Jednoduchá simulácia hry HAD

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
had.pngAutor: Matej Ridzoň
Program: Hadr.pasPohyb.pas
Súbor exe: Hadr.exe
Potrebné: Had.zip
Vývoják: Had_prezentacia.pdf

Jednoduchá simulácia hry HAD. Ovládanie je šípkami. Program má v sebe zabudovanú jednoduchú AI (pôvodne to bol test funkčnosti nejakých aspektov hry), ktorá nebola úplne dokončená. Progam bol kompilovaný cez fpc 2.2 mód object pascal. Program mal vukázať možnosť vytvorenia komplexnejšieho programu za použitia minimálnych knižníc (wincrt a graph). Dúfam, že sa vám bude páčiť a inšpiruje vás.

Celý program bol vytvorený v prostredí lazarus, ale bez použitie OOP, teda len nejaké procedúrky a unit pre AI.

Potrebné súbory pre kompiláciu:
 • Had.lpr (hlavný program)
 • Had.lpi (tento je potrebný len pre otvorenie ako projekt pre lazarus)
 • Had.rc Had.ico (resource pre ikonku)
 • pohyb.pas (unit pre AI)
 • Skompilovaný program - Had.exe
 • README.txt (anglický stručný popis pre sourceforge.net)
unit pohyb;
 
{$mode objfpc}{$H+}
 
interface
 
const P=1; L=2; H=3; D=4;
 
type TAIpole=array[1..50,1..100] of longint;
 
procedure AIvypln(y,x:longint;var AIpole:TAIpole;typ:longint); //typ - pre vyssie urovne AI
function AIzisti(y,x:longint;AIpole:TAIpole):longint;
 
implementation
 
procedure AIvypln(y,x:longint;var AIpole:TAIpole;typ:longint);
var Ri,Rj:longint;
begin
if (x mod 2)=0 then
for Ri:=1 to x do
 begin
 if Ri=1 then
 begin
 for Rj:=1 to y do
  begin
  if Rj=y then AIpole[Ri,Rj]:=D
  else AIpole[Ri,Rj]:=P;
  end;
 end
 else if Ri=2 then
 begin
 for Rj:=1 to y do
  begin
  if Rj=1 then AIpole[Ri,Rj]:=H
  else if Rj=y then AIpole[Ri,Rj]:=D
  else if (Rj mod 2)=0 then AIpole[Ri,Rj]:=D
  else AIpole[Ri,Rj]:=L;
  end;
 end
 else if Ri=x then
 begin
 for Rj:=1 to y do
  begin
  if (Rj mod 2)=0 then AIpole[Ri,Rj]:=L
  else AIpole[Ri,Rj]:=H;
  end;
 end
 else
 begin
 for Rj:=1 to y do
  begin
  if (Rj mod 2)=0 then AIpole[Ri,Rj]:=D
  else AIpole[Ri,Rj]:=H;
  end;
 end;
 end
else
 begin
 for Ri:=1 to x do
 for Rj:=1 to y do AIpole[Ri,Rj]:=P;
 end;
end;
 
function AIzisti(y,x:longint;AIpole:TAIpole):longint;
begin
if AIpole[x,y]=H then AIzisti:=72
else if AIpole[x,y]=L then AIzisti:=75
else if AIpole[x,y]=P then AIzisti:=77
else if AIpole[x,y]=D then AIzisti:=80;
end;
 
end.