=x1;
 yz1:=y1;
 xz2:=x2;
 yz2:=y2;
 
 if (klav=75) and not(x1=1 ) then begin x1:=x1-1; zmiz1:=1 end;
 if (klav=77) and not(x1=78) then begin x1:=x1+1; zmiz1:=1 end;
 if (klav=72) and not(y1=1 ) then begin y1:=y1-1; zmiz1:=1 end;
 if (klav=80) and not(y1=48) then begin y1:=y1+1; zmiz1:=1 end;
 if klav=13 then shot1:=1;
 if (klav=97) and not(x2=1 ) then begin x2:=x2-1; zmiz2:=1 end;
 if (klav=100) and not(x2=78) then begin x2:=x2+1; zmiz2:=1 end;
 if (klav=119) and not(y2=1 ) then begin y2:=y2-1; zmiz2:=1 end;
 if (klav=115) and not(y2=48) then begin y2:=y2+1; zmiz2:=1 end;
 if klav=32 then shot2:=1;
 
 textcolor(white);gotoxy(1,49);write('-------------------------------------------------------------------------------');
 gotoxy(5,50);write('ZABIL:MRTEV      ');
 textcolor(red);write(poc1,':',poc2,'    ');
 textcolor(green);write(poc2,':',poc1);
 textcolor(white);write('  Celkove skore ');
 textcolor(red);write(poc1-poc2);
 textcolor(green);write(' ',poc2-poc1);
 until (klav=27);
end.