Program pre výpočet priemernej teploty zo zadaných hodnôt

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Miroslav Lízal, Tomáš Okurek
web: pascalweb.wz.cz/index86.html

Program: Teploty.pas
Súbor exe: Teploty.exe

Program pre výpočet priemernej teploty zo zadaných hodnôt.
{ TEPLOTY.PAS      Copyright (c) Miroslav Lízal, TomᚠOkurek }
{ Program pre vypocet priemernej teploty zo zadanych hodnot.    }
{                                  }
{ Datum:25.02.2002               http://www.trsek.com }
 
program teplotni_analyza;
uses crt;
var n,i1,i2,p,t,tkles,tmax,klesani,tmin,dennejnit:integer (* n-pocet dni, i-kolikrat p-pmereni*);
 
 
begin
 clrscr;
 (* ---------------------------------------------------------- *)
 write('Pocet dni: ');
 readln(n);
 write('Pocet mereni: ');
 read(p);
 
 for i1:=1 to n do begin
   writeln('Zadavejte hodnoty pro',i1,'. den');
   write('Zadejte teplotu: ');
   readln(t);
   tkles:=t;
   tmax:=t;
   klesani:=0;
 
   if i1=1 then tmin:=t;
 
   for i2:=1 to p-1 do begin
    write('Zadejte teplotu: ');
    read(t);
    if t>tmax then tmax:=t;
    if tkles>t then klesani:=klesani+1;
    if t<tmin then dennejnit:=i1;
    tkles:=t;
   end;
 
   writeln;
   writeln('Maximalni teplota je ',tmax);
   writeln('Teploty klesaly',klesani,' krat');
   writeln;
 end;
 
 write('Nejnizsi teploty byli namereny ',dennejnit,'. den');
end.