Střílečka v Pascalu - druhá verze

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Miroslav Lízal, Tomáš Okurek
web: pascalweb.wz.cz/index86.html

Program: Stril2.pas
Súbor exe: Stril2.exe

Jednoduchá střílečka dvou v Pascalu.
První hráč:
    pohyb - kurzorové šípky
    strělba - enter
Druhý hráč:
    pohyb - A,S,D,W
    strělba - mezerník
{ STRIL2.PAS       Copyright (c) Miroslav Lízal, TomᚠOkurek }
{ Jednoducha strilecka pro dva hrace - druha verze         }
{ Prvni hrac: pohyb  - kurzorove sipky               }
{       strelba - enter                    }
{ Druhy hrac: pohyb  - A,S,D,W                   }
{       strelba - mezernik                  }
{                                  }
{ Datum:15.01.2002               http://www.trsek.com }
 
program posouvej;
uses crt;
type pole=array[1..2] of integer;
var smer:pole;
var zmiz1,xz1,yz1,x1,y1,shot1,sx1,sy1,cls1:integer;
var zmiz2,xz2,yz2,x2,y2,shot2,sx2,sy2,cls2:integer;
var i,klav,poc1,poc2:integer;
 
begin;
randomize;
clrscr;
textcolor(white);
for i:=1 to 48 do begin gotoxy(79,i); write('|') end;
textcolor(black);
sx1:=0;
sy1:=0;
x1:=2;
y1:=2;
sx2:=0;
sy2:=0;
x2:=70;
y2:=40;
poc1:=0;
poc2:=0;
repeat
textcolor(yellow);
if shot1=1 then begin
 if smer[1]=75 then begin for i:=x1-1 downto 1 do begin gotoxy(i,y1); write('.'); end;
 if (x2<x1)and(y2=y1) then begin; poc1:=poc1+1; x2:=random(77)+1; y2:=random(47)+1;end;end;
 if smer[1]=77 then begin for i:=x1+1 to   78 do begin gotoxy(i,y1); write('.'); end;
 if (x2>x1)and(y2=y1) then begin; poc1:=poc1+1; x2:=random(77)+1; y2:=random(47)+1;end;end;
 if smer[1]=72 then begin for i:=y1-1 downto 1 do begin gotoxy(x1,i); write('.'); end;
 if (y2<y1)and(x2=x1) then begin; poc1:=poc1+1; x2:=random(77)+1; y2:=random(47)+1;end;end;
 if smer[1]=80 then begin for i:=y1+1 to   48 do begin gotoxy(x1,i); write('.'); end;
 if (y2>y1)and(x2=x1) then begin; poc1:=poc1+1; x2:=random(77)+1; y2:=random(47)+1;end;end;
delay(25);
 if smer[1]=75 then begin for i:=x1 downto 1 do begin gotoxy(i,y1); write(' '); end; end;
 if smer[1]=77 then begin for i:=x1 to   78 do begin gotoxy(i,y1); write(' '); end; end;
 if smer[1]=72 then begin for i:=y1 downto 1 do begin gotoxy(x1,i); write(' '); end; end;
 if smer[1]=80 then begin for i:=y1 to   48 do begin gotoxy(x1,i); write(' '); end; end;
shot1:=0;
end;
if shot2=1 then begin
 if smer[2]=97 then begin for i:=x2-1 downto 1 do begin gotoxy(i,y2); write('.'); end;
  if (x1<x2)and(y2=y1) then begin; poc2:=poc2+1; x1:=random(77)+1; y1:=random(47)+1;end;end;
 if smer[2]=100 then begin for i:=x2+1 to  78 do begin gotoxy(i,y2); write('.'); end;
  if (x1>x2)and(y2=y1) then begin; poc2:=poc2+1; x1:=random(77)+1; y1:=random(47)+1;end;end;
 if smer[2]=119 then begin for i:=y2-1 downto 1 do begin gotoxy(x2,i); write('.'); end;
  if (y1<y2)and(x2=x1) then begin; poc2:=poc2+1; x1:=random(77)+1; y1:=random(47)+1;end;end;
 if smer[2]=115 then begin for i:=y2+1 to  48 do begin gotoxy(x2,i); write('.'); end;
  if (y1>y2)and(x2=x1) then begin; poc2:=poc2+1; x1:=random(77)+1; y1:=random(47)+1;end;end;
delay(25);
 if smer[2]=97 then begin for i:=x2 downto 1 do begin gotoxy(i,y2); write(' '); end; end;
 if smer[2]=100 then begin for i:=x2 to  78 do begin gotoxy(i,y2); write(' '); end; end;
 if smer[2]=119 then begin for i:=y2 downto 1 do begin gotoxy(x2,i); write(' '); end; end;
 if smer[2]=115 then begin for i:=y2 to  48 do begin gotoxy(x2,i); write(' '); end; end;
shot2:=0;
end;
 
gotoxy(xz1,yz1);write(' ');
gotoxy(xz2,yz2);write(' ');
textcolor(red);
if smer[1]=75 then begin gotoxy(x1,y1); write(chr(17)); end;
if smer[1]=77 then begin gotoxy(x1,y1); write(chr(16)); end;
if smer[1]=72 then begin gotoxy(x1,y1); write(chr(30)); end;
if smer[1]=80 then begin gotoxy(x1,y1); write(chr(31)); end;
textcolor(green);
if smer[2]=97 then begin gotoxy(x2,y2); write(chr(17)); end;
if smer[2]=100 then begin gotoxy(x2,y2); write(chr(16)); end;
if smer[2]=119 then begin gotoxy(x2,y2); write(chr(30)); end;
if smer[2]=115 then begin gotoxy(x2,y2); write(chr(31)); end;
gotoxy(79,50);
klav:=ord(readkey); if klav=0 then klav:=ord(readkey);
xz1:=x1;
yz1:=y1;
xz2:=x2;
yz2:=y2;
if (klav=75) and not(x1=1 ) then begin x1:=x1-1; zmiz1:=1; smer[1]:=75; end;
if (klav=77) and not(x1=78) then begin x1:=x1+1; zmiz1:=1; smer[1]:=77; end;
if (klav=72) and not(y1=1 ) then begin y1:=y1-1; zmiz1:=1; smer[1]:=72; end;
if (klav=80) and not(y1=48) then begin y1:=y1+1; zmiz1:=1; smer[1]:=80; end;
if klav=13 then shot1:=1;
if (klav=97) and not(x2=1 ) then begin x2:=x2-1; zmiz2:=1 ; smer[2]:=97;end;
if (klav=100) and not(x2=78) then begin x2:=x2+1; zmiz2:=1; smer[2]:=100; end;
if (klav=119) and not(y2=1 ) then begin y2:=y2-1; zmiz2:=1; smer[2]:=119; end;
if (klav=115) and not(y2=48) then begin y2:=y2+1; zmiz2:=1; smer[2]:=115; end;
if klav=32 then shot2:=1;
textcolor(white);gotoxy(1,49);write('-------------------------------------------------------------------------------');
gotoxy(5,50);write('ZABIL:MRTEV      ');
textcolor(red);write(poc1,':',poc2,'    ');
textcolor(green);write(poc2,':',poc1);
textcolor(white);write('  Celkove skore ');
textcolor(red);write(poc1-poc2);
textcolor(green);write(' ',poc2-poc1);
until (klav=27);
end.