Anonymous

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [1-10]  [aktuálna]  [21-30]

Poradie:11
Program: Hviezdica.pas
Súbor exe: Hviezdica.exe
Potrebné: Egavga.bgi

Program zobrazí hviezdicu s definovaným počtom lúčov.Poradie:12
Program: Jednoducha_rovnica.pas
Súbor exe: Jednoducha_rovnica.exe

Program rieši jednoduchú rovnicu. x=((a*a)-b)/cPoradie:13
Program: Kal.pas
Súbor exe: Kal.exe

Tento program je jednoduchá kalkulačka.
Operacie: - sčítanie
- odčítanie
- delenie
- násobenie
- faktoriálPoradie:14
Program: Kalkulacka4.pas
Súbor exe: Kalkulacka4.exe

Jednoduchá kalkulačka.Poradie:15
Program: Kocka3d.pasKockadat.pas
Súbor exe: Kocka3d.exe

Program vytvára 3D prostredie, v ňom zobrazi kocku. Kocka sa dá posúvať a otáčať. Projekčná plocha sa nachádza v počiatku súradnicovej sústavy, je nehybná. Kocka je vykresľovaná IBA PRED projekčnou plochou DO URČITEJ vzdialenosti. Vykresľovanie je obmedzené aj do šírky a výšky.
Ovládanie - a,s,d,w,q,e,j,k,l,iPoradie:16
krychle.pngProgram: Krychle.pasU_crt.pasU_graf13.pasU_znacka.pas
Súbor exe: Krychle.exe
Potrebné: Textura2.bmpTextura2.obj

Program pre otáčanie texturou pomocou kolineránich transformácií.Poradie:17
Program: Kvadrat4.pas
Súbor exe: Kvadrat4.exe

Tento program zo zadaných koeficientov a, b,c vypočíta korene kvadratickej rovnice, upraví rovnicu na štvorec a vykreslí graf funkcie (pozor si treba dat hlavne na to, že pri vykresľovaní grafu sa môžu zadať len celé čísla a os y smeruje trochu netypicky k dolnému okraju obrazovky).Poradie:18
Program: Mathspro.pas
Súbor exe: Mathspro.exe

In this program a set of questions are asked and user has to find the correct answers.Poradie:19
cover_miny.jpgProgram: Miny.pas
Súbor exe: Miny.exe

Klasické miny ako ich poznáme z windowsu. Umožňujú tri obtiažnosti ako aj vlastné pole s vlastným počtom mín. Program ukladá štatistiky do súboru "minstats.dat".Poradie:20
myslim_c.pngProgram: Myslim_c.pas
Súbor exe: Myslim_c.exe

Hra na hádanie čísla


Stránky: [1-10]  [aktuálna]  [21-30]