Program zkouší uživatele z matematických příkladů

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Matika_test.pas
Súbor exe: Matika_test.exe

Program zkouší uživatele z matematických příkladů Sčítaní, odečítaní, násobení, umocnování. Z testování vypočte známku.
{ MATIKA_TEST.PAS             Copyright (c) Pavel Patak }
{ Program skousi uzivatele z matematickych prikladu:        }
{ Scitani, odecitani, nasobeni, umocnovani.             }
{ Z testovani vypocte znamku.                    }
{                                  }
{ Datum:28.10.2004               http://www.trsek.com }
 
Program ZkouskaZMatiky;
const PocetPrikladu = 20;
var PocetChyb  : Integer;
  T,A,B,V,Z,I : Integer; {Typ prikladu,a,b, vysledek, zadani - zde vidite ukazku chybne pojmenovych promennych...}
  {Na vysvetleni jejich vyznamu je zapotrebi pouzit komentaru!!!}
Begin
 Randomize;
 for I:=1 to PocetPrikladu do
 begin
  T:=Random(4);
  case T of
  0: begin
    A:=Random(100);
    B:=Random(200)-100;
    Write(A);
    if B < 0 then Write(' - ',-B,' = ') else Write(' + ',B,' = ');
    V:=A+B;
   end;
  1: begin
    A:=Random(10);
    B:=Random(10);
    V:=A*B;
    Write(A,' * ',B,' = ');
   end;
  2: begin
    V:=Random(10);
    B:=Random(10);
    if B=0 then Inc(B); {Nulou nelze delit}
    A:=V*B;
    Write(A,' / ',B,' = ');
   end;
  3: begin
    A:=Random(20);
    B:=2;
    V:=A*A;
    Write(A,' ^ 2 = '); {Umocnovani na druhou}
   end;
 end;
 Readln(Z);
 if Z<>V then
  Begin
  Writeln('Chyba, je to : ',V);
  Inc(PocetChyb);
  End
 else
  Writeln('Spravne'); {Neskodilo by hlasky trochu obmenovat}
 end;
 Writeln;
 Writeln('Pocet prikladu : ',PocetPrikladu);
 Writeln('Pocet chyb   : ',PocetChyb);
 PocetChyb:=(PocetChyb * 5) div PocetPrikladu+1; {Snad je to dobre, nebyl cas testovat}
 if PocetChyb > 5 then PocetChyb:=5;
 Writeln;
 Writeln('Vysledna znamka : ',PocetChyb);
 Readln;
End.