Po zadaní výšky v cm a váhy v kg vypočte BMI index

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Bmi.pas
Súbor exe: Bmi.exe

Po zadaní výšky v cm a váhy v kg vypočte BMI index
{ BMI.PAS                 Copyright (c) Pavel Patak }
{ Po zadani vysky v cm a vahy v kg vypocte BMI index        }
{                                  }
{ Datum:28.10.2004               http://www.trsek.com }
 
Program BMI;
 
Var Vyska, Vaha, PomocProm : Real;
 
Begin
  Write('Zadej svou vysku v cm : ');
  Readln(Vyska);
  Write('Nyni udej svou vahu (v kg) : ');
  Readln(Vaha);
  Vyska:=Vyska/100; {Prevedeme na metry}
  PomocProm:=Vyska*Vyska;
  Writeln('Vase BMI je ',Vaha/PomocProm:5:2);
  Readln;
End.