Ľuboš Saloky

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [aktuálna]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-83]

Poradie:1
Autor: Ľuboš Saloky
Program: 320x200.pas
Súbor exe: 320x200.exe
Potrebné: Fastgr.pas

Program demonštruje rýchly prístup ku grafike 320 x 200 pixelov.Poradie:2
Autor: Ľuboš Saloky
Program: 3D1.pas
Súbor exe: 3D1.exe
Potrebné: Maingr.pas

Kolmé premietanie kocky v 3D priestore.Poradie:3
Autor: Ľuboš Saloky
Program: 3dsearch.pas
Súbor exe: 3dsearch.exe

Prehľadávanie knižníc materiálov 3D Studia. Zistí ktoré bitmapy v 3DStudio sú zbytočné a ktoré chýbajú.Poradie:4
Autor: Ľuboš Saloky
Program: 3x3det.pas
Súbor exe: 3x3det.exe

Program vypočíta determinat matice 3x3.Poradie:5
Autor: Ľuboš Saloky
Program: 4prvky.pas
Súbor exe: 4prvky.exe

Usporiadanie 4-prvkovej postupnosti na 5 porovnaní zostupne.Poradie:6
Autor: Ľuboš Saloky
Program: 80387.pas
Súbor exe: 80387.exe

Program počíta časovo náročné matematické operácie za pomoci inštrukcií koprocesora 80387 a asembleru.
Operácie
- násobenie
- odčítanie
- odmocnina
- sinus
- argustangens
- faktoriálPoradie:7
ack.pngAutor: Ľuboš Saloky
Program: Abk.pas
Súbor exe: Abk.exe

Program kreslí bezierove krivky.Poradie:8
Autor: Ľuboš Saloky
Program: Ack.pas
Súbor exe: Ack.exe

Aproximácia Coonsovou kubikou. Kubický B-spline. Ešte rýchlejšia verzia v asembleri tu saloky/ackasm.Poradie:9
Autor: Ľuboš Saloky
Program: Ackasm.pas
Súbor exe: Ackasm.exe

Aproximácia Coonsovou kubikou v asembleri. Kubicky B-spline.Poradie:10
Autor: Ľuboš Saloky
Program: Animacie.pas
Súbor exe: Animacie.exe
Potrebné: Mukogr.pasMukoutil.pasMyska.pas

Editor animácií.


Stránky: [aktuálna]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-83]