Napiste program, ktory nacita kladne cislo n a vypise nasledujuci riadok
,,dvojkovy zapis n"(2) = ,,desiatkovy zapis n" (10)
PRIKLAD: Pre n = 10 vypise: 1010(2) = 10(10)

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Ján Mojžiš
Program: Binar.pas
Súbor exe: Binar.exe

Napiste program, ktory nacita kladne cislo n a vypise nasledujuci riadok
,,dvojkovy zapis n"(2) = ,,desiatkovy zapis n" (10)
PRIKLAD: Pre n = 10 vypise: 1010(2) = 10(10).
OBMEDZENIE: V celom programe mozete pouzit iba procedury bez parametrov a jedinu jednoduchu globalnu premennu.


Rekurzia. Vsimnite si ako testujeme parnost:
if 1 and c = 0 je parna vetva, lebo
  10 = 1010 and 0001 = 0 (0 x 1) a
  11 = 1011 and 1 = 0001.
 Najrychlejsi test parnosti.
{	==============                               }
{	KSP 15. rocnik	1122: Binar            Copyright (c) Jan Mojzis }
{	==============                               }
{	Zadanie:                                  }
{	Napiste program, kt. nacita kladne cislo n a vypise nasledujuci riadok:  }
{			,,dvojkovy zapis n"(2) = ,,desiatkovy zapis n" (10)        }
{	PRIKLAD: Pre n = 10 vypise: 1010(2) = 10(10).               }
{	OBMEDZENIE: V celom programe mozete pouzit iba procedury bez parametrov a }
{	jedinu jednoduchu globalnu premennu.                    }
{	---------------------------------------------------------------------------}
{	Rekurzia. Vsimnite si ako testujeme parnost:                }
{		if 1 and c = 0 je parna vetva, lebo                  }
{			10 = 1010 and 0001 = 0 (0 x 1) a                  }
{			11 = 1011 and 1 = 0001.                      }
{		Najrychlejsi test parnosti.                      }
{                                       }
{ Author: (c) 2007 Jan Mojzis                         }
{ Date : 06.07.2008                   http://www.trsek.com }
 
program binar;
 
var
 c : integer;
 
procedure vypis; forward;
procedure nacitaj;
begin
 writeln('daj cislo... rychlo nemam cas!');
 readln(c);
 write('Cislo v desiatkovej ', c, '(10) = ');
 write('cislo v bin.: ');
  if c = 0 then write('0(2)')
  else
  if c = 1 then write('1(2)')
 
  else if c < 0 then write('---(2) zaporne cisla sa nehraju!')
  else if c > 0 then begin
    vypis;
    write('(2)');
  end;
 
end;
procedure vypis;
begin
{ if (c mod 2 = 0) and (c > 1)then begin				}
  if (1 and c = 0) and (c > 1) then begin { PARNE  BINARNE OPERACIE }
   c:=c div 2; vypis; write('0'); c:=c*2; end
 else if (1 and c = 1) then begin {and (c > 1) then begin} { NEPARNE }
  dec(c); c:=c div 2; vypis; write('1');
 c:=c*2;
 inc(c);
 end;
{   if c and $4000 > 0 then write (1);     < Ine mozne 		}
{   if c and $2000 > 0 then write(1)       riesenie		}
{  else if n > $2000 then write(0);			v		}
{  c:=c*2;								}
{ end									}
 
{ else if 1 and c = 1 then          NEPARNE			}
{  dec(c);								}
{  c:=c mod 2;								}
{end;									}
end;
begin
 nacitaj;
 readln;
end.