Euklidov algoritmus slúži na najdenie najvačšieho spoločného deliteľa dvoch čísel pomocou odčitovania

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Začátečníci

Autor: Danciwo
Program: Euklidus.pas
Soubor exe: Euklidus.exe

Euklidov algoritmus slúži na najdenie najvačšieho spoločného deliteľa dvoch čísel pomocou odčitovania.
{ EUKLIDUS.PAS                Copyright (c) Danciwo }
{ Euklidov algortimus sluzi na najdenie NSD (najvacsi spolocny   }
{ delitel) dvoch N cisel iba pomocou odcitovania.          }
{                                  }
{ Author: Danciwo                          }
{ Date : 15.02.2008              http://www.trsek.com }
 
program euklid_NSD;
var x,y:integer;
 
begin
 writeln('Euklidov algortimus na najdenie NSD (najvacsi spolocny delitel) dvoch cisel');
 writeln('Zadaj x,y');
 readln(x,y);
 
 repeat
  if x>y then x:= x-y;
  if y>x then y:= y-x;
 until x=y;
 
 writeln('NSD= ',x);
 readln;
end.