Program vytvoří jednostranne zřetezený seznam a seřadi jména podle abecedy

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Ses_seznam.pas
Súbor exe: Ses_seznam.exe

Program vytvoří jednostranne zřetezený seznam a seřadi jména podle abecedy. Pro skončení zadávaní dat zadajte ENTER.
{ SES_SEZNAM.PAS             Copyright (c) Pavel Patak }
{ Program vytvori jednostranne zretezeny seznam a seradi jmena   }
{ podle abecedy Pro skonceni zadavani dat zadajte ENTER       }
{                                  }
{ Datum:28.10.2004               http://www.trsek.com }
 
Program SetrideniSeznamu;
 
type PSeznam = ^TSeznam;
   TSeznam = record
        Jmeno : string;
        Dalsi : PSeznam;
        end;
var Prvni,Soucasny : PSeznam;
  Seznam : TSeznam;
  ZJmeno : string;
  Prohozeni: LongInt; {Udava setridenost seznamu}
 
begin
 New(Prvni); {Vytvorime novou dynamickou promennou, na kterou bude ukazovat Prvni}
 Soucasny:=Prvni; {Soucasny ukazuje tamtez}
 Soucasny^.Dalsi:=nil; {Nic dalsiho zatim neni}
 Soucasny^.Jmeno:='nikdo';
 {Tim bychom meli hotove jakesi drzadlo}
 
 repeat
 Writeln('Jmeno : ');
 Readln(ZJmeno);
 if ZJmeno <> '' then
  begin
  New(Soucasny^.Dalsi);   {Nova dynamicka promenna}
  Soucasny:=Soucasny^.Dalsi; {Ukazatel soucasny presmerujeme na ni}
  Soucasny^.Jmeno:=ZJmeno;
  Soucasny^.Dalsi:=nil;
  end;
 until ZJmeno='';
 {Setrideni}
 repeat
 Prohozeni:=0;
 Soucasny:=Prvni^.Dalsi;
 if Soucasny <> nil then
  While Soucasny^.Dalsi<>nil do {Prohodi vsechny prehozene dvojice}
  Begin
   if Soucasny^.Jmeno > Soucasny^.Dalsi^.Jmeno then
   Begin
    ZJmeno:=Soucasny^.Jmeno; {Prohrazujeme pouze hodnoty, ne ukazatele!!!}
    Soucasny^.Jmeno:=Soucasny^.Dalsi^.Jmeno;
    Soucasny^.Dalsi^.Jmeno:=ZJmeno;
    Inc(Prohozeni);
   End;
   Soucasny:=Soucasny^.Dalsi;
  End;
 until Prohozeni=0; {Opakujeme, dokud se meni poradi prvku}
 
 {Vypis seznamu}
 Soucasny:=Prvni^.Dalsi;
 While Soucasny<>nil do
 Begin
  Writeln(Soucasny^.Jmeno);
  Soucasny:=Soucasny^.Dalsi;
 End;
 Readln;
end.