Postupne vybodkuje obrazovku tak že nakoniec sčerná

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Ľuboš Saloky
Program: Zacierni.pas
Súbor exe: Zacierni.exe
Potrebné: Egavga.bgi

Postupne vybodkuje obrazovku tak že nakoniec sčerná.
{ zacierni.pas                           }
{ Postupne vybodkuje obrazovku tak ze nakoniec scerna.       }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program Efektne_zaciernenie;
uses Graph,Crt;
type TObraz=array[0..38399]of byte;  {cierny=0}
var PObraz:^TObraz;
  x,y:word;
  BodLin:Longint;
  BBajt,BBit:word;         {bod adresovany ako bajt a bit}
 
procedure Init;
const gd:integer=9;
   gm:integer=2;
   cesta='';
begin
 InitGraph(gd,gm,cesta);
end;
 
procedure NastavMocninuDvojky;
var pom:word;
begin
 y:=1;pom:=BBit;
 while pom>0 do begin
  y:=y*2;
  Dec(pom);
 end;
end;
 
procedure NastavBit;
begin
 NastavMocninuDvojky;
 PObraz^[BBajt]:=PObraz^[BBajt] xor y;
end;
 
Function PrecitajBit:word;    {0=cierny}
begin
 NastavMocninuDvojky;
 if PObraz^[BBajt] and y>0 then PrecitajBit:=1
  else PrecitajBit:=0;
end;
 
BEGIN
 Init;
 FloodFill(0,0,7);
 GetMem(PObraz,38400);
 FillChar(PObraz^,38400,#255);
 repeat
  BBajt:=Random(38398)+1;
  x:=BBajt-1;
  while (PObraz^[BBajt]=0) and (x<>BBajt) do begin
   Inc(BBajt);
   If Bbajt=38399 then BBajt:=0;
  end;
  BBit:=random(8);
  while PrecitajBit=0 do begin
   Inc(BBit);
   if BBit>7 then BBit:=0;
  end;
  BodLin:=BBajt;
  BodLin:=BodLin*8+BBit;
  NastavBit;
  PutPixel(BodLin mod 640,BodLin div 640,0);
 until keypressed or (x=BBajt);
 readln;
END.